Home >> Jätehuolto >> Jatehuollon Valvonta
Jätehuollon valvonta
Ympäristöviranomainen toimii jätehuollon valvontaviranomaisena, joka valvoo jätelain ja sen annettujen määräysten noudattamista. Käytännössä valvonta kohdistuu esim. kiinteistöjen jätehuollon, alueiden roskaamisen ja keräyspisteiden kuntoon.

Jätehuollon lakisääteiset (Jätelaki- ja asetus) tehtävät voidaan jakaa valvonta-, järjestämis- sekä palvelutehtäviin.

Ympäristöviranomainen toimii jätehuollon valvontaviranomaisena, joka valvoo jätelain ja sen annettujen määräysten noudattamista. Käytännössä valvonta kohdistuu esim. kiinteistöjen jätehuollon, alueiden roskaamisen ja keräyspisteiden kuntoon.

Jätehuollon järjestämiseen liittyvät lakisääteiset viranomaistehtävät hoitaa Sydän-Suomen jätelautakunta.

Jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Sammakkokangas Oy.

Linkki: Viranomaisten tehtävät jätehuollossa