Home >> Ajankohtaisten Tyypit >> Kuulutukset

Kuulutukset

Ajankohtaista
Päätökset on luettavissa alta:   Rakennustarkastajan päätökset 15.6.2018        
Ajankohtaista
Maanrakennusmestarin tekemä viranhaltijapäätös luettavissa tästä: Saarijärven markkinat          
Ajankohtaista
Päätös on luettavissa alta: Ympäristönsuojeluviranomaisen päätös        
Ajankohtaista
Päätöksen antopäivä: 12.6.2018. Päätösasiakirjat pidetään nähtävillä 11.6. – 11.7.2018 alkaen Saarijärven kaupungin ympäristönsuojelutoimessa ympäristösihteerin työhuoneessa, osoitteessa Sivulantie...
Ajankohtaista
Äänekosken yhdyskuntajätteen (pl. sako- ja umpikaivolietteet) kuljetusjärjestelmäpäätös Päätös § 27       
Ajankohtaista
Kaupunginvaltuuston kokouskuulutus 4.6.2018.pdf   Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään tarkastuksen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa.   Saarijärvellä 29.5.2018   Sami Tuominen...
Ajankohtaista
Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan torstaina 31.5.2018 Saarijärven kaupungin verkkosivuilla.   24.5.2018 Sydän-Suomen jätelautakunta
Ajankohtaista
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 4.6.2018 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla ja netissä Viitasaaren kaupungin kotisivuilla. kokouskuulutus 29.5.2018.pdf Kokouksen esityslista löytyy...
Ajankohtaista
Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia lupalautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen antajalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Rakennustarkastajan...
Ajankohtaista
Saarijärven kaupungin lupalautakunta on päättänyt asettaa Saarijärven kaupungin rakennusjärjestyksen luonnoksen yleisesti nähtäville MRL 15 §, MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Rakennusjärjestyksen...

Sivut