Home >> Jätehuolto >> Mokkilaisten Jatehuolto
Mökkiläisten jätehuolto
Jätelaki ja kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat kaikkia kiinteistöjä liittymään kunnan järjestämään jätehuoltoon. Velvoite koskee myös vapaa-ajan asuntoja.

Jätehuoltoon liittyminen

Vapaa-ajan kiinteistö voi liittyä jätehuoltoon valitsemalla kiinteistön käyttöön nähden sopivan tavan. Liittymistavalla voi vaikuttaa kiinteistöltä perittävän jätemaksun suuruuteen. Kaikilta kiinteistöiltä peritään jätehuollon perusmaksua, jolla katetaan hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely, jäteneuvonta, tiedotus ja jätelautakunnan kulut.

Jätehuoltoon voi liittyä kolmella tapaa:

1 Liittymällä aluekeräyspisteen käyttäjäksi (jäteyhtiön ylläpitämät keräyspisteet, joihin sekajäte toimitetaan)
2 Hankkimalla oman astian, jolloin astian minimityhjennysvaatimus on 3 tyhjennystä vuodessa
3 Hankkimalla yhteisen astian lähinaapureiden kesken

 

Oman kiinteistökohtainen astia on hyvä vaihtoehto vapaa-ajan kiinteistön jätehuollolle silloin, kun jäteastia on sijoitettavissa vahvistetun jätereitin varrelle ja kiinteistön käyttö on sellaista, että jäteastialle on mielekästä ja järkevää määritellä säännöllinen tyhjennysrytmi vähintään kesäkaudeksi. Vapaa-ajan asunnon jäteastian minimityhjennysvelvoite on 3 tyhjennystä/vuosi. Kiinteistöt voivat hankkia myös yhteisen jäteastian, jolloin kustannukset jaetaan kiinteistöjen kesken.

Aluekeräyspisteen käyttö on joustava vaihtoehto jätehuoltoon liittymiseen silloin, kun mökin sijainti on kaukana vahvistetusta jätereitistä ja kiinteistöllä asuminen on epäsäännöllistä. Lähimmän aluekeräyspisteen sijainnin löydät helposti kierratys.info -sivuilta.

Kaikilla kiinteistöillä on hyötyjätteiden lajitteluvelvollisuus. Sekajätteestä tulee lajitella erilleen biojäte, lasi, metalli, kartonki sekä paperi. Biojäte tulee kompostoida kiinteistöillä tiiviissä, kannellisessa ja jyrsijäsuojatussa kompostorissa.