Home >> Kaavoitus ja maankäyttö >> Rakennusoikeustiedustelut
Rakennusoikeustiedustelut
Rakennusoikeuden määrän selvittäminen on tärkeää silloin kun suunnitellaan uudisrakentamista. Myös kiinteistön arvon määrittelyssä rakennusoikeuden määrä on keskeinen tekijä. Kaavoitetuilla alueilla rakennusoikeustiedusteluihin vastaa kaavoituksen henkilökunta. Kaavoittamattomilla alueilla rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen mukaisesti ja tiedusteluihin vastaa rakennustarkastaja.

Asemakaavoitetulla alueella tonttien rakennusoikeus on määritelty asemakaavassa joko tehokkuuslukuna (esim. e=0,20) tai rakennusoikeuskerrosneliömetreinä. Yleiskaavoissa, niillä alueilla joilla rakennusluvan hakeminen on mahdollista suoraan yleiskaavan perusteella, on määräyksiä myös rakentamisen määrästä. Tyypillisimmin yleiskaavan rakennusoikeus on määritelty rantavyöhykkeelle sijoittuville loma- ja vakituisille rakennuspaikoille.
Kaavoittamattomilla alueilla rakennusoikeus määräytyy rakennusjärjestyksen mukaan.

 

Yhteystiedot:

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusjohtaja
p. 044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Mirja Tarvainen, kaavoitusinsinööri
p. 044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

Jouni Vesala, rakennustarkastaja
p. 044 4598 319
jouni.vesala@saarijarvi.fi

Asiasanat: