Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Kyläyleiskaavan muutosalueet sijaitsevat Saarijärven Linnan kylällä vt-13 läheisyydessä (Köminkujan ja Neuvarinmäentien valtatieliittymien välisellä alueella), Kahvila-ravintola Linnan Liisan...
Ajankohtaista
Saarijärven kaupungin lupalautakunta on päättänyt asettaa Saarijärven kaupungin rakennusjärjestyksen luonnoksen yleisesti nähtäville MRL 15 §, MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Rakennusjärjestyksen...
Ajankohtaista
Kaavoituskatsaus on jatkuvasti nähtävillä Saarijärven kaupungintalolla (kaavoitus) ja kirjastossa. Suunnitelmaan voi tutustua myös kaupungin internet -sivuilla (www.saarijarvi.fi). Kaupunginhallitus...
Ajankohtaista
Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava kumoaa Keski-Suomen maakuntakaavan, 1., 2., 3., ja 4. vaihemaakuntakaavat sekä Jämsän Länkipohjan osalta Pirkanmaan 1. maakuntakaavan....
Ajankohtaista
Keski-Suomen maakuntavaltuusto on kokouksessaan 1.12.2017 hyväksynyt Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan. Voimaan tullessaan Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava kumoaa Keski-Suomen...
Ajankohtaista
Saarijärven kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.2.2009. Muuttuneiden säännösten ja käytännön havaintojen vuoksi sitä on tarpeen päivittää. Päivittämisen...
Ajankohtaista
Maakuntakaavan tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa ja 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavoja sekä Pirkanmaan 1. maakunta-kaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Lopputuloksena on saatu kaikki...
Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginhallitus on päättänyt asettaa Tarvaalan kampusalueen asemakaavaehdotuksen yleisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Kaavoitettava alue sijaitsee pääosin Pohjoisen...
Ajankohtaista
Koulukeskuksen alueen asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelialueen uudelleenrakentaminen koulurakennusten osalta. Samassa yhteydessä Lukiontien liikennealue muutetaan kaduksi ja...
Ajankohtaista
Summassaaren ranta-asemakaava-aluetta laajennetaan koskemaan matkailuyrityksen käytössä olevaa Mertaniemen aluetta sekä osin Summasjärven vesialuetta. Ranta-asemakaavan laajennuksen tavoitteena on...

Sivut