Home >> Esiopetus
Esiopetus
Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus tukee lapsen yksilöllistä oppimista ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvamista koululaiseksi. Lapsi oppii leikkiessään ja toimiessaan yhdessä toisten lasten kanssa.

 

Tuhannet 5-vuotiaat aloittavat kaksivuotisen esiopetuksen tänä vuonna. Kokeiluun osallistuvat kunnat on valittu otantana mukaan lukien Saarijärven kaupunki.

Lukuvuosi 2021 - 2022:

Esiopetusta järjestetään syyslukukaudella 16.8.2021 (ma) - 17.12.2021 (pe) ja kevätlukukaudella 10.1.2022 (ma) - 31.5.2022 (ti).
Esiopetusta ei järjestetä koulujen loma-aikoina syyslomalla 18.-24.10.2021 (vko 42), talvilomalla 28.2.-6.3.2022 (vko 9), pääsiäisenä 15.4. (pe) - 18.4.2022 (ma), helatorstaina 26.5.2022 eikä helatorstain jälkeisenä perjantaina 27.5.2022.

Esiopetukseen tulee ilmoittautua sähköisesti eDaisy-asiointipalvelun kautta. 

Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voi paperilomakkeen tulostaa tästä:
Varhaiskasvatushakemus/ilmoittautuminen
 

Erityinen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus esi- ja perusopetuksessa

Esiopetuskuljetuksista

Hakemus ja lisätietoa koulunkäynnin poikkeavasta aloittamisesta

Hakemus lapsen vapauttamiseksi esiopetuksesta

Koski-palvelun tietosuojaseloste

Lapsen haastattelu esiopetuksessa

Saarijärven kaupungin esiopetussuunnitelma

 

2-vuotinen esiopetuskokeilu

 

Eduskunta vahvisti kokeilulain, jonka perusteella järjestetään kaksivuotista esiopetusta ajalla 1.8.2021-31.5.2024 mukaan valituissa kunnissa (105 kuntaa). Saarijärvi on yksi näistä. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin. Kokeilu tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheiden kehittämisessä.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

 

Kokeilulain perustana on yksivuotisen esiopetuksen lait eli kelpoisuusehdot, ryhmäkoot, lasten hoidon tuet samat kuin yksivuotisessa.

Kaksivuotisen esiopetuksen perusteissa määritellään tavoitteet esiopetuksen järjestämiselle ja opetukselle. Perusteissa otetaan huomioon kokeilussa mukana olevat aiempaa pienemmät, 5-vuotiaat lapset. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista.

Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita. Kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa.

Kokeiluun liittyy tutkimushanke ja siihen liittyviä tiedonkeruita.

Saarijärvellä 2-vuotinen esiopetuskokeilu alkoi kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa ja yksityisessä Pilke Solmu päiväkodissa 16.8.2021. Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi lapsi voi osallistua täydentävään varhaiskasvatukseen, josta perheelle määritellään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu. 2-vuotinen esiopetus noudattaa esiopetuksen lukuvuotta eikä sitä järjestetä koulujen loma-aikoina.

Esiopetuskokeilulle on laadittu kuntakohtainen kokeiluopetussuunnitelma (linkki alla).

Kaksivuotisen esiopetuksen kuljetuskorvaushakemus

Saarijärven kaupungin kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma

 

Vastuuhenkilö
Minna Leppämäki
pedagoginen johtaja
044 4598 348 soittoajat: ti klo 8 - 10 ja to klo 14 - 16
minna.leppamaki(a)saarijarvi.fi