Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginhallitus on 14.12.2020 § 190 tekemällään päätöksellä asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Pienvesistöjen...
Ajankohtaista
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 171 - 174 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 86 §) Ruthon Group Oy on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen biokaasulaitoksen ja...
Ajankohtaista
Ilmoitamme Saarijärven kaupungin 7. kaupunginosan Sara-ahon kortteleita 703, 729 ja osaa korttelista 700 sekä puisto- ja rautatiealueita koskevan asemakaavan muutosluonnoksen nähtävillä olosta...
Ajankohtaista
Rakennuskieltoaluetta koskeva kartta on saatavissa Saarijärven kaupungintalolta (kaavoitus).   MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen...
Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa alla olevasta linkistä: Julkipanoilmoitus, Ramsi-tila 729-406-2-252  
Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 25.8.2020 §:ssä 97-103 Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy:n seitsemän poikkeamishakemusta tuulivoimaloiden tyypin muutoksesta.  ...
Ajankohtaista
Poikkeamisella tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvaa roottorien halkaisijan suurentumisen vuoksi 10 metriä korkeammaksi kuin mitä tuulivoimayleiskaavassa on sallittu. Voimaloiden tornien korkeus...
Ajankohtaista
Poikkeaminen koskee myös ohjeellisesta tonttijaosta poikkeamista siten, että alue on tarkoitus jakaa enintään neljään myytävään määräalaan. Hanke sijoittuu Saarijärven kaupungin omistamille tiloille...
Ajankohtaista
Kaavoituskatsaus on nähtävillä Saarijärven kaupungintalolla (kaavoitus) ja kirjastossa. Suunnitelmaan voi tutustua myös kaupungin internet -sivuilla (www.saarijarvi.fi).   Kaavoituskatsaukseen voi...
Ajankohtaista
1. kaupunginosan Keskustan asemakaavan muutosluonnos Asemakaavaa tarkistetaan Keskustan kaupunginosan alueella lukuun ottamatta urheilukentän ja koulukorttelin alueita. Muutosalueeseen eivät kuulu...

Sivut