Home >> Hallinto >> Kuntavaalit 2021
Kuntavaalit 2021
Tasavallan presidentti on 28.3.2021 eduskunnan päätöksen mukaisesti vahvistanut lain vuoden 2021 kuntavaalien siirrosta kesäkuulle. Laki tuli voimaan 29.3.2021. Uusi vaalipäivä on sunnuntai13.6.2021. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ajalla 26.5.-8.6.2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021

 KUNTAVAALIEN UUDET AIKATAULUT:

Kuntavaaleihin 9.3.2021 mennessä keskusvaalilautakunnalle jätetyt listat kelpaavat myös siirretyissä vaaleissa, ja jätettyjä listoja voi täydentää 4.5. asti.

* äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
* ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
* ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
* äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
* kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
* ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
* ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
* vaalien tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 
* uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

ÄÄNIOIKEUS

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut
Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.

 

ÄÄNESTÄMINEN KOTONA

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16.
Kotiäänestykseen voi ilmoittautua: soittamalla numeroon
* 044 711 4611 (keskusvaalilautakunnan sihteeri Minna Jaakkola) tai
* 044 4598 228 (kaupungin asiointipiste);
lähettämällä lomakkeen sähköpostitse osoitteeseen vaalit@saarijarvi.fi tai postittamalla ilmoituslomakkeen osoitteeseen Saarijärven kaupunki, vaalitoimisto, PL 13, 43100 Saarijärvi.

Ilmoittautumisen voi tehdä myös vapaamuotoisella lomakkeella.

Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.
Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Yleinen ennakkoäänestys vuoden 2021 kuntavaaleissa järjestetään
Saarijärven kaupungintalolla, osoitteessa: Sivulantie 11, seuraavan päivittäisen aikataulun mukaisesti:    
ke- pe   26.5.-28.5.2021        klo 10.00 - 18.00
la - su   29.5.-30.5.2021        klo 10.00 - 14.00
ma-pe   31.5. - 4.6.2021       klo 10.00 - 18.00
la - su     5.6. - 6.6.2021        klo 10.00 - 14.00
ma                   7.6.2021        klo 10.00 - 18.00
ti                      8.6.2021        klo 10.00 - 18.00

ja Pylkönmäen koululla, osoitteessa Rahikaisentie 5 A, seuraavan päivittäisen aikataulun mukaisesti:
ke- to   26.5.-27.5.2021        klo 10.00 - 17.00
pe                  28.5.2021        klo 10.00 - 18.00
la - su   29.5.-30.5.2021       klo 10.00 - 14.00
ma                 31.5.2021        klo 10.00 - 18.00

 

Vaalibussilla täydennetään yleistä ennakkoäänestyspaikkaa äänestysauton pysähdyspaikoilla oheisen aikataulun mukaisesti:

Keskiviikko 26.5.2021

klo 08.00 - 09.30     Mahlun Nuorisoseura ry:n  piha-alue, Myllymäentie 1592, 43220 Mahlu

klo 10.30 - 12.00    Ent. Pikkulan piha-alue, Kalmarintie 176, 43270 Kalmari

klo 13.30 - 15.00    Häkkilän kylätalon piha-alue, Rauharannantie 1, 43170 Häkkilä

klo 16.00 - 17.30    Lanneveden Sampo- Nuorisoseura ry:n piha-alue (Sampola), Uuraistentie 1167,
                                41270 Lannevesi

klo 18.00 - 19.00    Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston piha-alue, Uuraistentie 240, 43130 Tarvaala

Lauantai 29.5.2021

klo 9.00 - 13.00    S-Market Saarijärven piha-alue,  Kauppakatu 2, 43100 Saarijärvi

klo 14.00-18.00    Halpa-hallin piha-alue, Jyväskyläntie 33, 43100 Saarijärvi
   

ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.
Vaalipäivän äänestyspaikka sunnuntaina 13.6.2021 on Saarijärven kaupungitalolla, osoitteessa sivulantie 11, 43100 Saarijärvi.
Äänestypaikka on avoinna kello 9-20.

 

Lisätietoa vaaliasioista oikeusministeriön virallisilta vaalisivuilta osoitteesta www.vaalit.fi

 

.