Home >> Hallinto >> Toimenpiteiden Kasittelyaikoja
Toimenpiteiden käsittelyaikoja
Hallintolain 23 a §:n mukaan viranomaisen tulee määritellä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta.

Asuminen ja ympäristö:

  • asuntohakemus, vastaanottaminen ja kirjaaminen                                                    1-3 päivää
  • asunnon irtisanominen (asukas); vastaanottaminen ja kirjaaminen                        1-3 päivää
  • vikailmoitus tai muu ilmoitus; vastaanottaminen ja käsittely                                    1-3 päivää
  • reklamaatio (häiriöilmoitus, vuokrahyvitysvaatimus yms.) vastaanottaminen ja käsittely 3 päivää

 

Rakennus- ja toimenpideluvat:

  • keskimääräinen käsittelyaika on 15 - 30 vrk, mikäli kaikki asiapaperit on toimitettu ja kunnossa

 

Sivistystoimi:                                                       Aikataulu:                                  Käsittelyaika:     Erityistapaukset:

Koulukuljetukset

 

Haku keväällä
Jatkuva haku lukuvuoden aikana

4 vkoa
2 vkoa

Kiireelliset heti, max. 2 vrk

Oppilaaksi ottaminen muuhun kuin kunnan osoittamaan koulupaikkaan

Haku keväällä
Jatkuva haku lukuvuoden aikana

4 vkoa
2 vkoa

Kiireelliset heti , max. 2 vrk

Vammaisen tai muun erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetukseen osallistumisen edellyttämät avustajapalvelut ja apuvälineet   4 vkoa  

Perusopetuslain mukaiseen aamu-/iltapäivä toimintaan ottaminen

Haku keväällä maali-/huhtikuu
Päätös toukou-/kesäkuu
Lukuvuoden aikana

n. 3 kk

2 vkoa-1,5 kk

Kiireelliset heti

Liikunta- ja nuorisotoimen avustukset

Haku helmikuu
Päätös maaliskuu

n. 2 kk

 

Kulttuuritoimen avustukset

Kuukauden hakuaika
helmi-huhtikuu

n. 1,5 kk