Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginhallitus on päättänyt asettaa Tarvaalan kampusalueen asemakaavaehdotuksen yleisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Kaavoitettava alue sijaitsee pääosin Pohjoisen...
Ajankohtaista
Koulukeskuksen alueen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelialueen uudelleenrakentaminen koulurakennusten osalta. Samassa yhteydessä Lukiontien liikennealue muutetaan kaduksi ja...
Ajankohtaista
Summassaaren ranta-asemakaava-aluetta laajennetaan koskemaan matkailuyrityksen käytössä olevaa Mertaniemen aluetta sekä osin Summasjärven vesialuetta. Ranta-asemakaavan laajennuksen tavoitteena on...
Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.6.2015 §:ssä 36 Soidinmäen tuulivoimayleiskaavan MRL 37 §:n mukaisesti. Hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi 4.7.2016 ja kaava tulee...
Ajankohtaista
Valmisteluaineistot ovat nähtävillä osoitteessa www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus. Tarkistetun maakuntakaavan tavoitteena on kumota ja korvata kaikki kuusi aikaisempaa Keski-Suomen...
Ajankohtaista
Haapalamminkankaan (Rahkolan yhteismetsän) alue sijaitsee noin 8 km Saarijärven kaupungin keskustasta pohjoiseen, Suolikko -järven lounaispuolella, ja on kooltaan noin 600 ha. Kaavoitettavalle...
Ajankohtaista
Kuulutus ymparistöterveysvalvonnan valvontasuunnnitelmaluonnoksesta vuodelle 2016   Linkki kuulutukseen Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen nettisivuilla http://www.viitasaari.fi/...
Ajankohtaista
Kartta Vesiosuuskunta HKM:n toiminta-alueen laajennuksesta   Tiedoksianto ja kuulutus Vesiosuukunta HKM:n toiminta-alueen laajennuksesta  
Ajankohtaista
Asemakaavamuutosalue rajautuu Paavontiehen, Urheilutiehen sekä Virastotiehen ja siihen kuuluvat korttelit 142 – 144 sekä niihin liittyvät katu-, liikenne-, puisto- ja pysäköintialueet....
Ajankohtaista
Rantaosayleiskaavan muutoskohteet sijaitsevat Kiesmenjärven sekä Isojärven alueilla. Yleiskaavamuutoksella tarkistetaan rakennuspaikkojen rajat kiinteistörajojen mukaisiksi, rakennuspaikkojen...

Sivut