Home >> Kadut, liikenne ja viheralueet >> Katujen Kunnossapito
Katujen kunnossapito

Saarijärven teitä kunnossapitää ELY-keskus ja Saarijärven kaupunki

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoimien teiden ja kevyenliikenteen väylien sekä yksityisteiden kunnossapito ei kuulu Saarijärven kaupungille.

ELY-keskus kunnossapitää seuraavia teitä: Myllymäentie, Uuraistentie, Paavontie, Koiralammentie, Lukiontie, Kannonkoskentie ja Viitasaarentie kevyenliikenteen väylineen sekä tieliittymä Kannonkoskentieltä valtatie 13:sta. Kaikkein muiden keskus taajama-alueen tiealueiden kunnossapito kuuluu Saarijärven kaupungin kunnallistekniikkapalveluille. 

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa www.liikenne.palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 h/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Katso tästä kartasta ELY-keskuksen ylläpitämät tiet Saarijärvellä (merkitty punaisella, karttakuvissa keskusta-alue ja Hietalahti)

 

Liikenteen asiakaspalvelu

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Saarijärven teiden kunnossapidosta vastaavat

Vesa Niskanen
maanrakennusmestari
p. 044 4598 424

Eero Rantanen
työnjohtaja
p. 044 4598 776

Elisa Tuittu
laskentasihteeri
p. 044 4598 306