Home >> Kaavoitus ja maankäyttö >> Maasto Ja Rakennusmittaus
Maasto- ja rakennusmittaus
Kaupungin mittausryhmä suorittaa rakennusluvissa edellytettyjä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisiä. Ennen rakentamiseen ryhtymistä on tärkeä, että rakennus merkitään rakennusluvassa hyväksytyn asemapiirroksen mukaiseen paikkaan. Rakennuksen korkeusasema määritellään siten, että rakennus sopeutuu ympäristöön eikä hulevesistä aiheudu haittaa rakennukselle.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

 

Rakennusluvan myöntämisen jälkeen rakentajan tulee tilata rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen, mikäli luvassa on näin edellytetty. Rannalle rakennettaessa korkeusasema määritellään vähintään 1,5 metriä keskiveden korkeudesta mikä muuta ei ole määritelty.

Mikäli rakennusluvassa on edellytetty paikan ja korkeusaseman merkitseminen, maksu mittaustyöstä sisältyy rakennuslupamaksuun.

Mittausryhmä suorittaa tilaustyönä myös muita maasto- ja rakennusmittauksia sekä pohjakartan laadintaa nykyaikaisella GPS - ja takymetrikalustolla. Korvaus mittaustyöstä määräytyy tuntihinnan mukaisesti.

 

Rakennuksen paikan merkitsemisen voi rakennusluvan myöntämisen jälkeen tilata suoraan mittaustyönjohtajalta tai mittamieheltä.

Harri Lagström , mittaustyönjohtaja, p. 044 4598 205

Veli-Pekka Sääksniemi, mittamies, p. 044 4598 366

 

Piensolutukiasemien sijoittaminen 
 

Piensoluasemien sijoittaminen kaupungin hallinnoimiin rakenteisiin tai kiinteistöihin.  

Tälle sivulle tuodaan Viestinnän palvelulain (917/2014,SVPL) 229§:n muutokseen perustuvat piensolutukiasemien sijoitusehdot vuoden 2021 loppuun mennessä.
Piensolutukiasemalla tarkoitetaan laajakaistaiset mobiiliyhteydet tai langattoman lähiverkon yhteydet mahdollistavaa langattoman lähiverkon laitetta tai matkaviestinverkon lyhyellä  kantamalla toimivaa laitetta. 

Lisätietoja: 

Kaupungin hallinnoimat kiinteistöt, kunnossapitomestari Pasi Nikara (pasi.nikara@saarijarvi.fi )

Kaupungin kiinteistöille asennetavat mastot kaupungin hallinnoimat muut rakenteet,
maankäyttöpäällikkö Tarmo Heinänen (tarmo.heinanen@saarijarvi.fi )