Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus 3.9.2021   Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Hakija: Saarijärven Työväenyhdistys ry Oppitie 1 43100 Saarijärvi   Hakemuksen kohde ja tehtävät toimenpiteet: Hakemus koskee Saarijärven kaupungissa, keskustaajaman asemakaava-alueella, Oppitie 1...
Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta toimikaudeksi 2021-2023 2. Eron myöntäminen kaupunginvaltuutetun tehtävästä 3. Valtuuston...
Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus 30.7.2021   Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän...
Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus 23.7.2021   Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän...
Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus 16.7.2021 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän...
Ajankohtaista
Saarilammen puhdistamon yleiskaavamuutos ja – laajennus on nähtävillä 26.7.2021 alkaen kaupungin internet-sivuilla (www.saarijarvi.fi) sekä Saarijärven kaupungintalon III kerroksen ilmoitustaululla (...
Ajankohtaista
Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja vaadittu sen kumoamista. Toissijaisesti on vaadittu kolmen vuoden siirtymaikaa ja täytäntöönpanon kieltämistä. Valittaja on vaatinut myös...
Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa: Julkipanoilmoitus Sammallahti Julkipanoilmoitus Sammallahti, nimellä Kaavoitus Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa tästä linkistä

Sivut