Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Hallintosäännön täydentäminen häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskeviin määräyksiin 2. Vuoden 2020 talousarvion muutos 3. Konserniyhtiöiden...
Ajankohtaista
1. kaupunginosan Keskustan asemakaavan muutosluonnos Asemakaavaa tarkistetaan Keskustan kaupunginosan alueella lukuun ottamatta urheilukentän ja koulukorttelin alueita. Muutosalueeseen eivät kuulu...
Ajankohtaista
Kaavamuutosalue sijoittuu Rajalantien, Kangastien ja Kangasahontien väliselle alueelle. Asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.3.–8.4.2020 kaupungin...
Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Sydän-Suomen jätelautakunnan jäsenten vahvistaminen 2. Vuoden 2019 talousarvion muutosesitys 3. Vuoden 2020 talousarvion muutos 4. SSYP...
Ajankohtaista
Julkipano 27.2.2020 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Kaupunginvaltuuston kokouskutsu ja kokouksesta tiedottaminen vuonna 2020 2. Lausunto Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän...
Ajankohtaista
Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava Rahkola-Linna kyläyleiskaavan muutos Summassaaren ranta-asemakaavan laajennus   Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavat 9.12.2019 (§:t 51-56...
Ajankohtaista
kehittämään ja vastaamaan Saarijärven kaupungin asuinkiinteistöjen kokonaisuudesta ja toimitilojen vuokrauksesta. Isännöitsijän viran kelpoisuusehtona on ammatti-isännöitsijän tutkinto tai tehtävään...
Ajankohtaista
- kaupunginhallituksen myöntämät järjestöavustukset, projektiavustukset, avustukset kansainväliseen toimintaan, ylläpitoavustukset, kylätoimikuntien avustukset sekä avustukset monitoimitalojen...
Ajankohtaista
§ 51-54                   Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaava § 55                        Rahkola-Linna kyläyleiskaavan muutos § 56                        Summassaaren ranta-asemakaavan...

Sivut