Home >> Ajankohtaista >> Kaksivuotinen esiopetus jatkuu Saarijärvellä
13/01/2022 - 14:03
Kaksivuotinen esiopetus jatkuu Saarijärvellä
felt-tip-pens-1499043_1920.jpg
Saarijärven kaupunki on ollut mukana 2-vuotisen esiopetuksen kokeilussa 1.8.2021 alkaen.

Kokeilu on käynnissä kaikissa viidessä päiväkodissa: Sivulan, Pikku-Mäntylän, Lanneveden ja Pylkönmäen päiväkodeissa sekä luontopäiväkoti Solmussa (yksityinen päiväkoti). Perheille lähetetään tarkempaa tietoa kokeilusta helmi-maaliskuun aikana.Elokuussa 2022 kaksivuotisessa esiopetuksessa aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset. 2-vuotiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan eDaisy-asioinnin kautta (linkki kaupungin sivuilla).

Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi lapsi voi osallistua täydentävään varhaiskasvatukseen, josta perheelle määritellään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu. 2-vuotinen esiopetus noudattaa esiopetuksen lukuvuotta eikä sitä järjestetä koulujen loma-aikoina.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.
     

Kokeilulain perustana on yksivuotisen esiopetuksen lait eli kelpoisuusehdot, ryhmäkoot, lasten hoidon tuet samat kuin yksivuotisessa.

Kaksivuotisen esiopetuksen perusteissa määritellään tavoitteet esiopetuksen järjestämiselle ja opetukselle. Perusteissa otetaan huomioon kokeilussa mukana olevat aiempaa pienemmät, 5-vuotiaat lapset. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista.

Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita. Kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa.

Kokeiluun liittyy tutkimushanke ja siihen liittyviä tiedonkeruita.

Esiopetuskokeilulle on laadittu kuntakohtainen kokeiluopetussuunnitelma, johon voi tutustua kaupungin nettisivuilla.

Suosittele