Home >> Hallinto >> Avustukset
Kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset
Saarijärven kaupungin vuoden 2021 talousarvioon kohdistuvat yleiset toiminta- ja kohdeavustukset on haettava 26.2.2021 klo 15.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Aikaisemmin jätetyt vuoden 2020 hakemukset huomioidaan. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan kaupunginhallituksen hyväksymät avustustoiminnan yleiset periaatteet.

Hakemus liitteineen jätetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@saarijarvi.fi tai kirjallisena osoitteeseen Saarijärven kaupunki, PL 13, 43101 Saarijärvi.

 

1. Kaupunginhallituksen myöntämät avustukset:
 

  • Järjestöt
  • Projektiavustukset
  • Avustukset kansainväliseen toimintaan
  • Ylläpitoavustukset
  • Avustus kylätoimikunnalle
  •  

 

Kaupunginhallitus on vahvistanut avustuksen myöntämisen yleiset periaatteet:

 

2. Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset
 

Saarijärven sivistyslautakunta jakaa avustuksia sekä kulttuuri-, liikunta- että nuorisojärjestöille.
Painopiste vapaa-aikatoimen liikunta- ja nuorisoavustuksia jaettaessa on nuoriso- ja kuntoliikunta.

 

 

KULTTUURISTIPENDI:
Kulttuuristipendiä voivat hakea Saarijärvellä kirjoilla olevat alle 24 - vuotiaat eri taiteen alojen harrastelijat ja opiskelijat. Stipendiä ei myönnetä opintomaksuihin Saarijärvellä kirjoilla olevalla nuorelle. Hakemus voi olla vapaamuotoinen.

lisätietoja

  • kaupunginhallitukselle osoitettavat hakemukset: talousjohtaja Maarit Tuononen 044 4598 207
  • liikunta- ja vapaa-aikatoimen avustukset, vapaa-aikasihteeri Janne Haapanen 044 4598 296
  • kulttuuritoimi, sivistysjohtaja Arja Siikström 044 4598 250