Home >> Asuminen Ja Ymparisto >> Ymparisto Ja Luonto >> Vieraslajien Torjunta
Vieraslajien torjunta
index.jpg

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Lain tarkoituksena on torjua vieraslajeista aiheutuvia vahinkoja alkuperäisille eläin- ja kasvilajeille. Näiden lajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on lailla kielletty. Kiinteistön omistajan on poistettava luonnon monimuotoisuutta tai ihmisen terveyttä uhkaavat esiintymät. Torjuttaviin vieraslajikasveihin kuuluvat mm. Jättiukonputket, rikkabalsami, jättibalsami, kurtturuusu, komealupiini, kiiltotuhkapensas, valkokarhunköynnös ja terttuselja. Nämä ovat kaikki melko yleisiä Suomessa, joten tarvitsemme yhteistyötänne niiden torjumiseen.

Vieraslajit ovat kasvava ympäristöongelma, joten niiden torjumiseen ja leviämisen ehkäisyyn pitää tarttua nyt. Haitallisilla vieraslajeilla on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, ekosysteemien toimivuuteen, ihmisten terveyteen sekä myös maa- ja metsätalouteen. 
 

Toive olisi, että kuntalaiset ilmoittaisivat tiedossaan olevat kasvupaikat https://vieraslaji.fi/ilmoita -sivuille.

Olisi tärkeää, että erilaiset yhteisöt ja yhdistykset toimisivat mukana torjuntatyössä. Varsinaiset torjuntatoimet vaativat aina maanomistajan luvan.

 

Saarijärven kaupunki haastaa kuntalaisia vieraslajikasvien torjuntatyöhön!

Torjuntatyöhön tarvitaan kuntalaisten talkootyötä, sillä kunnalla itsellään ei ole suuria resursseja vieraslajien hävitystyöhön.

Lisätietoja antaa puutarhuri Taru Sulku p. 044 4598 765 ja ympäristösihteeri Mia Rahinantti p. 044 4598 390 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Lisätietoja vieraslajeista Vieraslajit.fi -sivustolta, osoitteessa http://vieraslajit.fi/ sekä alla olevista linkeistä