Home >> Hallinto Ja Paatokset >> Talous Ja Hankinnat >> Tietoa Kaupungin Hankintamenettelyista
Tietoa kaupungin hankintamenettelyistä
Kaupunki on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) tarkoittama hankintayksikkö. Kaupungin tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia. Kulloinkin voimassa oleva kynnysarvot löytyvät www-osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi

Jos hankintayksikön tekemä hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, kyse on ns. pienhankinnasta. Myös pienhankinnoissa hankinta tulee toteuttaa siten, että hankintalaissa mainittuja yleisiä julkisten hankintojen periaatteita - syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus - noudatetaan. Käynnissä olevat tarjouskilpailut löydät niiden omalta sivulta.

Saarijärven kaupungin hankinnoissa noudatetaan hankintalain määräysten lisäksi seuraavaa ohjeistusta Hankintojen yleiset periaatteet.  

Saarijarven kaupunginhallituksen hyväksymät hankintaohjeet .

HANKINTAILTOJEN AINEISTOJA

Hankintaillan 10.3.2016 esitykset

Hankintalain kokonaisuudistus
Keski-Suomen Yrittäjät, hankinta-asiamies

Keski-Suomen hankinta-asiamiespalvelu

Hankintaillan 25.4.2018 esitys