Home >> Esiopetus
Esiopetus
Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus tukee lapsen yksilöllistä oppimista ja sen tehtävänä on edistää lapsen kasvamista koululaiseksi. Lapsi oppii leikkiessään ja toimiessaan yhdessä toisten lasten kanssa.

 

Tuhannet 5-vuotiaat aloittavat kaksivuotisen esiopetuksen tänä vuonna. Kokeiluun osallistuvat kunnat on valittu otantana mukaan lukien Saarijärven kaupunki.

Syksyn 2021 tutustumispäivät omassa päiväkodissa.
Kaksivuotisen esiopetuksen aloittavilla (5-vuotiaat) tiistaina 10.8.2021 klo 9-10 ja
yksivuotiseen esiopetukseen tulevilla (6-vuotiaat) tutustumispäivä on torstaina 12.8.2021 klo 9-10.

Lukuvuosi 2021 - 2022:

Esiopetusta järjestetään syyslukukaudella 16.8.2021 (ma) - 17.12.2021 (pe) ja kevätlukukaudella 10.1.2022 (ma) - 31.5.2022 (ti).
Esiopetusta ei järjestetä koulujen loma-aikoina syyslomalla 18.-24.10.2021 (vko 42), talvilomalla 28.2.-6.3.2022 (vko 9), pääsiäisenä 15.4. (pe) - 18.4.2022 (ma), helatorstaina 26.5.2022 eikä helatorstain jälkeisenä perjantaina 27.5.2022.

Esiopetukseen hakeminen vuonna 2021

Esiopetukseen tulee ilmoittautua sähköisesti eDaisy-asiointipalvelun kautta. 

Mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voi paperilomakkeen tulostaa tästä:
Varhaiskasvatushakemus/ilmoittautuminen esiopetukseen
 

Vastuuhenkilö
Minna Leppämäki
vs. pedagoginen johtaja
044 4598 348 soittoajat: ti klo 8 - 10 ja to klo 14 - 16
minna.leppamaki(a)saarijarvi.fi
 

Erityinen tuki ja pidennetty oppivelvollisuus esi- ja perusopetuksessa

Esiopetuskuljetuksista

Hakemus ja lisätietoa koulunkäynnin poikkeavasta aloittamisesta

Hakemus lapsen vapauttamiseksi esiopetuksesta

Kaksivuotisen esiopetuksen kuljetuskorvaushakemus

Koski-palvelun tietosuojaseloste

Lapsen haastattelu esiopetuksessa

Saarijärven kaupungin esiopetussuunnitelma