Home >> Kaavoitus ja maankäyttö >> Vireilla Olevat Kaavat
Vireillä olevat kaavat
Tällä sivustolla voit tutustua vireillä oleviin kaavahankkeisiin ja seurata niiden etenemistä.

Ajankohtaisista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista kaavahankkeista kerrotaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Kaavoituskatsaus 2020-2021

 


Nähtävillä olevat kaavat

 

Rajalan teollisuusalueen asemakaavamuutos (7. kaupunginosa Sara-aho).

Mannilan männikön l-osa-alueen asemakaava ja asemakaavamuutos (VIREILLETULO 10.3.2021, Mielipiteiden jättöaika OAS:ista 10.3.-24.3.2021)

Timonmäen asemakaavamuutos (VIREILLETULO 10.3.2021, Mielipiteiden jättöaika OAS:ista 10.3.-24.3.2021)

Saarijärven pienvesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus (VIREILLETULO 10.3.2021, Mielipiteiden jättöaika OAS:ista 10.3.-24.3.2021)

Yleiskaavamerkintöjen ja -määräysten muutos viidellä yleiskaava-alueella (VIREILLETULO 10.3.2021, Mielipiteiden jättöaika OAS:ista 10.3.-24.3.2021)

 


Vireillä olevat kaavat ja maankäytön suunnitelmat

 

Asemakaavat:

Rajalan teollisuusalueen asemakaavamuutos (7.kaupunginosa Sara-aho)

Keskustan kaupunginosan asemakaavan tarkistus

Kuusitien alueen asemakaavamuutos

Ketunniemen asemakaavamuutos (laaditaan osana Keskustan asemakaavan tarkistusta)

Luhdan asemakaava ja asemakaavan muutos

Säästökeskuksen asemakaavamuutos (laaditaan osana Keskustan asemakaavan tarkistusta)

Yleisiä liikennealueita koskeva asemakaavamuutos Saarijärven keskustassa ja Pylkönmäen kirkonkylässä

 

 

Klikkaamalla kartalla näkyviä kohteita tai alueita saat tietoa  vireillä olevista kaavahankkeesta.


Näytä Vireillä olevat kaavat/Saarijärvi suuremmalla kartalla

Kaavoituksen yhteystiedot:

Ulla-Maija Humppi, kaavoitusjohtaja
p. 044 4598 405
ulla-maija.humppi@saarijarvi.fi

Mirja Tarvainen, kaavoitusinsinööri
p. 044 4598 435
mirja.tarvainen@saarijarvi.fi

Reima Katajamäki, kaavasuunnittelija
p. 044 4598 225
reima.katajamaki@saarijarvi.fi