Home >> Jätehuolto >> Lomakkeet
Lomakkeet
Jätehuoltoon liittyvät lomakkeet avautuvat pdf-muodossa, josta voit tulostaa ne täytettäväksi. Voimme myös lähettää lomakkeen postissa.

 

ÄÄNEKOSKEN, PETÄJÄVEDEN, MULTIAN ja HANKASALMEN LOMAKKEET

Hankasalmella, Multialla, Petäjävedellä ja Äänekoskella on käytössä erilaiset jätehuoltolomakkeet kuin muualla Sydän-Suomen jätelautakunnan alueella.

KANNONKOSKEN, KARSTULAN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, SAARIJÄRVEN JA UURAISTEN LOMAKKEET

 

JÄTEHUOLTOLOMAKE, omakotitalot, paritalot, vapaa-ajan asunnot

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa omakoti- ja paritalon tai vapaa-ajan asunnon liittymisestä jätehuoltoon. Lomakkeella voi ilmoittaa myös jäteastiakoko- tai tyhjennysvälimuutoksista sekä omistajanvaihdosta.

 

Jätehuoltoon liittymisilmoituksen voi tehdä myös jäteyhtiön sähköisen asioinnin kautta.

 

KOMPOSTOINTI-ILMOITUS

Kompostoinnista tai sen aloittamisesta voi ilmoittaa tällä lomakkeella. Biojätteen lajittelu koskee kaikkia kiinteistöjä ja jollei biojätteen erilliskeräykseen liittyminen ole mahdollista tulee se kompostoida. 

JÄTEHUOLTOLOMAKE, rivi- ja kerrostalot

Vähintään viiden huoneiston rivi- ja kerrostalojen tulee järjestää sekajäteastian lisäksi kiinteistölle hyötyjäteastiat (biojäte, lasi, metalli, kartonki)

 

ILMOITUS YHTEISESTÄ JÄTEASTIASTA, kimppalomake

Yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen on ilmoitettava jokaisen astiaa käyttävän kiinteistön tiedot sekä astiatiedot tällä lomakkeella.

 

HAKEMUS JÄTEHUOLLON KESKEYTTÄMISEKSI

Mikäli kiinteistön on jäänyt tyhjilleen, voi jätehuollon keskeyttää toistaiseksi, korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä lomakkeella voi ilmoittaa myös asuinkelvottomasta kiinteistöstä, jolloin hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan lausunto kiinteistön kunnosta.

HAKEMUS LIETTEIDEN OMATOIMISEEN KÄSITTELYYN, maatilat

Maatalouden harjoittajille voidaan myöntää lupa asumisessa syntyvien lietteiden omatoimiseen käsittelyyn.

Luvan saaneen maatialouden harjoittajan tulee raportoida vuosittain totetutuneet tyhjennykset  jäteviranomaiselle

 

jätelautakunta logo