Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §, 171 - 174 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 86 §) Ruthon Group Oy on jättänyt suunnittelutarveratkaisuhakemuksen biokaasulaitoksen ja...
Ajankohtaista
Ilmoitamme Saarijärven kaupungin 7. kaupunginosan Sara-ahon kortteleita 703, 729 ja osaa korttelista 700 sekä puisto- ja rautatiealueita koskevan asemakaavan muutosluonnoksen nähtävillä olosta...
Ajankohtaista
Julkipano 16.10.2020 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Rakennuskieltoaluetta koskeva kartta on saatavissa Saarijärven kaupungintalolta (kaavoitus).   MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen...
Ajankohtaista
Jätelautakunnan kokouksen 6.10.2020 §:ssä 34 käsiteltiin kunnan ensisijaisen jätetaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan taksan (TSV) luonnokset. Nämä taksaluonnokset koskevat...
Ajankohtaista
Poikkeamispäätöksen julkipanoilmoitus on luettavissa alla olevasta linkistä: Julkipanoilmoitus, Ramsi-tila 729-406-2-252  
Ajankohtaista
Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 22.10.2020. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja...
Ajankohtaista
Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan torstaina 8.10.2020 Saarijärven kaupungin verkkosivuilla....
Ajankohtaista
Kuulutus ja hakemusasiakirjat luettavissa alta: Kuulutus 23.9.2020 Ympäristölupahakemus Hakemusliitteet      
Ajankohtaista
Kuulutus kokonaisuudessaan luettavissa tästä: Kuulutus  

Sivut