Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä 2. Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä 3. Tilintarkastusyhteisön valinta...
Ajankohtaista
Julkipano 15.1.2021 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
kaupunginhallituksen myöntämät järjestöavustukset, projektiavustukset, avustukset kansainväliseen toimintaan, ylläpitoavustukset, kylätoimikuntien avustukset sekä avustukset monitoimitalojen...
Ajankohtaista
Hakemus koskee Saarijärven kaupungissa, keskustaajaman asemakaava-alueella 6. Kaupunginosa Hietalahti, Tarvaalan pappilan asemakaavan muutos ja laajennusalueella (voimaantulokuulutus 22.1.2015),...
Ajankohtaista
Kuulutus päätöksestä 7.1.2021 Nähtävilläoloaika 7.1.2021 - 13.2.2021 Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle...
Ajankohtaista
Suojelusuunnitelma sisältää ajantasaiset tiedot alueen pohjavesiolosuhteista, vedenottamoista ja niiden tarkkailusta sekä pohjavesialueiden riskikohteista. Suunnitelmassa esitetään...
Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginhallitus on 14.12.2020 § 190 tekemällään päätöksellä asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Pienvesistöjen...
Ajankohtaista
Tämä kuulutus, päätös sekä taksa pidetään nähtävillä 14.12.2020 – 20.1.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu...
Ajankohtaista
Kaupungin julkiset kuulutukset ovat nähtävillä kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Nähtävänä olevia kuulutuksia pääsee katsomaan myös sulkuaikana soittamalla etukäteen numeroon 044 4598 243....
Ajankohtaista
Julkinen kuulutus: Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Sivut