Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus 10.7.2020   Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Julkipanoilmoitus kokonaisuudessaan luettavissa tästä.
Ajankohtaista
Kuulutus kokonaisuudessaan luettavissa tästä: Kuulutus 1.7.2020
Ajankohtaista
Poikkeamisella tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus kasvaa roottorien halkaisijan suurentumisen vuoksi 10 metriä korkeammaksi kuin mitä tuulivoimayleiskaavassa on sallittu. Voimaloiden tornien korkeus...
Ajankohtaista
Kokouksen esityslista löytyy alla olevasta linkistä, josta löytyvät myös oheismateriaalit (netistä Viitasaaren kaupungin kotisivuilta): http://80.246.162.69/dweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames...
Ajankohtaista
Siirto perustuu edellisen luvanhaltijan ja nykyisen väliseen kiinteistön kauppaan. Kaikki lupaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät muutoksen jälkeenkin ennallaan. Lupaan liittyvä vakuus...
Ajankohtaista
Poikkeaminen koskee myös ohjeellisesta tonttijaosta poikkeamista siten, että alue on tarkoitus jakaa enintään neljään myytävään määräalaan. Hanke sijoittuu Saarijärven kaupungin omistamille tiloille...
Ajankohtaista
Ympäristösihteeri on päättänyt myöntää 2.6.2020 § 4 Saarijärven Fisbaajat ry:lle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n edellyttämän maisematyöluvan Fresbeegolfradan kunnostustyötä varten Saarijärven...
Ajankohtaista
Päätös on annettu julkipanon jälkeen 1.6.2020. Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri
Ajankohtaista
Fresbeegolfradan kunnostustyö Kolkanlahden kyläkaava-alueella, kiinteistö Kolkanlahti Päätöksen antopäivä 2.6.2020 Viimeinen muutoksenhakupäivä on 23.6.2020 OIKAISUVAATIMUSOHJEET/VIRANHALTIJAPÄÄTÖS...

Sivut