Home >> Ajankohtaista >> Johtoryhmän uudet ohjeet koronaepidemiaan liittyen
02/12/2020 - 16:41
Johtoryhmän uudet ohjeet koronaepidemiaan liittyen
Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui 2.12. klo 14 ja laati koronaepidemiaan liittyvät uudet ohjeet. Ohjeistus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin antamiin ohjeisiin ja määräyksiin.

Kaupungin johtoryhmän ohjeet 2.12.2020:

1. THL:n ohjeita on noudatettava kaikissa tilanteissa: 
Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 1–2 m.” Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi, mikäli lähikontakteja ei ole koko tilaisuuden ajan mahdollista välttää.
Linjaus kaupungin asiakastapaamisissa ja sisäisissä kokouksissa: Asiakaskontakteissa suositaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Henkilöstö käyttää välittömissä asiakaskontakteissa maskia. Sisäiset kokoukset järjestetään sähköisesti etäkokouksina.

2. Kaupungin työntekijöiden etätyösuositus jatkuu.
Etätyötä suositetaan kaikille, joiden tehtävät sen mahdollistavat. Etätyötä tehdään esimiehen luvalla. 

3. Kaupungin järjestämät yli 20 hengen tilaisuudet perutaan.
Kaupungin eri yksiköissä keskitytään perustyöhön. Esimerkiksi opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa perustoiminta jatkuu voimassa olevin ohjein, mutta erilliset joulun ajan tilaisuudet, joissa ryhmät kokoontuvat yhteen, perutaan kokonaan. Yksittäiset luokat voivat järjestää oman ryhmän sisäisiä tilaisuuksia.
Runeberginpuiston yleisötilaisuus 2.12.2020 järjestetään enintään 20 hengen osallistujamäärällä ja tilaisuudet perutaan kokonaan aikavälillä 3.12. -21.12.2020.

4. Kaupungin sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään toistaiseksi. 
Keskeytys koskee yli 18-vuotiaille tarkoitettujen ryhmien toimintaa mm. Uimahalli - kuntokeskus Aarresaaressa sekä monitoimihallissa. Päätös ei koske jäähallia, jonka hallinnasta ja käytöstä vastaa Saarijärven Urheilukeskus Oy.

5. Suositus yksityistilaisuuksien järjestämiseen
Sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti kaupunki suosittaa, että Saarijärven alueella ei järjestetä yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia 30.11. – 14.12.2020 Tämän jälkeen asiaa tarkastellaan uudelleen. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat, ylioppilasjuhlat sekä yksityiset illanvietot ja muut yksityisesti järjestetyt vastaavat tilaisuudet.

Lisätietoja: 
Timo Rusanen, kaupunginjohtaja 
044 4598 201

Suosittele