Home >> Kaavoitus ja maankäyttö >> Kaava Ja Karttaotteiden Tilaus
Kaava- ja karttaotteiden tilaus
Kaava- ja karttaotteita tarvitaan erilaisten hakemusten liitteiksi. Karttoja saa sekä sähköisinä että paperiversioina. Virallinen kaavaote sisältää oikeaksi todistetun kaavakartan merkintöineen ja määräyksineen. Kaupunki tarjoaa myös kopionti-, tulostus- ja skannauspalvelua.

Rakennuslupa,- suunnittelutarve- ja poikkeamishakemuksiin viralliset kaava- ja karttaotteet voidaan täydentää viran puolesta samalla kun hakemus jätetään.  Esimerkiksi asemapiirroksen laadintaa varten asemakaava-alueelta on saatavissa sähköinen pohjakartta ja kaavapiirros eri tiedostomuodoissa (.dwg, .pdf, .dxf).

Sähköisestä asemakaavayhdistelmästä on mahdollista tutustua voimassa olevaan asemakaavaan ja tulostaa sieltä epävirallisia otteita.

Saarijärven keskustan  ja Pylkönmäen kirkonkylän asemakaavayhdistelmä:
https://kartat.sweco.fi/saarijarvi


Karttapalvelussa voi katsella/tulostaa Pohjoisen Keski-Suomen alueen maastokarttoja ja ilmakuvia sekä myös asema- ja yleiskaavoja.
 

Tulostus-, kopionti- ja skannauspalvelu

Tulostukseen, kopiontiin ja skannaukseen on käytössä suurkokotulostin/skanneri, jossa orginaalin enimmäisleveys on 1067 mm.

Kaava- ja karttaotteista sekä tulostuksesta, kopionnista ja skannauksesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

Yhteystiedot:

Mirja Tarvainen, kaavoitusinsinööri
p. 044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

Harri Lagström, mittaustyönjohtaja
p. 044 4598 205
harri.lagstrom@saarijarvi.fi