Etusivu >> Talous Ja Hankinnat
Talous ja hankinnat

Talous

 

TALOUSARVIO

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio toteuttaa valtuuston hyväksymää Saarijärven strategiaa.

 

Talousarvion 2019 keskeisiä lukuja (1000 €):

  • Toimintakate (toimintatulot-toimintamenot) -57 270
  • Vuosikate 3 555
  • Tilikauden yli-/alijäämä 0
  • Investoinnit netto -3 142

 

TALOUSARVIO

 VEROPROSENTIT

 

Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2019 ovat seuraavat:

 

 
Tuloveroprosentti 21,50 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,04 %
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,49 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,36 %
Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,40 %
Yleishyöd. yhd. käytössä olevien rak. ja maapohj.kiint.vero %

0,00 %

                


TILINPÄÄTÖS

Keskeisiä tilinpäätöksen lukuja: 2016 2017
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -632 972 790 016
Vuosikate / poistot % 84 % 118 %
Vuosikate / €/as

394 €

497 €
Asukasmäärä 9 692 9 589
Investoinnit (netto) - 2 045 658 € 5 546 080 €
Lainat / as 2 814 € 1 758 €
Konsernilainat / as 5 077 € 4 199 €

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS


LASKUTUS

Saarijärven kaupunki ottaa vastaan sähköisiä laskuja. OVT-tunnus verkkolaskuille 003701769751

(operaattori CGI Suomi Oy, välittäjätunnus 003703575029)

 

Laskutusohjeet ja tiedote rakentamispalveluiden arvonlisäveroista (pdf)

Laskutusohjeet


Lisätietoja antaa:

Mirja Niemi, talous- ja hankintajohtaja, puh. 044 4598 207, mirja.niemi@saarijarvi.fi

Merja Kristiansson pääkirjanpitäjä, puh. 044 4598 230, merja.kristiansson@saarijarvi.fi


 

Kaupungin hankinnat

 

TIETOA KAUPUNGIN HANKINTAMENETTELYSTÄ JA HANKINNOISTA

Kaupunki on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) tarkoittama hankintayksikkö. Kaupungin tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia.

Kulloinkin voimassa oleva kynnysarvot löytyvät www-osoitteesta

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/docs/kynnysarvot/

Jos hankintayksikön tekemä hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, kyse on ns. pienhankinnasta. Myös pienhankinnoissa hankinta tulee toteuttaa siten, että hankintalaissa mainittuja yleisiä julkisten hankintojen periaatteita - syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus - noudatetaan. Käynnissä olevat tarjouskilpailut löydät niiden omalta sivulta.

 

Saarijärven kaupungin hankinnoissa noudatetaan hankintalain määräysten lisäksi seuraavaa ohjeistusta

Kaupunginvaltuuston 2015 hyväksymät Saarijärven kaupungin ja kaupunkikonsernin oheiset hankintojen yleiset periaatteet:

Omistajaohjauksen jaoston hyväksymät hankintaohjeet (ohjeissa huomioitu uuden hankintalain 2016 sisältö):


Hankintakalenteri

Saarijärven kaupungin suunnitteilla olevista hankinnoista julkaistaan vuosittain tällä sivustolla hankintakalenteri.

Mahdolliset muutokset hankintakalenteriin päivitetään hallintokunnan päätösten perusteella.


 

Hankintaillan 10.3.2016 esitykset

Keski-Suomen hankinta-asiamiespalvelu:

https://www.yrittajat.fi/keski-suomen-yrittajat/a/keski-suomen-yrittajat...

nkinta-asiamiespalvelu-287275

Hankintaillan 25.4.2018 esitys

 

Sähköiset järjestelmät ja tarjouksen tekeminen

Kaupunki on pienhankinnoissa ottanut käyttöön Cloudia-kilpailutusjärjestelmän. Hankintalain kokonaisuudistuksen myötä sähköisten järjestelmien käyttö EU-hankinnoissa on pakollista 18.10.2018 alkaen. Tämän muutoksen johdosta koko kaupungin hankintatoimessa otetaan käyttöön sähköinen hankintajärjestelmä vuodenvaihteessa 2018-2019.

Cloudia-järjestelmän käytöstä löytyy lisätietoa sekä ohjausta seuraavista linkeistä:

https://pienhankintapalvelu.fi/notfound/Default/Index

https://pienhankintapalvelu.fi/Content/files/Cloudia-Pienhankintaportaal...

http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/home

Tarjouksen laatimisessa on mahdollista pyytää apua myös Keski-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamieheltä:

https://www.yrittajat.fi/keski-suomen-yrittajat/a/keski-suomen-yrittajat...