Home >> Hallinto Ja Paatokset >> Aluevaalit 2022 >> Aluevaalit 2022
Aluevaalit 2022
Aluevaalit toimitetaan sun­nuntaina 23.1.2021 klo 9-20. Aluevaalien ennakkoäänestyspaikkoina ovat Saarijärven kaupungintalo ja Pylkönmäellä Pylkönmäen koulu. Ennakkoäänestyspaikkoja täydennetään kiertävän vaalibussin avulla. Ennak­koäänestys alkaa keski­viikkona 12.1.2022 ja päättyy tiistaina 18.1.2022.

Varsinaisen vaalitoimituksen ajankohta ja äänestyspaikat
 

Aluevaalit toimitetaan sun­nuntaina 23.1.2021 klo 9-20.

Vaalipäivän äänestyspaikka on Saarijärven kaupungintalo, Sivulantie 11,43100 Saarijärvi.

 

ENNAKKOÄÄNESTYS

Aluevaalien ennakkoäänestyspaikkana on Saarijärven kaupungintalo, Sivulantie 11­ ja
Pylkönmäellä Pylkönmäen koulu, Rahikaisentie 5 A.

Ennak­koäänestys alkaa keski­viikkona 12.1.2022 ja päättyy tiistaina 18.1.2022.

 

Ennak­ko­äänestysajat Saarijärven kaupungintalolla (osoitteessa Sivulantie 11)
ovat seuraavat:

ke- pe   12.1.-14.1.2022              klo 09.00 - 18.00
la - su   15.1.-16.1.2022              klo 10.00 - 14.00
ma                 17.1.2022               klo 09.00 - 18.00
ti                    18.1.2022               klo 09.00 - 20.00

 

Ennakkoäänestysajat Pylkönmäen koululla (osoitteessa Rahikaisentie 5 A)
ovat seuraavat:

pe                  14.1.2022              klo 09.00 - 18.00
la - su   15.1.-16.1.2022             klo 10.00 - 16.00

Koronatilanteen vuoksi ennakkoäänestyspaikoissa varataan äänestysaika arkisinklo 09.00 -10.00  ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville
 

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja täydentää vaalibussi joka toimii kiertävänä äänestysautona.
 

Vaalibussi pysähtyy oheisen aikataulun mukaisesti seuraavissa paikoissa:

Keskiviikko 12.1.2022

Mahlun Nuorisoseura ry. piha-alue, Myllymäentie 1592, 43220 Mahlu,  klo 08.00-09.30

Kalmarin Nahjuksen piha-alue, Kalmarinraitti 12, 43270 Kalmari, klo 10.30-12.00

Häkkilän kylätalon piha-alue, Rauharannantie 1, 43170 Häkkilä, klo 13.30-15.00

Lanneveden Sampo-Nuorisoseura ry:n piha-alue (Sampolan)

Uuraistentie 1167, 41270 Lannevesi, klo 15.30-18.00

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston piha-alue Uuraistentie 2470, 43130 Tarvaala, klo 18.30-19.00
 

Lauantai 15.1.2022      

S-Market Saarijärven piha-alue, Kauppakatu 2, 43100 Saarijärvi   klo   10.00-12.00

Halpa-hallin piha-alue, Jyväskyläntie 33, 43100 Saarijärvi            klo   14.00-16.00

 

 

Ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa:

Kolmikon palvelukoti, Heralan Serviisi, Attendo Kalmari hoivakoti, Attendo Herajärvi hoivakoti, Esperi Hoivakoti Paavo, palvelutalo Kotikontu, Saarijärven terveysaseman osasto 1 ja palvelutalo Iltarusko Pylkönmäki.
Ennakkoäänestyksistä ilmoite­taan laitoksissa julkaistavilla kuulu­tuksilla.

 

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuutto­mia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi äänestää kotonaan.

Uuden vaalilain mukaan kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja,
jos Saarijärven kaupunki on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 17.1.2022 ennen klo 16.00­­,
osoite PL 13, 43101 Saarijärvi tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille, puh. 044 7114 611 tai kaupungintalon asiointipisteeseen puh. 044 4598 228.

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeen löydät tästä

Lomakkeita koti­äänestykseen ilmoittautumista varten saa myös Saarijärven kaupungintalon asiointipisteestä.
Asiointipiste avoinna ma-pe klo  9.00-15.00.

 

 

HENKILÖLLISYYDEN SELVITTÄMINEN

Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän ja vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaalitoimitsijalle / vaalilautakunnalle selvitys henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla.

 

Lisätietoa oikeusministeriön vaalit sivuilta