Home >> Ehdokashakemukset Kuntavaalit 2021
Ehdokashakemukset kuntavaalit 2021
Tasavallan presidentti on 28.3.2021 eduskunnan päätöksen mukaisesti vahvistanut lain vuoden 2021 kuntavaalien siirrosta kesäkuulle Kuntavaalien ehdokaslistojen jättöpäiväksi on ilmoitettu 9.3. Siihen mennessä jätetyt listat kelpaavat myös siirretyissä vaaleissa, ja jätettyjä listoja voi täydentää 4.5. asti. Uusi ehdokaslistojen jättöpäivä on 4.5.

Ketkä voivat asettaa ehdokkaita?

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa
1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä
2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrä ehdokkaita. Kun Saarijärven valitaan 31 valtuutettua, puolueella voi olla enintään 46 ehdokasta.
Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.

Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita.

Ehdokashakemuksen tekeminen

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 (40. päivänä ennen vaalipäivää) ennen kello 16.
Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittuja lomakkeita.
Oikeusministeriön laatimat ehdokasasettelulomakkeet PDF-muodossa.