Yksityistiet

Yksityistiet

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019, jonka myötä kuntien tielautakunnat ovat lakanneet.

Saarijärven kaupunki avustaa talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa vuosittain niiden yksityisteiden kunnossapitoa, joiden tiedot ovat ajan tasalla MML:n yksityistierekisterissä  sekä kansallisessa tietojärjestelmässä eli Digiroadissa.

Kunnossapito

Tekninen lautakunta on 2.12.1995 vahvistanut kaupungin avustusehdot, joihin perustuen tekninen lautakunta vahvistaa vuosittain yksityisteiden kunnossapidon kilometrikorvaukset kunnossapitoluokittain.

Yksityisteiden avustusehdot (pdf)

Perusparannus

Saarijärven kaupunki avustaa yksityisteiden perusparannus- ja rakentamishankkeita vuosittain.  Avustuksen saaminen edellyttää, että tie on valtionapukelpoinen ja hankkeeseen on haettu valtionavustusta ja saatu myönteinen päätös. Avustushakemukset tehdään ELY-keskuksen lomakkeella, joista toinen kappale liitteineen jätetään kaupungille toinen ELY- liikennevirastolle.

Tarvittaessa lisätietoja yksityistieasioissa saa  Suomen tieyhdistyksestä.

 

Niiden yksityisteiden avustushakemukset, jotka eivät vielä ole saaneet kunnossapitoavustusta, jättöaika on kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuskaavakkeita saa Saarijärven kaupungintalon kunnallistekniikan toimistosta.

Perusparannushakemuksien jättämiseen ei ole määräaikaa, mutta suosituksena on, että hakemukset jätetään elokuun loppuun mennessä. Hakemuslomakkeena käytetään ELY-keskuksen lomaketta. Lomakkeen voi noutaa kunnallistekniikan toimistosta tai tulostaa ELY-keskuksen sivuilta. 

Lisätietoja

maanrakennusmestari Vesa Niskanen 
044 4598 424