Home >> Ajankohtaista >> Lasten esiopetukseen, varhaiskasvatukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen Saarijärvellä 2021
18/01/2021 - 09:04
Lasten esiopetukseen, varhaiskasvatukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen Saarijärvellä 2021
lapsia1.jpg
Hakuaika on 18. - 31.1.2021.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta. Lukuvuonna 2021 – 2022 esiopetukseen osallistuvat pääsääntöisesti v. 2015 syntyneet lapset.
Esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa, myös Pilke luontopäiväkoti Solmussa.
Esiopetus alkaa maanantaina 16.8.2021 ja päättyy maanantaina 31.5.2022.

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen

Jos lapselle tarvitaan esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tällöin valitaan sähköisessä esiopetusilmoituksessa kohta ”esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus”. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen koulun alkuun saakka.

Kaupunki järjestää esiopetuskuljetuksen perusopetuslain (32§) ja sivistyslautakunnan (16.4.2014/28§) hyväksymien koulukuljetusperiaatteiden mukaan. Esiopetuskuljetusta voi hakea sähköisesti esiopetushakemuksen yhteydessä.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa on haettava pääsääntöisesti 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Koululaisten iltapäivätoimintaan ovat oikeutettuja 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetuksessa olevat oppilaat. Aamupäivätoimintaan ovat oikeutettuja 1. vuosiluokan oppilaat. Koululaisille ei järjestetä vuorohoitoa. Sivistyslautakunta määrittelee järjestämispaikat, kellonajat ja vähimmäisryhmäkoot myöhemmin keväällä.
Koululaisten toiminta alkaa 11.8.2021.                 

ESIOPETUS- JA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNANPAIKAT 1.8.2021 ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE OVAT KESKITETYSTI HAETTAVINA 18. – 31.1.2021.

HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENANTO TAPAHTUU ENSISIJAISESTI SÄHKÖISESTI:

www.saarijarvi.fi, https://saarijarvi.daisynet.fi/eDaisy/

LISÄTIETOJA:

va. varhaiskasvatusjohtaja Tiina Kulmala, puh. 050 3135 439
sivistysjohtaja Arja Siikström, puh. 044 4598 250
etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi tai www.saarijarvi.fi

Suosittele