Kuulutukset

Saarijärven kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.6.2021 §:ssa 111 käsitellyt Sammallahti-tilan poikkeamishakemusta.
Keskusvaalilautakunta on 16.6.2021 vahvistanut 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen. Saarijärven kaupunginvaltuuston valtuutetuiksi ja...
Saarijärven kaupungin keskusvaalilautakunnan kokouksen 16.6.2021 pöytäkirja liitteineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä Saarijärven...

Saarijärven kaupunki

 • Kivikauden kylän kesän toiminnat käynnistyvät! Esimerkiksi lauantaina Kivikautista elämää its...
  17.6.2021
 • Saarijärven kaupunki kannustaa asukkaita haitallisten vieraslajien torjuntaan! Katso lisätietoja o...
  17.6.2021
 • Uutisia päätöksistä: Kaupunginhallituksen 14.6. pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ny...
  16.6.2021
 • Museon rantaniittyä hoitavat, maalis–huhtikuussa syntyneet pässikaritsat Nintendo (valkoinen), P...
  16.6.2021