Home >> Kaupungin Hankinnat
Kaupungin hankinnat
TIETOA KAUPUNGIN HANKINTAMENETTELYSTÄ JA HANKINNOISTA

Kaupunki on julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) tarkoittama hankintayksikkö. Kaupungin tekemiin, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sovelletaan hankintalakia.

Kansallinen kynnysarvo on 30.000 € (alv. 0 %). Muut kynnysarvot löytyvät hankintalain 15 ja 16 §:istä.

Jos hankintayksikön tekemä hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon, kyse on ns. pienhankinnasta. Myös pienhankinnoissa hankinta tulee toteuttaa siten, että hankintalaissa mainittuja yleisiä julkisten hankintojen periaatteita - syrjimättömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus - noudatetaan.

 

Saarijärven kaupungin pienhankinnoissa noudatetaan kaupunginvaltuuston 18.10.2010 vahvistamia pienhankintaohjeita.

Hankintalaki uudistuu kevään 2016 aikana. Pienhankintaohjeet tullaan päivittämään tämän jälkeen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi syksyllä 2015 Saarijärven kaupungin ja kaupunkikonsernin oheiset hankintojen yleiset periaatteet:


Hankintakalenteri

Saarijärven kaupungin suunnitteilla olevista hankinnoista julkaistaan vuosittain tällä sivustolla hankintakalenteri.  

Mahdolliset muutokset hankintakalenteriin päivitetään hallintokunnan päätösten perusteella.


Hankintaillat yrittäjille

Power Point esitys hankintaillassa 23.3.2015