Etusivu >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

 

Saarijärven kaupunginvirasto ja asiointipiste ovat suljettuna 18.3.2020 alkaen. Katso lisätietoja sivun yläreunan YHTEYSTIEDOT-kohdasta.
Ajankohtaista
Julkipano 3.4.2020 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Dnro 28/11.03/2020   Hakija            Asunto Oy Saarijärven Päivölä PL 41 43101 Saarijärvi   Hakemuksen kohde ja tehtävät toimenpiteet: Hakemus koskee Saarijärven kaupungissa, keskustaajaman...
Ajankohtaista
1. kaupunginosan Keskustan asemakaavan muutosluonnos Asemakaavaa tarkistetaan Keskustan kaupunginosan alueella lukuun ottamatta urheilukentän ja koulukorttelin alueita. Muutosalueeseen eivät kuulu...
Ajankohtaista
Julkipano 27.3.2020     Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Kaavamuutosalue sijoittuu Rajalantien, Kangastien ja Kangasahontien väliselle alueelle. Asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.3.–8.4.2020 kaupungin...
Ajankohtaista
Dnro: 22/11.01.02/2020   EPT Kone ja Laite Oy on jättänyt 13.3.2020 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoituksen...
Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Sydän-Suomen jätelautakunnan jäsenten vahvistaminen 2. Vuoden 2019 talousarvion muutosesitys 3. Vuoden 2020 talousarvion muutos 4. SSYP...
Ajankohtaista
Julkipano 27.2.2020 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja kokouksesta tiedottaminen vuonna 2020 2. Lausunto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän...
Ajankohtaista
Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava Rahkola-Linna kyläyleiskaavan muutos Summassaaren ranta-asemakaavan laajennus   Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavat 9.12.2019 (§:t 51-56...

Sivut