Home >> Ajankohtaista >> Lasten esiopetukseen, varhaiskasvatukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen Saarijärvellä 2022
14/01/2022 - 10:58
Lasten esiopetukseen, varhaiskasvatukseen ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen Saarijärvellä 2022
lapset.png
Hakuaika on 17.-31.1.2022

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoitetaan ne vuonna 2016 syntyneet lapset, jotka eivät ole mukana v. 2021- 2023 kaksivuotisessa esiopetuksessa tai vuonna 2015 syntyneet lapset, jotka jatkavat toisen vuoden esiopetuksessa (perusopetuksen lykkäys vuodella tai pidennetty oppivelvollisuus). Esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa, myös yksityisessä Pilke luontopäiväkoti Solmussa.

Esiopetus alkaa maanantaina 15.8.2022 ja päättyy keskiviikkona 31.5.2023.

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu jatkuu Saarijärvellä. Siihen ilmoitetaan vuonna 2017 syntyneet lapset.

Esiopetukseen ilmoittautuminen ja täydentävään varhaiskasvatukseen hakeminen

Jos lapselle tarvitaan esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tällöin valitaan sähköisessä esiopetusilmoituksessa kohta ”esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus”. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen koulun alkuun saakka.

Mikäli lapselle haetaan paikkaa luontopäiväkoti Solmuun ja lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta, niin sitä haetaan: https://www.pilkepaivakodit.fi/. Lisäksi teidän tulee hakea yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliä Saarijärven kaupungilta: https://saarijarvi.daisynet.fi/eDaisy/

Kaupunki järjestää esiopetuskuljetuksen perusopetuslain (32§) ja sivistyslautakunnan (16.4.2014/28§) hyväksymien koulukuljetusperiaatteiden mukaan. 2-vuotiseen esiopetukseen perheelle voidaan maksaa ensimmäisenä esiopetusvuotena kuljetuskorvausta. Esiopetuskuljetusta / kuljetusetuutta voi hakea sähköisesti esiopetushakemuksen yhteydessä.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa on haettava pääsääntöisesti 4 kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamista.

Siirtotoiveet

Mikäli perhe toivoo varhaiskasvatuspaikan vaihtoa 1.8.2022 alkaen, niin muutosilmoitus tulee tehdä 31.1.2022 mennessä eDaisyssä.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen

Koululaisten iltapäivätoimintaan ovat oikeutettuja 1. ja 2. vuosiluokan sekä erityisopetuksessa olevat oppilaat. Aamupäivätoimintaan ovat oikeutettuja 1. vuosiluokan oppilaat. Koululaisille ei järjestetä vuorohoitoa. Sivistyslautakunta määrittelee järjestämispaikat, kellonajat ja vähimmäisryhmäkoot myöhemmin keväällä.
Koululaisten toiminta alkaa 10.8.2022.                 

ESIOPETUS- JA KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PAIKAT 1.8.2022 ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE OVAT KESKITETYSTI HAETTAVINA 17. – 31.1.2022.

HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENANTO TAPAHTUU ENSISIJAISESTI SÄHKÖISESTI:

www.saarijarvi.fi, https://saarijarvi.daisynet.fi/eDaisy/

LISÄTIETOJA:

varhaiskasvatusjohtaja Tiina Kulmala, puh. 050 3135 439
sivistysjohtaja Arja Siikström, puh. 044 4598 250
etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi tai www.saarijarvi.fi

Suosittele