Home >> Jätehuolto >> Lomakkeet
Lomakkeet
Jätehuoltoon liittyvät lomakkeet avautuvat pdf-muodossa, josta voit tulostaa ne täytettäväksi. Voimme myös lähettää lomakkeen postissa.

KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUSALUEEN JÄTEHUOLTOLOMAKKEET

Hankasalmi, Pihtipudas ja Viitasaari

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa omakoti- ja paritalon tai vapaa-ajan asunnon liittymisestä jätehuoltoon. Lomakkeella voi ilmoittaa myös kiinteistön käyttötarkoituksen muutoksesta sekä omistajanvaihdosta. Jäteastian tyhjennyspalvelua koskevissa muutoksissa tulee olla yhteydessä tyhjennyksen hoitavaan yksityiseeen kuljetusyritykseen.

KUNNAN JÄRJESTÄMÄN KULJETUKSEN PIIRIIN KUULUVIEN KUNTIEN JÄTEHUOLTOLOMAKKEET

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi, Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa omakoti- ja paritalon tai vapaa-ajan asunnon liittymisestä jätehuoltoon. Lomakkeella voi ilmoittaa myös kiintiestön käyttötarkoituksen muutoksesta, jäteastiakoko- tai tyhjennysvälimuutoksista sekä omistajanvaihdosta. 

Jätehuoltoon liittymisilmoituksen voi tehdä myös jäteyhtiön sähköisen asioinnin kautta.

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa rivi- ja kerrostalon jätehuollon järjestämisestä. Vähintään viiden huoneiston rivi- ja kerrostalojen tulee järjestää sekajäteastian lisäksi kiinteistölle hyötyjäteastiat (biojäte, lasi, metalli, kartonki).

KOMPOSTOINTI-ILMOITUS 

Kompostoinnista tai sen aloittamisesta voi ilmoittaa tällä lomakkeella. Biojätteen lajittelu koskee kaikkia kiinteistöjä ja jollei biojätteen erilliskeräykseen liittyminen ole mahdollista tulee biojäte kompostoida omatoimisesti kiinteistöllä.  

Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kannonkoski, Kinnnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski

ILMOITUS YHTEISESTÄ JÄTEASTIASTA, kimppalomake

Yhteistä jäteastiaa käyttävien kiinteistöjen on ilmoitettava jokaisen astiaa käyttävän kiinteistön tiedot sekä astiatiedot tällä lomakkeella kunnan järejstämän jätteenkuljetuksen alueella (Kannokoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi, Saarijärvi, Uurainen ja Äänekoski)

Kimppatietojen ilmoittainen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella (Hankasalmi, Pihtipudas, Viitasaari)

HAKEMUS JÄTEHUOLLON KESKEYTTÄMISEKSI

Mikäli kiinteistön on jäänyt tyhjilleen, voi jätehuollon keskeyttää toistaiseksi, korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vapaa-ajan kiinteistön jätehuoltoa ei voida keskeyttää. Tällä lomakkeella voi ilmoittaa myös asuinkelvottomasta kiinteistöstä, jolloin hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan lausunto kiinteistön kunnosta.

JÄTEVESISELVITYS-LOMAKE 

Tällä lomakkeella voi ilmoittaa kiinteistön jätevesijärjestelmästä. Lomakkella voi myös hakea saostuskaivolle pidennettyä tyhjennysväliä. 

LIETTEEN OMATOIMINEN KÄSITTELY MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE

Maatalouden harjoittajille voidaan myöntää lupa asumisessa syntyvien lietteiden omatoimiseen käsittelyyn. 

Luvan saaneen maatalouden harjoittajan tulee raportoida vuosittain totetutuneet tyhjennykset  jäteviranomaiselle alla olevalla lomakkeella. 

 

jätelautakunta logo