Etusivu >> Jätehuolto >> Jatehuoltomaarakset Ja Jatetaksa
Jätehuoltomääräkset ja jätetaksa
Jätehuoltomääräykset ohjaavat jätehuollon käytännön toteuttamista alueellisesti. Ne ovat jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ehkäistä jätteistä aiheutuvia haittoja ja edistää kestävän kehityksen periaatteita.

Jätehuoltomääräykset

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa 1.5.2019 alkaen Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Petäjävedellä, Saarijärvellä, Uuraisilla ja Äänekoskella.


Jätetaksa 2020

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa täydentävät toisiaan. Jätetaksan hyväksyminen on viranomaistoimintaa ja kuuluu näin ollen Sydän-Suomen jätelautakunnalle. Vuoden 2020 jätetaksa hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 3.12.2019 ja se astuu voimaan 1.1.2020.

Seuraava jätetaksa on voimassa Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä,

Petäjävedellä, Saarijärvellä, Uuraisilla ja Äänekoskella 1.1.2020 alkaen:

 

TSV-jätetaksa 2020

Sydän-Suomen jätelautakunta on kokouksessaan 3.12.2019 hyväksynyt kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan. Tämä taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä. Taksassa on määritelty jätteenkuljetuksen ja jäteasemien vastaanottohinnat.

Taksa koskee kuntia Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Petäjävesi,Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski 1.1.2020 alkaen:

 

Sammakkokankaan jätekeskuksen taksa 2020

Sydän-Suomen jätelautakunta on kokouksessaan 3.12.2019 hyväksynyt Sammakkokankaan jätekeskuksen vastaanottohinnat kunnan ensi- ja toissijaiselle vastuulle (TSV) kuuluvien jätteen osalta. TSV-taksa koskee elinkeinoelämän jätehuoltoa tilanteessa, jossa yritys ei saa markkinoilta jätehuoltopalveluita kohtuullisin ehdoin ja hinnoin ja pyytävät siksi palvelua kunnalliselta jäteyhtiöltä.

Seuraavat Sammakkokankaan jätekeskuksen taksat ovat voimassa 1.1.2020 alkaen:


Jätetaksa 2019

Vuoden 2019 jätetaksa hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 18.12.2018. Taksassä on määritelty jätteenkuljetuksen ja jäteasemien vastaanottohinnat.

Seuraava jätetaksa on voimassa Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Saarijärvellä, Uuraisilla ja Äänekoskella 31.12.2019 saakka.

 

Petäjävedellä on voimassa erilliset taksat 31.12.2019 saakka:


TSV-jätetaksa 2019

Sydän-Suomen jätelautakunta on kokouksessaan 18.12.2018 hyväksynyt kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksan.

Taksa koskee kuntia Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski 31.12.2019 saakka:

 


Sammakkokankaan jätekeskuksen taksa 2019

Sydän-Suomen jätelautakunta on kokouksessaan 18.12.2018 hyväksynyt Sammakkokankaan jätekeskuksen vastaanottohinnat kunnan ensi- ja toissijaiselle vastuulle (TSV) kuuluvien jätteen osalta.

Seuraavat jätekeskuksen taksat ovat voimassa 31.12.2019 saakka:

 


Jätehuoltoa koskevan lainsäädännön löydät osoitteesta www.finlex.fi

  • Jätelaki 646/2011
  • Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012
  • Valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017
  • Ympäristönsuojelulaki 527/2014
  • Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 518/2014