Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa: Julkipanoilmoitus Voutila-tila Julkipanoilmoitus Voutila-tila, nimellä Kaavoitus Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa tästä...
Ajankohtaista
§ 4  Dnro 75/11.03/2021  Rakennuspaikka 729-408-7-785  Toimenpide: Puiden kaatotyön toteuttaminen asemakaava-alueella Myönnetty Päätöksen antopäivä 27.5.2021 Viimeinen muutoksenhakupäivä on 17.6.2021...
Ajankohtaista
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää kirjallisesti kaavoitusjohtajalle osoitettuna viimeistään 15.6.2021  mennessä, osoitteeseen Saarijärven kaupunki,  ...
Ajankohtaista
Asemakaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Saarijärven kaupunginvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus...
Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa: Julkipanoilmoitus Piilolanniemi-tila   Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa tästä linkistä.
Ajankohtaista
1. Mannilan männikön l-osa-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osalle Mannilan männikön kaavoittamattomalle alueelle laaditaan asemakaava ja tarkastetaan voimassa olevan asemakaavan aluevarauksia...
Ajankohtaista
Kaavamuutosalueita on kaksi, joista toinen (ns. Makronmäen alue) sijoittuu Rajalantie pohjoispuolelle radan läheisyyteen ja toinen Rajalantien, Kangasahontien ja Kangastien rajaamalle alueelle....
Ajankohtaista
Noin 440 m2:n suuruinen rakennus sijaitsee osoitteessa Karhumäentie 11b ja se on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi.   Poikkeamishakemus on nähtävillä...
Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1.2.2021 §:issä 26-32 Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy:n seitsemän poikkeamishakemusta tuulivoimaloiden tyypin muutoksesta.  ...
Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipainoilmoitus on luettavissa alla olevasta linkistä: Julkipanoilmoitus Karhuranta ja Talvilahti -tilat  

Sivut