Home >> Kaavoitus ja maankäyttö >> Vaikuttaminen Kaavoituksessa
Vaikuttaminen kaavoituksessa
Kaavoitukseen voi osallistua esittämällä mielipiteensä kaavaprosessin eri vaiheissa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä –asetuksessa on säädetty, kuinka vuorovaikutus osallisten kanssa tulee kaavoja laadittaessa suunnitella ja toteuttaa. Kaava-asioista voi tulla keskustelemaan tai jättämään mielipiteensä milloin vain kaupungin kaavoitukseen.
 
Osallistun kaavoitukseen, Kuntalaisen opas

ELY-keskuksen julkaisemassa oppaassa kerrotaan osallistumisesta kuntien kaavoitukseen. Tavoitteena on tehdä tutuksi kaavoituksen sisältöä ja sanastoa sekä kannustaa osallistumaan oman elinympäristön kehittämiseen.

Tutustu oppaaseen tämän linkin kautta.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan jokaisen kaavahankkeen alussa. Siinä kerrotaan, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään kaupunginvirastolla nähtävillä vireilletulovaiheessa vähintään kahden viikon ajan, jolloin osalliset voivat jättää suunnitelmasta mielipiteensä.
 

Mielipiteen jättäminen kaavaluonnoksesta

Kaavoitusjohtaja päättää kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Aineisto pidetään nähtävänä kaupungin nettisivuilla sekä maankäytön ja kaavoituksen ilmoitustaululla vähintään 30 päivän ajan. Nähtävilläolon aikana osalliset voivat esittää mielipiteensä luonnoksesta kaavoitusarkkitehdille.

Lomake mielipiteen jättämiseen

 

Muistutuksen antaminen kaavaehdotuksesta

Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville. Ehdotus pidetään virallisesti nähtävänä 30 päivän ajan ja siitä tiedotetaan samoin kuin luonnoksesta. Merkittävistä kaavoista järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Nähtävilläolon aikana osalliset voivat tehdä kaupunginhallitukselle osoitetun, kaavaehdotusta koskevan kirjallisen, vapaamuotoisen muistutuksen.

Lomake muistutuksen jättämiseen


Kaava-asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos, kaavaehdotus) ovat nähtävillä Saarijärven kaupungintalon 3. kerroksessa (maankäyttö ja kaavoitus), osoitteessa: Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi sekä kaupungin kotisivuilla.

Kuulutukset julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla Saarijärven kaupungintalolla, Sampo -lehdessä sekä kaupungin kotisivuilla.


Kaavoituksen yhteystiedot:

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusjohtaja
p. 044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Mirja Tarvainen, kaavoitusinsinööri
p. 044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi