Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:   1. Sote kuntayhtymän yhtymähallitus / yksilöasiain jaoston jäsenten uudelleen valinta toimikaudeksi 2021-2022 2. Tarkastuslautakunnalle...
Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa : julkipanoilmoitus Kolkanlahti   Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa tästä linkistä
Ajankohtaista
Valittavien valtuutettujen määrä Sunnuntaina 23.1.2022 toimitettavissa aluevaaleissa valitaan Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustoon 69 valtuutettua toimikaudeksi 1.3.2022 – 31.5.2025....
Ajankohtaista
Ympäristönsuojelulain 202 § mukaan kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan...
Ajankohtaista
Kuulutus vireilläolosta 4.11.2021.pdf Asia koskee Härkälähteen alueen kiinteistöjen 27:290 ja 27:289 välisen rajaojan kunnostamista. Alue kuuluu kirkonseudun rakennuskaava ja muutos kortteleihin...
Ajankohtaista
Asemakaavamuutos koskee korttelin 604 tontteja 2 ja 3 valtatie 13:n varrella (Jyväskyläntie 28-30). Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa Timonmäen alueelle omarantaisia, pääasiassa asuinkäyttöön...
Ajankohtaista
Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuillahttps://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan torstaina 21.10.2021 Saarijärven kaupungin verkkosivuilla....
Ajankohtaista
Ympäristönsuojelulain 202 § mukaan kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan...
Ajankohtaista
Kuulutus ajoneuvosiirroista ja lista ajoneuvoista 27.9.2021 Mikäli varastoalueelle siirretyn ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija ei nouda ja lunasta ajoneuvoa 30 päivän tai...
Ajankohtaista
Kaavasuunnittelijan tehtäviin kuuluvat Saarijärven kaupungin kaava-aineistojen valmistelu, kaavahallintotehtävät, kaavahankkeiden osallistamisen hoitaminen, arkistointi- ja asiakaspalvelutehtävät,...

Sivut