Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Päätös on annettu julkipanon jälkeen 1.6.2020. Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri
Ajankohtaista
Fresbeegolfradan kunnostustyö Kolkanlahden kyläkaava-alueella, kiinteistö Kolkanlahti Päätöksen antopäivä 2.6.2020 Viimeinen muutoksenhakupäivä on 23.6.2020 OIKAISUVAATIMUSOHJEET/VIRANHALTIJAPÄÄTÖS...
Ajankohtaista
Julkipano 29.5.2020 Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen...
Ajankohtaista
Puiden kaataminen Keskustan asemakaava-alueella, kiinteistö Vanha- Säästölä Päätöksen antopäivä 1.6.2020 Viimeinen muutoksenhakupäivä on 22.6.2020 OIKAISUVAATIMUSOHJEET/VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Päätökseen...
Ajankohtaista
Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous pidetään tiistaina 2.6.2020 klo 9.00 Saarijärven kaupungintalolla. Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://www.saarijarvi.fi/...
Ajankohtaista
Kaavoituskatsaus on nähtävillä Saarijärven kaupungintalolla (kaavoitus) ja kirjastossa. Suunnitelmaan voi tutustua myös kaupungin internet -sivuilla (www.saarijarvi.fi).   Kaavoituskatsaukseen voi...
Ajankohtaista
YIT Teollisuus Oy:n toiminimi on muuttunut Peab Industri Oy:ksi. Juridiset tiedot pysyvät samana. Kaikki YIT Teollisuus Oy:n voimassa olevat päällystys- ja kiviainesliiketoiminnan sopimuksiin, lupiin...
Ajankohtaista
Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 1. Hallintosäännön täydentäminen häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskeviin määräyksiin 2. Vuoden 2020 talousarvion muutos 3. Konserniyhtiöiden...
Ajankohtaista
1. kaupunginosan Keskustan asemakaavan muutosluonnos Asemakaavaa tarkistetaan Keskustan kaupunginosan alueella lukuun ottamatta urheilukentän ja koulukorttelin alueita. Muutosalueeseen eivät kuulu...
Ajankohtaista
Kaavamuutosalue sijoittuu Rajalantien, Kangastien ja Kangasahontien väliselle alueelle. Asemakaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25.3.–8.4.2020 kaupungin...

Sivut