Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Tiesuunnitelma Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät, Saarijärvi, pidetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain 27 §:n mukaisesti yleisesti...
Ajankohtaista
Kuulutus kokonaisuudessaan luettavissa tästä: Kuulutus      
Ajankohtaista
Kuulutus kokonaisuudessaan luettavissa tästä: Kuulutus        
Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:   1. Talous- ja hankintajohtajan virkanimikkeen muuttaminen talousjohtajan viraksi 2. Kuntalaisaloitteet 2018 3. Valtuustoaloitteet 2018 4. Uuden...
Ajankohtaista
Kuulutus kokonaisuudessaan luettavissa tästä: Kuulutus        
Ajankohtaista
Kuulutus luettavissa tästä: Kuulutus 5.2.2019 Tilayhtymä Hoppula        
Ajankohtaista
Kuulutus luettavissa tästä: Kuulutus 5.2.2019 Viitasen Kaivin Oy        
Ajankohtaista
Ilmoitus ympäristölupapäätöksestä        
Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 17.12.2018 (§ 52) ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.   Saarijärvellä 30.1.2019 Saarijärven kaupunginhallitus
Ajankohtaista
Asemapiirustukset: Oppitie asemapiirustus      Koulutie asemapiirustus       Pituus- ja poikkileikkaukset: Oppitie pituus- ja poikkileikkaukset      Koulutie pituus- ja...

Sivut