Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa: Julkipanoilmoitus Sammallahti Julkipanoilmoitus Sammallahti, nimellä Kaavoitus Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa tästä linkistä
Ajankohtaista
kuulutus valituista valtuutetuista ja varavaltuutetuista kuntavaalit 2021    
Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa: Julkipanoilmoitus Voutila-tila Julkipanoilmoitus Voutila-tila, nimellä Kaavoitus Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa tästä...
Ajankohtaista
§ 4  Dnro 75/11.03/2021  Rakennuspaikka 729-408-7-785  Toimenpide: Puiden kaatotyön toteuttaminen asemakaava-alueella Myönnetty Päätöksen antopäivä 27.5.2021 Viimeinen muutoksenhakupäivä on 17.6.2021...
Ajankohtaista
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää kirjallisesti kaavoitusjohtajalle osoitettuna viimeistään 15.6.2021  mennessä, osoitteeseen Saarijärven kaupunki,  ...
Ajankohtaista
Asemakaavan hyväksymispäätös (pöytäkirjanote) on saatavissa Saarijärven kaupunginvirastosta. Muutosta hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus...
Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa: Julkipanoilmoitus Piilolanniemi-tila   Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa tästä linkistä.
Ajankohtaista
Työtehtäviin kuuluu Lvi-laitteiden laitehuollot, asennukset ja päivystysluonteiset huoltotyöt, myös automatiikka-asennukset, ja muita yleisiä työtehtäviä Saarijärven kaupungin teknisen toimen -...
Ajankohtaista
Päätös on nähtävänä Saarijärven kaupungin verkkosivuilla  Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös 21/0040/2   Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 108 §:n 1 momentien säännös...
Ajankohtaista
Päätös on nähtävänä 24.3.2021 lähtien Saarijärven kaupungin verkkosivuilla  Muutosta päätökseen voi hakea kirjallisesti valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Invalid...

Sivut