Etusivu >> Talous Ja Hankinnat
Talous ja hankinnat

TALOUSARVIO

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvio toteuttaa valtuuston hyväksymää Saarijärven strategiaa.

Talousarvion 2019 keskeisiä lukuja (1000 €):

  • Toimintakate (toimintatulot-toimintamenot) -57 270
  • Vuosikate 3 555
  • Tilikauden yli-/alijäämä 0
  • Investoinnit netto -3 142

 VEROPROSENTIT

Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2019 ovat seuraavat:

 
Tuloveroprosentti 21,50 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,04 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,49 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,36 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,40 %
Yleishyöd. yhd. käytössä olevien rak. ja maapohj.kiint.vero %

0,00 %

                


TILINPÄÄTÖS

Keskeisiä tilinpäätöksen lukuja: 2016 2017
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -632 972 790 016
Vuosikate / poistot % 84 % 118 %
Vuosikate / €/as

394 €

497 €
Asukasmäärä 9 692 9 589
Investoinnit (netto) - 2 045 658 € 5 546 080 €
Lainat / as 2 814 € 1 758 €
Konsernilainat / as 5 077 € 4 199 €

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS