Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:   1. Eron myöntäminen Kirsi Siekkiselle luottamustoimesta 2. Lisämääräraha työmarkkinatuen kuntaosuuteen vuodelle 2020 3.  Hallintosääntömuutos...
Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus 4.9.2020   Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus 28.8.2020 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Sydän-Suomen jätelautakunta on tarkastellut Multian kunnan kiinteistöittäin järjestettävää jätteenkuljetusjärjestelmää jätelain (646/2011) 37 §:n nojalla. Jätelautakunta päätti kokouksessaan 25.8....
Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 25.8.2020 §:ssä 97-103 Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy:n seitsemän poikkeamishakemusta tuulivoimaloiden tyypin muutoksesta.  ...
Ajankohtaista
Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan torstaina 27.8.2020 Saarijärven...
Ajankohtaista
Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty yksi valitus Saarijärven teknisen lautakunnan päätöksestä 28.11.2018 § 79 vesilain mukaisessa ojitusasiassa. Päätös koskee rajaojan kunnossapitovastuuta. Kuulutus...
Ajankohtaista
ILMOITUS KUULUTUKSESTA Vesilain mukainen lupahakemus Hakija Tannermäki Matti, Tannermäki Riikka, Niemi Harri Dnro LSSAVI/9166/2019 Asia Iso-Haarasen valuma-alueen tiloilla Ahola, Hiekkala, Riihimäki...
Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus 24.7.2020 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...

Sivut