Home >> Esiopetus
Esiopetus
Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus tukee lapsen yksilöllistä oppimista ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvamista koululaiseksi. Lapsi oppii leikkiessään ja toimiessaan yhdessä toisten lasten kanssa.

 

Saarijärven kaupunki osallistuu kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun, johon kunnat on valittu otantana. Syksyllä 2021 kaksivuotisen esiopetuksen aloittivat vuonna 2016-syntyneet lapset.
Elokuussa 2022 kokeilun osallistuvat vuonna 2017-syntyneet lapset.

 

Lukuvuosi 2022 - 2023:

Esiopetusta järjestetään syyslukukaudella 15.8.2022 (ma) - 16.12.2022 (pe) ja kevätlukukaudella 9.1.2023 (ma) - 31.5.2023 (ke).
Esiopetusta ei järjestetä koulujen loma-aikoina syyslomalla 17.-23.10.2022 (vko 42), 5.-6.12.22, talvilomalla 27.2.-5.3.2023 (vko 9), pääsiäisenä 7.4. (pe) - 10.4.2023 (ma), helatorstaina 18.5.2023 eikä helatorstain jälkeisenä perjantaina 19.5.2023.

 

Esiopetukseen tulee ilmoittautua sähköisesti eDaisy-asiointipalvelun kautta. 

Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voi paperilomakkeen tulostaa tästä:
Varhaiskasvatushakemus/ilmoittautuminen
 

Erityinen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus esi- ja perusopetuksessa

Esiopetuskuljetuksista

Hakemus ja lisätietoa koulunkäynnin poikkeavasta aloittamisesta

Hakemus lapsen vapauttamiseksi esiopetuksesta

Koski-palvelun tietosuojaseloste

Lapsen haastattelu esiopetuksessa

Saarijärven kaupungin esiopetussuunnitelma

 

2-vuotinen esiopetuskokeilu jatkuu Saarijärvellä

Saarijärven kaupunki on ollut mukana 2-vuotisen esiopetuksen kokeilussa 1.8.2021 alkaen. Kokeilu on käynnissä kaikissa viidessä päiväkodissa: Sivulan, Pikku-Mäntylän, Lanneveden ja Pylkönmäen päiväkodeissa sekä luontopäiväkoti Solmussa (yksityinen päiväkoti).

Elokuussa 2022 kaksivuotisessa esiopetuksessa aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset. 2-vuotiseen esiopetukseen ilmoittaudutaan eDaisy-asioinnin kautta (linkki kaupungin sivuilla).

Esiopetus on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi lapsi voi osallistua täydentävään varhaiskasvatukseen, josta perheelle määritellään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu. 2-vuotinen esiopetus noudattaa esiopetuksen lukuvuotta eikä sitä järjestetä koulujen loma-aikoina.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen
     

Kokeilulain perustana on yksivuotisen esiopetuksen lait eli kelpoisuusehdot, ryhmäkoot, lasten hoidon tuet samat kuin yksivuotisessa.

Kaksivuotisen esiopetuksen perusteissa määritellään tavoitteet esiopetuksen järjestämiselle ja opetukselle. Perusteissa otetaan huomioon kokeilussa mukana olevat aiempaa pienemmät, 5-vuotiaat lapset. Kokeilun opetussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä, leikkiin ja tutkivaan havainnointiin perustuvaa pedagogiikkaa sekä lasten hyvinvoinnista huolehtimista.

Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita. Kaksi vuotta kestävässä esiopetuksessa kukin lapsi saa edetä oppimisessaan omaan tahtiinsa.

Kokeiluun liittyy tutkimushanke ja siihen liittyviä tiedonkeruita.

Esiopetuskokeilulle on laadittu kuntakohtainen kokeiluopetussuunnitelma (linkki alla).

Kaksivuotisen esiopetuksen kuljetuskorvaushakemus

Saarijärven kaupungin kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma

 

Vastuuhenkilö
Minna Leppämäki
pedagoginen johtaja
044 4598 348
minna.leppamaki(a)saarijarvi.fi