Home >> Hallinto >> Avustukset
Kaupungin toiminta- ja kohdeavustukset
Kaupungin yleiset toiminta- ja kohdeavustukset on haettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Avustusten hausta tiedotetaan erikseen lähempänä hakuaikaa. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Aikaisemmin jätetyt vuoden 2020 hakemukset huomioidaan. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan kaupunginhallituksen hyväksymät avustustoiminnan yleiset periaatteet.

Hakemus liitteineen jätetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@saarijarvi.fi tai kirjallisena osoitteeseen Saarijärven kaupunki, PL 13, 43101 Saarijärvi.

 

1. Kaupunginhallituksen myöntämät avustukset:
 

  • Järjestöt
  • Projektiavustukset
  • Avustukset kansainväliseen toimintaan
  • Ylläpitoavustukset
  • Avustus kylätoimikunnalle
  • Avustus monitoimitalon ylläpitoon

 

 

 

Kaupunginhallitus on vahvistanut avustuksen myöntämisen yleiset periaatteet:

 

2. Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset
 

Saarijärven sivistyslautakunta jakaa avustuksia sekä kulttuuri-, liikunta- että nuorisojärjestöille.
Painopiste vapaa-aikatoimen liikunta- ja nuorisoavustuksia jaettaessa on nuoriso- ja kuntoliikunta.

 

KULTTUURISTIPENDI:
Kulttuuristipendiä voivat hakea Saarijärvellä kirjoilla olevat alle 24 - vuotiaat eri taiteen alojen harrastelijat ja opiskelijat. Stipendiä ei myönnetä opintomaksuihin Saarijärvellä kirjoilla olevalla nuorelle. Hakemus voi olla vapaamuotoinen.

 

Lisätietoja

  • kaupunginhallitukselle osoitettavat hakemukset: talousjohtaja Maarit Tuononen 04 4598 207
  • ​vapaa-aikasihteeri Janne Haapanen 044 4598 296
  • ​kulttuurisihteeri Eija Viitanen  044 4598 291