Home >> Jätehuolto >> Kotitalouksien Jatehuolto
Kotitalouksien jätehuolto
Jätelain mukaan, kaikkien kiinteistöjen tulee kuulua jätehuollon piiriin, eikä vapautuksia myönnetä. Kiinteistöjen jätehuolto määritellään jätelain ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaan.

Jätehuoltoon liittyminen

Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Saarijärvellä ja Uuraisilla jätteenkuljetus toteutetaan kunnan järjestämänä. Jätehuoltoon liittyminen tehdään täyttämällä jätehuoltolomake. Jätehuoltoon voi liittyä myös sähköisesti Sammakkokankaan sivuilla, valitse sivun alaosasta "Liity jätehuoltoon". Vaihtoehtoisesti voit käyttää tulostettavia lomakkeita.

Jätehuoltoviranomainen seuraa kiinteistöjen liittymisvelvoitteen täyttymistä.

1 Ensisijainen vaihtoehto liittymiselle on kiinteistökohtainen jäteastia. Jäteastian koko tulee mitoittaa kiinteistön tarpeisiin nähden oikeaksi. Pisin tyhjennysväli jätehuoltomääräysten mukaan on kahdeksan viikkoa (8 viikkoa), jonka voi saada kiinteistö, jolla on 1-2 henkilö ja käytössä korkeintaan 240 litran jäteastia.
2 Kiinteistöt voivat käyttää myös lähinaapurin kanssa yhteistä jäteastiaa. Yhteisen jäteastian käytöstä on ilmoitettava erillisellä kimppa-lomakkeella.
3 Kiinteistö voi liittyä haja-asutusalueella myös aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Jolloin sekajätteet toimitetaan yleiseen keräyspisteeseen. Lähimmän aluekeräyspisteen sijainnin löydät helposti www.kierratys.info -sivuilta.

 

Hankasalmen, Multian, Petäjäveden ja Äänekosken on voimassa jätelain 37 §:n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Tässä järjestelmässä kiinteistön haltija sopii jätteen kuljettajan kanssa jäteastian tyhjennyksestä. Vaihtoehtoisesti Äänekoskella ja Hankasalmella on mahdollista liittyä jätehuoltoon myös aluekeräyspisteen sekajäteastian käyttäjänä.

 

Jätteiden lajitteluvelvollisuudet

Kaikilla kiinteistöillä on hyötyjätteiden lajitteluvelvollisuus. Sekajätteestä on kerättävä erilleen biojäte, lasi, metalli, kartonki ja paperi. Kotitalouksien hyötyjätteet toimitetaan aluekeräyspisteisiin. Vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä hyötyjätteet kerätään kiinteistökohtaisiin jäteastioihin. Pakkaus muovin voi halutessaan lajitella ja toimittaa joko Ringin tai Sammakkokankangas Oy:n ylläpitämään keräyspisteeseen.

Biojätteen osalta kiinteistö voi liittyä biojätteen erilliskeräykseen kiinteistökohtaisella astialla tai kimppa-astialla. Yhteisen biojäteastian käyttö on suositeltavaa, koska biojätettä kertyy vähän suhteessa tiheisiin tyhjennysväleihin. Jos kiinteistö ei ole liittynyt biojätteen erilliskeräykseen tulee biojäte kompostoida. Kompostorin tulee olla tiivis, kannellinen, haittaeläimiltä suojattu ja lämpöeristetty.

Kotitalouksien vaaralliset jätteet tulee toimittaa jäteasemalle tai jätekeskukseen. Tyypillisimmät kotitalouksien vaarallisia jätteitä ovat voimakkaat pesu- ja puhdistusaineet, liimat, lakat, maalit, elohopeakuumemittarit, loisteputket ja -lamput, akut ja paristot. Vanhat ja käyttämättömät lääkkeet toimitetaan apteekkiin.

Jätehuollon keskeyttäminen

Mikäli vakituisesti asuttu kiinteistö jää tyhjilleen, esimerkiksi omistajan muuton vuoksi, voidaan jätehuolto keskeyttää toistaiseksi. Keskeytystä haetaan jätehuoltoviranomaiselta kirjallisesti.

Jätehuollosta vapauttaminen

Mikäli kiinteistö on täysin asuinkelvoton, voidaan se vapauttaa jätehuollosta. Tästä on tehtävä jätelautakunnalle kirjallinen selvitys. Hakemukseen on liitettävä tuolloin puolueettoman asiantuntijan (esimerkiksi rakennustarkastajan) lausunto kiinteistön kunnosta. Lausunnon liitteenä tulee olla valokuvia asuinkelvottomasta rakennuksesta ja pihapiiristä. Vaihtoehtoisesti selvityksen kiinteistön tilasta voi tehdä itse, mikäli vauriot ovat sellaisia, että ne voidaan myös valokuvin todentaa. Selvityksen tekemisestä tulee kysyä jätehuoltoviranomaiselta ohjeiden saamiseksi ennen sen laatimista.