Home >> Hallinto Ja Paatokset >> Viestinta
Viestintä
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin viestinnän yleiset periaatteet valtuustokausittain.

Saarijärven kaupungin henkilöstöstä on valittu työntekijöitä markkinointi- ja viestintätiimin jäseniksi. Markkinointi- ja viestintätiimin jäsenet vastaavat oman vastuualueensa viestinnästä yhteistyössä markkinointisihteerin kanssa sekä tiedottavat ajankohtaisista asioista omalle yksikölleen.

Tiimin jäsenet huolehtivat mm. että yksikön ajankohtaiset asiat tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä vastaavat yksikön verkkosivujen päivittämisestä.

Tutustu Saarijärven kaupungin uuteen viestintä- ja markkinointistrategiaan tästä linkistä.