Etusivu >> Ympäristö ja luonto >> Ympariston Suojelu
Ympäristön suojelu

Ympäristönsuojelun tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä asuinympäristö.

Saarijärven kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 10.12.2011.

Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta ja ympäristösihteeri.

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on:

  • ympäristönsuojelun lupa- ja valvonta-asiat
  • ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen
  • huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista
  • ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta
  • antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille
  • ympäristönsuojelun tiedotus, valistus ja koulutus
  • edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty ympäristönsuojelun hallintolaissa, ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa, maa-aineslaissa, luonnonsuojelulaissa ja vesiliikennelaissa.

LISÄTIETOJA

Kalle Laitinen
ympäristösihteeri
044 4598 309
kalle.laitinen(a)saarijarvi.fi