Home >> Asuminen Ja Ymparisto >> Rakentaminen >> Rakennusvalvonta >> Rakennusjarjestys Ja Taksat
Rakennusjärjestys ja taksat
Saarijärven kaupungissa on noudatettava alla olevan rakennusjärjestyksen määräyksiä.

 

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja ja oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle. Rakennusjärjestyksessä määritellään myös toimenpiteiden luvan ja ilmoituksenvaraisuus sekä haettavan toimenpiteen lupamuoto.

Rakennusjärjestys

Ohjeita lupaa hakeville ja luvan saaneille

Alla olevasta linkistä aukeaa periaatekuva rantarakentamisen määrästä silloin kuin ranta-asemakaavassa tai yleiskaavassa ei ole toisin määrätty: