Home >> Korona
KORONA-INFO
Tältä sivulta voit lukea ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset liittyen koronavirukseen Saarijärvellä. Terveyteen liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä suoraan Saarikan henkilökuntaan ja noudattaa heiltä saatuja neuvoja.

Saarijärven kaupunki ja Saarikka tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta koronavirustilanne kaupungissamme olisi mahdollisimman turvallinen kaikille kuntalaisille. Saarijärven kaupunki noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassaolevia THL:n suosituksia. Myös kuntalaisten on tärkeää kiinnittää jatkuvaa huomiota yskimis- ja käsihygieeniaan sekä turvaväleihin. Jos tuntee olonsa sairaaksi, kannattaa välttää kontakteja muihin ihmisiin ja hakeutua koronatestiin tarpeen mukaan.
 

Kuinka tiedottaminen Saarijärvellä koronaan liittyvistä asioista hoidetaan?
 
Jos koronavirustilanteessa tapahtuu muutoksia, käytäntö on seuraavanlainen: Saarikan ylilääkäri yhdessä sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden kanssa tekee arvion jokaisesta tartuntatapauksesta tapauskohtaisesti. Saarikka selvittää tartuntaketjut, määrää henkilöitä tarvittaessa karanteeniin ja tiedottaa Saarijärven kaupunkia mahdollisista jatkotoimenpiteistä, jos tarvetta sellaisille on. Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontuu arvioimaan Saarikan ylilääkäriltä saamansa tiedon ja suositusten pohjalta tilanteen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet. Kaupungilla on jatkuva valmius toimipisteiden sulkemiseen ja toimintojen rajoittamiseen. Kaupunki tiedottaa koronasta aina, kun asialla on yleistä merkitystä ja kun tartuntojen leviämisen estämiseen tarvitaan uusia toimenpiteitä. On erittäin tärkeää, että kaupungin asukkailla on ajantasainen tieto epidemian tilanteesta. Erityistä huomiota kiinnitetään kaikkiin tiloihin ja tapahtumiin, jossa ihmisiä on koolla. Siitä syystä muun muassa yleisötilaisuuksien järjestämiset, koulut ja päiväkodit nousevat kuntien tiedotuksessa esille.
 
Kaupunki ei tiedota yksittäisten henkilöiden tartunnoista. Niistä tiedotetaan ainoastaan silloin, jos tartuntaan liittyneitä altistumisia ei ole pystytty kartoittamaan ja tilanne edellyttää tartuntatautilääkärin arvion mukaan yleistä tiedottamista.
 

Onko minulla koronavirustartunta?

Mikäli epäilet koronatartuntaa, ota yhteys Saarijärven terveysasemalle Klinikin kautta tai soittamalla Saarikan päivystysnumeroon 044 459 8500. Saarikan nettisivuille pääset tästä.

Mistä saan ajankohtaisimmat tiedot koronaviruspandemiasta?

Ajantasaisimmat tiedot koronaviruksesta ja siihen liittyvistä suosituksista saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n verkkosivuilta. Avaa THL:n koronasivu tästä.

 

AJANKOHTAISET KORONAUUTISET SAARIJÄRVELLÄ


30.10.2020 - AJANKOHTAISTA SAARIJÄRVEN KORONATILANTEEESTA

 

Saarijärven tilanne on säilynyt lokakuun ajan rauhallisena. Uusia tartuntoja ei ole ilmennyt 2.10.2020 jälkeen. Saarijärvellä noudatetaan Valtioneuvoston ja THL:n suosituksia ja ohjeita. 

Saarijärvi kuuluu tällä hetkellä epidemian perustason alueeseen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan THL:n ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. 
Etätyötä suositellaan, jos työtehtävät sen mahdollistavat.

Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 1–2 m.
Myös harrastustoiminnassa on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontaktia toisiinsa.

Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi, mikäli lähikontakteja ei ole koko tilaisuuden ajan mahdollista välttää.

Lisätietoja:
THL:n ohjeet
Valtioneuvoston suositukset

 


23.10.2020 - LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS

 

Tartuntatautilain mukainen päätös huomioitavaksi tapahtumien järjestäjille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58§:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi), Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueella sekä Punkalaitumen kunnassa, joka kuuluu Pirkanmaan maakuntaan, kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (katso liite). 

Määräykset ovat voimassa ajalla 1.11. – 30.11.2020. Lue päätös kokonaisuudessaan tästä.

 


8.10.2020 - KAUPUNGINJOHTAJAN VIDEOTERVEISET

 

Kaupunginjohtaja Timo Rusasen videoterveiset lokakuussa 2020.

 


2.10.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

 

Saarijärvellä on todettu 2.10.2020 neljä uutta koronatartuntaa

Kaikki tartunnan saaneet henkilöt ovat olleet karanteenissa 14.9.2020 alkaen. Kyseessä on jo aiemmin esillä ollut tartuntaketju ja tartunnat ovat tapahtuneet kotioloissa. Koska uudet tartunnat ovat tapahtuneet karanteeniolosuhteissa, niistä ei aiheudu muutoksia Saarijärvellä voimassa oleviin koronaohjeisiin.

Saarijärven kaupunki korostaa edelleen, että ohjeiden noudattaminen on tärkeää:
• vältä lähikontakteja
• sairasta flunssan oireita kotona
• pidä huolta käsihygieniasta
• käytä maskia silloin, jos ja kun lähikontakteja ei voida välttää

Tarkemmat ohjeet suojautumisesta THL:n sivulta.

Lisätietoja:
ylilääkäri Sakari Ritala, puh. 044 4598 523
kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044 4598 201

 


15.9.2020 - KAUPUNGINJOHTAJAN VIDEOTERVEISET

 

Kaupunginjohtaja Timo Rusasen videoterveiset syyskuussa 2020.

 


13.9.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

 

17 karanteeniin, opetus jatkuu lukiossa sekä yhtenäiskoulussa

Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui 13.9. klo 15.00. Kokouksessa oli mukana Saarikan ylilääkäri Sakari Ritala sekä lukion että yhtenäiskoulun rehtorit. Kokouksessa todettiin, että Saarijärven lukion kolmella opiskelijalla on todettu koronavirustartunta. Kolmen tartunnan saaneen kontaktit on kartoitettu ja niiden pohjalta karanteeniin on asetettu henkilöiden lähipiiristä 17 henkilöä.

Kyseiset kolme opiskelijaa osallistuivat koulutyöhön maanantain 7.9. ja keskiviikon 9.9. välisenä aikana. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin infektiolääkärin ja Saarikan ylilääkäri Sakari Ritalan arvion mukaan tuona aikana koulutyöhön osallistuminen väestökoulun tiloissa ei ole aiheuttanut altistusta. 

Ylilääkärin suosituksesta johtoryhmä päätti, että lukio-opetus jatkuu Saarijärvellä aiempien päätösten mukaisesti. Lukion abiturientit ovat etäopetuksessa 10. – 29.9.2020 välisen ajan ja syksyn ylioppilaskirjoitukset järjestetään normaalisti turvavälit huomioiden. Saarijärven johtoryhmä korostaa, että muussa kaikessa opetustyössä noudatetaan voimassa olevaa THL:n ohjeistusta.
 
Lisätietoja:
Ylilääkäri Sakari Ritala, puh. 044-4598523
Lukion rehtori Ulla Valkola, puh. 044-4598260
Kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044-4598201

 


13.9.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

 

Kolmella oppilaalla on todettu korona-tartunta

Kolmella karanteenissa olleella Saarijärven lukion oppilaalla on todettu koronatartunta. Tapaukset liittyvät jo aiemmin tiedotettuun altistumiseen Äänekoskella ja kyseiset henkilöt ovat olleet karanteenissa viime torstaista alkaen. Kaupunki odottaa terveysviranomaisilta tarkempia tietoja tilanteesta ja päättää sunnuntain aikana siitä, miten lukio-opetus voidaan järjestää turvallisesti maanantaista eteenpäin.
 
Lisätietoja:
Lukion rehtori Ulla Valkola, puh. 044 4598 260
Kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044 4598 201

 


10.9.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

 

Saarijärven lukiolaisia karanteeniin

Mahdollinen altistuminen on tapahtunut vapaa-ajalla ja koulun ulkopuolella. Saarijärven kaupunki korostaa, että tilanteen hoidossa noudatetaan tarkasti lääkäreiden antamia ohjeita. Lukion muiden oppilaiden opetus jatkuu normaalin opetussuunnitelman mukaisesti. Jo aiemmin oli päätetty, että abiturienttien opetus järjestetään etäopetuksena yo-kirjoitusten aikana 10.-29.9.2020.

Lisätietoja:
Lukion rehtori Ulla Valkola, puh. 044 4598 260
Kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044 4598 201