Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava kumoaa Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vaihemaakuntakaavat sekä Jämsän Länkipohjan osalta Pirkanmaan 1. maakuntakaavan....
Ajankohtaista
Kuulutustoiminta avustuksista vuodelle 2018.pdf  
Ajankohtaista
Keski-Suomen maakuntavaltuusto on kokouksessaan 1.12.2017 hyväksynyt Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan. Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava kumoaa Keski-Suomen...
Ajankohtaista
Saarijärven kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.2.2009. Muuttuneiden säännösten ja käytännön havaintojen vuoksi sitä on tarpeen päivittää. Päivittämisen...
Ajankohtaista
Määräala (5,5072 ha) tilasta 729-407-46-0 Koivuniemi on liitetty suojelualuekiinteistöön 729-891-1-1 Pyhähäkin kansallispuisto. Toimitusnumero 2017-554357, rekisteröity 10.8.2017. Katso koko kuulutus...
Ajankohtaista
Maakuntakaavan tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa ja 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavoja sekä Pirkanmaan 1. maakunta-kaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Lopputuloksena on saatu kaikki...
Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginhallitus on päättänyt asettaa Tarvaalan kampusalueen asemakaavaehdotuksen yleisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Kaavoitettava alue sijaitsee pääosin Pohjoisen...
Ajankohtaista
Koulukeskuksen alueen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelialueen uudelleenrakentaminen koulurakennusten osalta. Samassa yhteydessä Lukiontien liikennealue muutetaan kaduksi ja...
Ajankohtaista
Summassaaren ranta-asemakaava-aluetta laajennetaan koskemaan matkailuyrityksen käytössä olevaa Mertaniemen aluetta sekä osin Summasjärven vesialuetta. Ranta-asemakaavan laajennuksen tavoitteena on...
Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.6.2015 §:ssä 36 Soidinmäen tuulivoimayleiskaavan MRL 37 §:n mukaisesti. Hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi 4.7.2016 ja kaava tulee...

Sivut