Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 18.5.2022. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja...
Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa: Julkipanoilmoitus Koppeli   Lupalautakunnan pöytäkirja on luettavissa tästä linkistä.
Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa: julkipanoilmoitus_poikkeaminen_hietikko.pdf   Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa tästä linkistä.
Ajankohtaista
Ympäristönsuojelumääräykset on laadittu ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla.   Saarijärven kaupungin päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset astuvat voimaan 26.4.2022 ja korvaavat 10.12.2011 voimaan...
Ajankohtaista
Rakennuskieltoaluetta koskeva kartta on saatavissa Saarijärven kaupungintalolla, III kerroksessa (kaavoitus). MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi...
Ajankohtaista
Asemakaavamuutos koskee korttelin 604 tontteja 2 ja 3 valtatie 13:n varrella (Jyväskyläntie 28-30). Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa Timonmäen alueelle omarantaisia, pääasiassa asuinkäyttöön...
Ajankohtaista
Jätehuoltoviranomainen on tehnyt selvityksen nykyisen kuljetusjärjestelmän toimivuudesta ja arvioinut täyttääkö se jätelain asettamia ehtoja. Selvitys on nähtävillä 24.2.–4.4.2022 Sydän‐Suomen...
Ajankohtaista
Poikkeaminen koskee asemakaavan käyttötarkoitusta ja kerroslukua sekä uuden liittymän rakentamista Myllymäentielle. Hanke sijoittuu SSYP Kiinteistöt Oy:n omistamalle kiinteistölle KOPPELI 729-408-72-...
Ajankohtaista
Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko   Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan torstaina 24.2.2022 Saarijärven kaupungin verkkosivuilla...
Ajankohtaista
Tiesuunnitelmat koskevat Saarijärven kaupungin 12. kaupunginosan Tarvaalan kortteli 1204 asemakaava aluetta. Pituusleikkaus Toimelantie Asemapiirros Toimelantie Nähtäville asetettavista...

Sivut