Etusivu >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Poikkeaminen koskee myös ohjeellisesta tonttijaosta poikkeamista siten, että alue on tarkoitus jakaa enintään neljään myytävään määräalaan. Hanke sijoittuu Saarijärven kaupungin omistamille tiloille...
vaakuna_saarijarvi.jpg
Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 2. Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 3....
Ajankohtaista
Ympäristösihteeri on päättänyt myöntää 2.6.2020 § 4 Saarijärven Fisbaajat ry:lle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n edellyttämän maisematyöluvan Fresbeegolfradan kunnostustyötä varten Saarijärven...
Ajankohtaista
Päätös on annettu julkipanon jälkeen 1.6.2020. Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri
Ajankohtaista
Fresbeegolfradan kunnostustyö Kolkanlahden kyläkaava-alueella, kiinteistö Kolkanlahti Päätöksen antopäivä 2.6.2020 Viimeinen muutoksenhakupäivä on 23.6.2020 OIKAISUVAATIMUSOHJEET/VIRANHALTIJAPÄÄTÖS...
Ajankohtaista
Julkipano 29.5.2020 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Puiden kaataminen Keskustan asemakaava-alueella, kiinteistö Vanha- Säästölä Päätöksen antopäivä 1.6.2020 Viimeinen muutoksenhakupäivä on 22.6.2020 OIKAISUVAATIMUSOHJEET/VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Päätökseen...
Ajankohtaista
Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous pidetään tiistaina 2.6.2020 klo 9.00 Saarijärven kaupungintalolla. Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://www.saarijarvi.fi/...
Ajankohtaista
Kaavoituskatsaus on nähtävillä Saarijärven kaupungintalolla (kaavoitus) ja kirjastossa. Suunnitelmaan voi tutustua myös kaupungin internet -sivuilla (www.saarijarvi.fi).   Kaavoituskatsaukseen voi...
Ajankohtaista
YIT Teollisuus Oy:n toiminimi on muuttunut Peab Industri Oy:ksi. Juridiset tiedot pysyvät samana. Kaikki YIT Teollisuus Oy:n voimassa olevat päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan sopimuksiin, lupiin...

Sivut