Home >> Kaavoitus ja maankäyttö >> Vireilla Olevat Kaavat
Vireillä olevat kaavat
Tällä sivustolla voit tutustua vireillä oleviin kaavahankkeisiin ja seurata niiden etenemistä.

Ajankohtaisista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Kaavoituskatsaus 2020-2021

Nähtävillä olevat kaavat

 

Lumperoharjun asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 8. - 23.9.2022

Saarilammen puhdistamon alueen asemakaavan (osoitteessa Pajupurontie 12, 43100 Saarijärvi) ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä 18.8.-19.9.2022.


Vireillä olevat kaavat ja maankäytön suunnitelmat

 

Yleiskaavat:

Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus Saarilammen alueella

Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus

Yleiskaavamerkintöjen ja -määräysten muutos viidellä yleiskaava-alueella 

 

Asemakaavat:

 

Lumperonharjun asemakaavamuutos

Keskustan kaupunginosan asemakaavan tarkistus

Kuusitien alueen asemakaavamuutos

Luhdan asemakaava ja asemakaavan muutos

Mannilan männikön l-osa-alueen asemakaava ja asemakaavamuutos 

Saarilammen puhdistamon asemakaava

Timonmäen asemakaavamuutos

Yleisiä liikennealueita koskeva asemakaavamuutos Saarijärven keskustassa ja Pylkönmäen kirkonkylässä

 

Klikkaamalla kartalla näkyviä kohteita tai alueita saat tietoa  vireillä olevista kaavahankkeesta.


Näytä Vireillä olevat kaavat/Saarijärvi suuremmalla kartalla

Kaavoituksen yhteystiedot:

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusjohtaja
p. 044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Mirja Tarvainen, kaavoitusinsinööri
p. 044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

Joose Oratuomi, kaavasuunnittelija
p. 044 4598 225
joose.oratuomi@saarijarvi.fi