Kuulutukset

Kuulutukset löytyvät jatkossa kaupungin kotisivuilta kohdasta: Hallinto ja päätökset -> Päättäjät ja pöytäkirjat -> Kuulutukset 1.5.2022...
Saarijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.4.2022 § 86 käsitellyt Kytölahti -tilan poikkeamishakemusta.
Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 26.4.2022 §:ssä 22 hyväksynyt kunnan ensisijaiseen jätetaksaan, jätekeskustaksaan sekä kunnan...

Saarijärven kaupunki

  • Kaupunginvaltuuston 22.8.2022 pidettävän kokouksen esityslista on nyt luettavissa oheisen linkin ...
    16.8.2022
  • Uutisia päätöksistä: Kaupunginhallituksen 15.8.2022 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja o...
    16.8.2022
  • Saarijärven kaupunki ja Keski-Suomen Liikunta kutsuvat kuulemaan, keskustelemaan ja ratkaisemaan la...
    16.8.2022
  • 16.8.2022