Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Saarijärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.6.2015 §:ssä 36 Soidinmäen tuulivoimayleiskaavan MRL 37 §:n mukaisesti. Hyväksymispäätös on tullut lainvoimaiseksi 4.7.2016 ja kaava tulee...
Ajankohtaista
Valmisteluaineistot ovat nähtävillä osoitteessa www.keskisuomi.fi/maakuntakaavantarkistus. Tarkistetun maakuntakaavan tavoitteena on kumota ja korvata kaikki kuusi aikaisempaa Keski-Suomen...
Ajankohtaista
Haapalamminkankaan (Rahkolan yhteismetsän) alue sijaitsee noin 8 km Saarijärven kaupungin keskustasta pohjoiseen, Suolikko -järven lounaispuolella, ja on kooltaan noin 600 ha. Kaavoitettavalle...
Ajankohtaista
Kartta Vesiosuuskunta HKM:n toiminta-alueen laajennuksesta   Tiedoksianto ja kuulutus Vesiosuukunta HKM:n toiminta-alueen laajennuksesta  
Ajankohtaista
Asemakaavamuutosalue rajautuu Paavontiehen, Urheilutiehen sekä Virastotiehen ja siihen kuuluvat korttelit 142 – 144 sekä niihin liittyvät katu-, liikenne-, puisto- ja pysäköintialueet....
Ajankohtaista
Rantaosayleiskaavan muutoskohteet sijaitsevat Kiesmenjärven sekä Isojärven alueilla. Yleiskaavamuutoksella tarkistetaan rakennuspaikkojen rajat kiinteistörajojen mukaisiksi, rakennuspaikkojen...
Ajankohtaista
Tiedoksianto ja kuulutus Osuuskunta Lanne-Veden toiminta-alueen laajennuksestakarttaliite 1karttaliite 2
Ajankohtaista
Suunnittelualue sijaitsee Saarijärven kaupungissa ja sen etäisyys Saarijärven kaupungin keskustaan on noin 16 km lounaaseen. Kaavoitettavan alueen koko on noin 800 hehtaaria ja se koostuu kahdesta...
Ajankohtaista
136 (osa korttelia sekä puistoalue), 138 (sekä puisto- ja pysäköintialue), 139,140, 141 (osa), 142, 143, 148 (osa korttelia sekä puistoalue). Omistajaohjauksen jaosto päätti samalla, että...
Ajankohtaista
Saarijärven kaupungin 6. kaupunginosan Hietalahden Tarvaalan pappilan asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus. Asemakaavan muutos koskee korttelin 603 tontteja 2 ja 3, yleisen tien aluetta, puisto-...

Sivut