Home >> Korona
KORONA-INFO
Tältä sivulta voit lukea ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset liittyen koronavirukseen Saarijärvellä. Terveyteen liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä suoraan Saarikan henkilökuntaan ja noudattaa heiltä saatuja neuvoja.

Saarijärven kaupunki ja Saarikka tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta koronavirustilanne kaupungissamme olisi mahdollisimman turvallinen kaikille kuntalaisille. Saarijärven kaupunki noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassaolevia THL:n suosituksia. Myös kuntalaisten on tärkeää kiinnittää jatkuvaa huomiota yskimis- ja käsihygieeniaan sekä turvaväleihin. Jos tuntee olonsa sairaaksi, kannattaa välttää kontakteja muihin ihmisiin ja hakeutua koronatestiin tarpeen mukaan.
 

Kuinka tiedottaminen Saarijärvellä koronaan liittyvistä asioista hoidetaan?
 
Jos koronavirustilanteessa tapahtuu muutoksia, käytäntö on seuraavanlainen: Saarikan ylilääkäri yhdessä sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden kanssa tekee arvion jokaisesta tartuntatapauksesta tapauskohtaisesti. Saarikka selvittää tartuntaketjut, määrää henkilöitä tarvittaessa karanteeniin ja tiedottaa Saarijärven kaupunkia mahdollisista jatkotoimenpiteistä, jos tarvetta sellaisille on. Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontuu arvioimaan Saarikan ylilääkäriltä saamansa tiedon ja suositusten pohjalta tilanteen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet. Kaupungilla on jatkuva valmius toimipisteiden sulkemiseen ja toimintojen rajoittamiseen. Kaupunki tiedottaa koronasta aina, kun asialla on yleistä merkitystä ja kun tartuntojen leviämisen estämiseen tarvitaan uusia toimenpiteitä. On erittäin tärkeää, että kaupungin asukkailla on ajantasainen tieto epidemian tilanteesta. Erityistä huomiota kiinnitetään kaikkiin tiloihin ja tapahtumiin, jossa ihmisiä on koolla. Siitä syystä muun muassa yleisötilaisuuksien järjestämiset, koulut ja päiväkodit nousevat kuntien tiedotuksessa esille.
 
Kaupunki ei tiedota yksittäisten henkilöiden tartunnoista. Niistä tiedotetaan ainoastaan silloin, jos tartuntaan liittyneitä altistumisia ei ole pystytty kartoittamaan ja tilanne edellyttää tartuntatautilääkärin arvion mukaan yleistä tiedottamista.
 

Onko minulla koronavirustartunta?

Mikäli epäilet koronatartuntaa, ota yhteys Saarijärven terveysasemalle Klinikin kautta tai soittamalla Saarikan päivystysnumeroon 044 459 8500. Saarikan nettisivuille pääset tästä.

Mistä saan ajankohtaisimmat tiedot koronaviruspandemiasta?

Ajantasaisimmat tiedot koronaviruksesta ja siihen liittyvistä suosituksista saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n verkkosivuilta. Avaa THL:n koronasivu tästä.

 

AJANKOHTAISET KORONAUUTISET SAARIJÄRVELLÄ


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Koronanyrkin tiedote 11.4.2022: Erikoissairaanhoidossa on hoidossa vain yksittäisiä koronapotilaita
 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmässä eli Koronanyrkissä todettiin tänään, että muutaman viime viikon aikana korostunut erikoissairaanhoidon tarve on tasaantunut Sairaala Novassa ja hoidettavana on nyt vain yksittäisiä koronapotilaita.
Tautitilanne on kohtuullinen myös perusterveydenhuollossa. Kansalaisia muistetaan kuitenkin siitä, että koronaa on edelleen paljon liikkeellä.

Koronanyrkissä tuotiin esille myös, että kansalaisten keskuudessa on epäselvyyttä siitä, keille tällä hetkellä annetaan neljäs koronarokote.
Kokouksessa todettiin, että tällä hetkellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kunnat tarjoavat neljännen koronarokoteannoksen vakavasti immuunipuutteisille* henkilöille, kaikille 80 vuotta täyttäneille sekä kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille henkilöille.

Neljäs rokoteannos voidaan antaa heti, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Muille ryhmille neljättä koronarokotetta ei tällä hetkellä anneta.

*Voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan henkilöt, joilla on jokin seuraavista sairauksista tai tiloista: elinsiirto, kantasolusiirto, vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos, immunosuppressiivinen syöpähoito, 
autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä, dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta, pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV.

 


 

 

 

Koronatiedote 16.2.2022: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa kokoontumisrajoitukset

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 15.2.2022 tehnyt päätöksen, jolla se kumoaa 3.2.2022 annetun, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella voimassa olleen tartuntatautilain (58 §) mukaisen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevan rajoituspäätöksen. Aluehallintovirasto kumoaa määräyksen, koska Keski-Suomen sairaanhoitopiirin antaman asiantuntija-arvion perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset rajoitukselle eivät tällä hetkellä täyty. Päätös kumoamisesta astuu voimaan välittömästi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on 20.2.2022 asti voimassa tartuntalain 58 d §:ään perustuva päätös erilaisten asiakas- ja yleisötilojen (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit) terveysturvallisesta käytöstä.

Lue lisää AVI:n tiedotteesta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69932582

 


Koronatiedote 4.2.2022

 

Aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella voidaan kuitenkin sisätiloissa järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa kaikille osallistujille on osoitettu istumapaikat ja käytössä on enintään 75 % käytettävissä olevien istumapaikkojen määrästä.

Määräys on voimassa ajalla 5.2.2022 – 18.2.2022.

Tällä päätöksellä kumotaan 21.1.2022 annettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueita koskeva Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla antama määräys ajalta 5.2.2022 – 20.2.2022 (LSSAVI/1799/2021) Päätös jää muilta osin voimaan.

 

Lue päätös kokonaisuudessaan.

 


KORONATIEDOTE 21.1.2022 Kokoontumisrajoitukset kiristyvät ja turvavälien tulee toteutua

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaisella päätöksellään kieltänyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Lisäksi Aluehallintovirasto on antanut määräyksen tartuntatautilain 58 d §:n perusteella, jossa se velvoittaa toimijoita järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä. Päätökset ovat voimassa 23.1 – 20.2.2022.

Lisätietoa aluehallintoviraston päätöksestä:

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69930279
 


SAARIKAN KORONAOHJEISTUS 14.1.2022

 

Perusturvaliikelaitos Saarikka on julkaissut uudet koronaohjeistukset, voit lukea ne alla olevan linkin kautta.

Saarikan koronaohjeistus 14.1.2022
 


KORONATIEDOTE 9.1.2022

 

Saarikan alueella on lähipäivinä todettu useita tartuntaketjuja, joita selvitellään parhaillaan. Kehotamme kaikkia, joilla on lieviäkin flunssan oireita jäämään kotiin sairastamaan. Koronatestauksen suhteen suositellaan tekemään herkästi kotitesti, joita on saatavilla apteekeissa ja alueemme elintarvikekaupoissa. Vakavaoireiset ja positiivisen tuloksen koronatestissä saaneet testataan terveysaseman toimesta tuloksen vahvistamiseksi.
Karstulan hammashoitolassa on voinut altistua koronalle 3. – 4.1.2022.

 

Kivijärvellä Päiväkoti Nuppukummussa ja Saarijärvellä Tarvaalassa Pilkepäiväkodissa on voinut mahdollisesti altistua koronalle viikon 1. lopulla.
5-12- vuotiaiden rokotukset alkavat mahdollisimman pian kouluterveydenhuollon ja neuvolan toimesta. Kouluterveydenhuolto ottaa yhteyttä perheisiin Wilman kautta ja neuvolat tiedottavat alle kouluikäisten vanhemmille. Tarkennetut tiedot tulevat koulujen alettua.

Alueen 3. rokotukset etenevät nyt ihan kohtuullisella vauhdilla ja olemme rokotuskattavuudessa maakunnan keskitasolla. Rokotusaikoja lisätään päivittäin henkilöresurssien puitteissa ja rokotusaikoja voi varata www.saarikka.fi sivuilta.
Saarijärven kaupungin kouluissa kevätlukukausi käynnistyy normaalisti ja tavanomaisen lukujärjestyksen mukaan lähiopetuksessa 10.1.2022.
Kouluun voi tulla vain terveenä ja kaikessa toiminnassa korostetaan hyvää käsihygieniaa. Turvavälejä pyritään pitämään siinä määrin kuin se on mahdollista. Myös laaja maskisuositus on käytössä ja opetusjärjestelyjä toteutetaan ryhmien erillään pitämiseksi.

Koulukuljetukset järjestetään normaalisti ja maskisuositus on voimassa koulukuljetuksissa.
TET-harjoitteluita, retkiä, leirikouluja tai opintomatkoja ei järjestetä tammikuun aikana. Kouluille ei oteta vastaan vierailijoita kuin erityisestä syystä.
Oppilaiden kotikoronatestien tekemisestä tiedotetaan myöhemmin, kun asiasta saadaan tarkempia ohjeistuksia ja kotitestejä hankittua.
Saarijärven kaupungilla on laaja etätyösuositus, niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista toteuttaa. Johtoryhmä kokoontuu maanantaina 10.1.2022 koronatilanteen johdosta.
Saarikka ja Saarijärven kaupunki odottavat aluehallintovirastolta ja koronanyrkiltä päivitettyjä yksilöityjä ohjeistuksia mm. julkisten tilojen sulkujen osalta. Uusista päätöksistä tiedotetaan heti, kun uutta tiedotettavaa tilanteessa tulee.

Lisätietoja:
Marjo Kotilainen, palvelujohtaja 040 151 2381
Satu Autiosalo, vs. kaupunginjohtaja 044 4598 203
 


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tartuntautilain 58 §:n mukainen päätös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueelle 31.12.2021:

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.
Määräys on voimassa ajalla 3.1.2022 – 31.1.2022.

Tällä päätöksellä kumotaan 3.12.2021 annettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueita koskeva Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla antama päätös ajalta 3.1.2022 – 5.1.2022 (LSSAVI/18671/2021).

Koronapassin käyttö vaihtoehtona rajoitukselle

Koronapassin käyttöä on rajoitettu valtioneuvoston 28.12.2021 asetuksella määräaikaisesti ajalla 30.12.2021 – 20.1.2022.
Tänä aikana koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille,
vaan toiminnanjärjestäjän tulee noudattaa voimassa olevaa rajoitusta.
Asetus on voimassa koronaepidemian leviämisalueilla.

 


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Koronanyrkin tiedote 28.12.2021:
KSSHP:n alueen tartuntamäärät ovat yhä korkeat ja jäljitystoiminta kuormittuu

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisessa tartuntatautien torjunnan johtoryhmässä (ns. Koronanyrkki) todettiin tänään (28.12.2021) alueen koronavirustilanteen jatkuvan vakavana.
Etenkin alueen suurimmassa kaupungissa, Jyväskylässä myös jäljitys on ylikuormittunut. Positiivisten näytteiden osuus on noussut alueella ja on nyt jo yli 10 % otettujen näytteiden määrästä.
Alueen sairaalakuormitus ja tehohoidon tarve on kuitenkin pysynyt pienenä.
 

Terveydenhuollon kapasiteetin turvaamiseksi näytteenoton priorisointia jatketaan

Tartunnanjäljitys- ja näytteenottokapasiteetin turvaamiseksi on linjattu, että oireettomia ei tällä hetkellä testata laisinkaan, ellei kyseessä ole esimerkiksi hoivalaitoksissa tapahtunut altistustilanne.
Testiin hakeutumisessa tulee noudattaa yhä terveydenhuollon antamia ohjeita.
 

Kotitestiä suositellaan lieväoireisille rokotetuille, jotka eivät tarvitse todistusta tartuntatautipäivärahaa varten

Lieväoireiset, vähintään kahdesti rokotetut henkilöt voivat käyttää koronaviruksen kotitestiä, eli ns. antigeenitestiä.
Nyrkin näkemys kotitesteistä on, että ne voivat olla hyödyllisiä rokotetuille lieväoireisille henkilölle, jotka eivät tarvitse todistusta sairaudesta tartuntatautipäivärahaa varten.

Jos rokotettu, lieväoireinen henkilö saa koronaviruksen testaamiseen tarkoitetusta kotitestistä positiivisen testituloksen, tulee hänen jäädä kotiin omaehtoiseen karanteeniin kymmeneksi vuorokaudeksi oireiden alkamisesta laskien.
Kotitestin tulos ei mahdollista viralliseen eristykseen määräämistä, eikä siten tartuntatautipäivärahatodistuksen kirjoittamista, vaan tartuntatautipäivärahatodistusta varten kotitestin positiivinen vastaus on varmennettava terveydenhuollon tekemällä PCR-testillä.
 

Jos kotitestin tulos on negatiivinen, tulisi henkilön jäädä sairastamaan kotiin voimakkaiden oireiden päättymiseen saakka. Liikkeellä on koronaviruksen lisäksi myös muita tarttuvia tauteja, kuten influenssaa ja etenkin riskiryhmäläisten turvaamiseksi on kotona sairastaminen paras vaihtoehto.
 

Kotitestien saatavuudessa on ollut ympäri Suomen haasteita sen jälkeen, kun niiden käyttöä alettiin suositella THL:n ja sairaanhoitopiirien toimesta. Nyrkki haluaa painottaa myös, että kotitestin tuloksen luotettavuuden kannalta on ensisijaisen tärkeää tehdä testi sen pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
 

Alueelle odotettavissa uusia rajoituksia

Kokouksessa keskusteltiin myös tarpeesta uusille nykyistä tiukemmille, 20 henkilön kokoontumisrajoituksille, sillä alueen epidemiologisen tilanteen ja ruuhkautuvan jäljitystoiminnan voidaan nähdä edellyttävän niitä.
Alueen rajoituksista päättää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, joka tiedottaa rajoituksista lähipäivinä päätösten valmistuttua.

 


Valtioneuvoston ajankohtaistiedote 22.12.2021:

Valtioneuvosto on 22. joulukuuta 2021 antanut periaatepäätöksen valtakunnallisen hätäjarrumekanismin käyttöönotosta. Koronaepidemian hallinnassa siirrytään takaisin laajoihin rajoituksiin ja suosituksiin, joita ohjataan valtakunnallisesti voimassa olevalla lainsäädännöllä. 

Viranomaiset tarkastelevat rajoitusten tarvetta säännöllisesti. Epidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. Alueelliset ohjeet, rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemiatilanteessa alue on.

Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista tartuntatautilain mukaisesti.

Koko tiedotteen pääsee lukemaan oheisen linkin kautta:

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

 


Keskisuomalainen lehti 21.12.2021:

Saarijärvellä Esperi Caren hoivakoti Paavossa on todettu useita koronatartuntoja.
Perusturvaliikelaitos Saarikan johtava ylilääkäri Sakari Ritala kertoo, että tartunnat ovat asukkailla ja hoivakoti on karanteenissa, eikä vierailuja sallita.
Hoivakoti Paavo tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille sekä muistisairaille Saarijärvellä. Hoivakodissa on yhteensä 30 asukaspaikkaa.

Lisätietoja:
Ylilääkäri Sakari Ritala 044 4598 523
 


Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin koronanyrkin tiedote 20.12.2021: Tartuntojen jäljittämisellä ei voida enää välttää koronaepidemian leviämistä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntatautien alueellisessa johtoryhmässä (ns. Koronanyrkki) todettiin tänään (20.12.2021), että KSSHP:n alueella on viime viikkojen aikana todettu monin paikoin ennätysmäärä koronatartuntoja, minkä vuoksi jäljitys laahaa paikoitellen parikin vuorokautta jäljessä. Kokouksessa käytiin keskusteluja resurssien riittävyydestä testausten, rokottamisen sekä jäljitysten suhteen ja päädyttiin siihen, että resurssit eivät alueella riitä tähän kaikkeen ja resursseja on nyt keskitettävä sinne, minne ne riittävät. Tämän vuoksi Koronanyrkki linjasi, että päiväkotilapsien ja koululaisten karanteeneista luovutaan. Muutoin jäljitys priorisoidaan koskemaan ikäihmisiä, riskiryhmäläisiä, rokottamattomia ja sotealan työntekijöitä.

Kokouksessa muistutetaan, että lapset ja koululaiset kyllä pääsevät koronatesteihin oireisena, oireettomia lapsia ei lähtökohtaisesti testata.

Kaikki sairaalahoidossa olleista potilaista ovat rokottamattomia

Kokouksessa todettiin, että viime viikkojen aikana KSSHP:n alueella sairaalahoidossa on ollut 5-10 potilasta ja esimerkiksi tällä hetkellä sairaalahoidossa olevista potilaista kaikki ovat rokottamattomia. Sairastuneista potilaista osa on tarvinnut tehohoitoa, jonka resurssit ovat toistaiseksi KSSHP:n alueella riittäneet hyvin.

Alueella on tällä hetkellä varmuudella tiedossa yksi Omikron-variantin tartunta – muistutus alueella olevista rajoituksista ja suosituksista

KSSHP:n alueella on tällä tiedossa varmuudella yksi Omikron-variantin tartunta marraskuun lopulta, eikä siitä ole todettu jatkotartuntoja. Kokouksessa kuitenkin todettiin, että muualta tulleiden tietojen valossa on varmaa, että myös tämä virusmuunnos tulee leviämään myös KSSHP:n alueelle.

Koronanyrkki haluaakin muistuttaa KSSHP:n alueella olevista suosituksista, joihin kuuluvat mm. maskien käyttö ja etätyöntekeminen mahdollisuuksien mukaan myös pienien kuntien osalta. Pääset lukemaan KSSHP:n alueen ajankohtaiset rajoitukset ja suositukset tästä linkistä ja valtioneuvoston rajoitukset ja suositukset tästä linkistä

Kunnat päättävät kolmannen rokotteen annosväleistä käytettävissä olevien resurssien mukaisesti

THL:n ohjeistus: THL suosittelee, että kolmannen koronarokotteen annosväliä lyhennetään. Suosituksen mukaan 60 vuotta täyttäneet ja riskiryhmiin kuuluvat voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta. Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta. Aiempi suositus oli, että rokotusväli on kaikilla edellä mainituilla ryhmillä 5–6 kuukautta.

Kokouksessa keskusteltiin myös kolmansien rokotteiden annosväleistä ja päädyttiin siihen, että kunnat voivat itsenäisesti päättää THL:n suositusten mukaisesti kolmansien rokotteiden annosväleistä käytettävissä olevien resurssiensa mukaisesti.

 


 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronanyrkin tiedote 13.12.2021: KSSHP:n alueen koronavirustilanne huononee entisestään joten testauskriteereitä muutetaan hallitusti

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä (ns. Koronanyrkki) kokoontui tänään (13.12.2021) käsittelemään alueen koronavirustilannetta.
Koronavirustartunnat ovat yhä edelleen nousussa ja tilanne on huonontunut viimeviikkoisesta. Sairaalahoidon tarve on ollut noususuuntaista. Vakavissa tautitapauksissa alueella on lähes aina syynä ollut rokottamattomuus.
Alueen testaus- ja jäljitysresurssit ovat vakavasti kuormittuneet.
Kokouksessa todettiin myös, että rokotetut sairastavat tautia yhä lievempänä ja levittävät tautia rokottamattomia vähemmän.
Edellä mainittujen syiden takia johtoryhmä päätyi säilyttämään alueen epidemiologiselta määrittelyltään leviämisalueena.

 

Testauskriteereitä muutetaan hallitusti koronavirustilanteen hillitsemiseksi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen testauskriteereitä on pyritty muuttamaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa niin, että koronavirustilannetta pystyttäisiin hillitsemään mahdollisimman tehokkaasti.

KSSHP:n alueella testataan kaikki oireiset altistuneet heidän rokotussuojastaan riippumatta. Lisäksi testiin tulee tulla oireiden ilmetessä, mikäli rokotteita ei ole otettu.

Nyrkki ei tällä hetkellä päätynyt kommentoimaan kotitestien käyttöä. Asiaa täsmennetään valtakunnallisten linjausten edetessä. Toistaiseksi kotitestillä ei voi korvata virallista, terveydenhuollon toimijan tekemää PCR-testiä.
 

Myös rokotettujen tulee käyttää maskia

Kokouksessa todettiin, että tilaisuuksissa, joissa vaaditaan koronapassi, on yhä tärkeää käyttää kasvomaskia ja noudattaa hyvää käsihygieniaa koronavirustartuntojen välttämiseksi.
 

Omikron-varianttia ei toistaiseksi ole havaittu alueella

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ei toistaiseksi ole havaittu Omikron-varianttia.


 

Koronanyrkin tiedote 8.12.2021:

KSSHP:n alueella edelleen runsaasti tartuntoja - riskiryhmäläisten luona ei vierailla edes lieväoireisina
 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) alueellisessa tartuntatautien torjunnan johtoryhmässä (ns. Koronanyrkki) todettiin tänään, että KSSHP:n alueella on edelleen runsaasti tartuntoja, jonka vuoksi myös jäljitystoiminta on ainakin paikoitellen hidastunut. 
Erityisen huolissaan koronanyrkissä oltiin riskiryhmäläisten luona vierailuista. Nyrkki haluaakin muistuttaa ja ohjeistaa, että vierailuja hoivakodeissa asuvien tai muiden riskiryhmään kuuluvien luona ei tule tehdä pienienkään oireiden ilmetessä.
Varotoimista, kuten turvavälistä, käsihygieniasta ja kasvomaskin käyttämisestä tulee huolehtia koko vierailun ajan.
Kokouksessa myös todettiin, että koronaviruksen lisäksi liikkeellä on myös muita viruksia, kuten influenssaa ja RS-virusta, jotka voivat olla vaarallisia tauteja riskiryhmäläisille. Nyrkki toivoo, että alueen asukkaat noudattavat ohjeistusta myös tulevien juhlapyhien aikaan.

Rokottamattomien tulee hakeutua COVID-19 -testiin lievistäkin hengitystieoireista. Muiden kuin sote-alan kaksi kertaa rokotettujen henkilöiden täytyy mennä testiin, mikäli heillä on tieto altistuksesta koronavirukselle.
 

Sote-alan työntekijöiden tulee yhä hakeutua testiin lievistäkin oireista myös täyden rokotussarjan jälkeen – työvuoroissa tulee myös käyttää maskeja

Nyrkki haluaa muistuttaa erityisesti, että sote-alalla työskentelevien henkilöiden tulee yhä hakeutua koronavirustestiin lievistäkin oireista, vaikka he olisivat saaneet täyden rokotussarjan.

Sote-alalla työskenteleviä muistutetaan myös, että heidän tulee käyttää kaikissa lähikontakteissa maskeja.
Toiminnalla pyritään turvaamaan sekä terveydenhuollon toimintaa että potilaiden ja asiakkaiden turvallisuutta. Sote-alan työntekijöiden testauksesta huolehtii työnantaja.
 

KSSHP:n alue jatkaa leviämisalueena – etätyötä suositellaan

Koronanyrkissä todettiin, että KSSHP:n alue jatkaa edelleen leviämisalueena. Kokouksessa haluttiin muistuttaa alueen asukkaita etätyösuosituksesta.
Valtioneuvosto suosittelee leviämisalueilla tehtävän etätyötä toistaiseksi sen ollessa mahdollista.
Asiaa tarkastellaan uudelleen 15.2.2022. Lue lisää etätyösuosituksesta STM:n sivuilta: https://stm.fi/etatyot-koronavirustilanteessa.

 


Koronatiedote 7.12.2021:
 

Aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.
Määräys on voimassa ajalla 6.12.2021 – 5.1.2022.

Toiminnanharjoittaja voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Koronapassia voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia.

Päätökset eivät kohdistu yksityistilaisuuksiin tai harrastustoimintaan.

Alueen väestöä kehotetaan noudattamaan koronaepidemiaan liittyviä yleisiä suosituksia myös niissä tilanteissa, joita aluehallintoviraston määräykset eivät koske.

 

Saarijärven kaupungin linjaukset

Saarijärven kaupungin linjauksen mukaisesti yleisötilaisuuksien järjestämisen edellytyksenä Saarijärven kaupungin sisä- ja ulkotiloissa on, että kaikki tapahtumanjärjestäjät:

1. Noudattavat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 3.12.2021 tekemää päätöstä.

2. Ottavat koronapassin käyttöön sisätiloissa järjestettävissä yli 50 hengen tilaisuuksissa.

3. Noudattavat tartuntatautilain 58 §:n  mukaisia toimenpiteitä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

4. Noudattavat tapahtuman aikana voimassa olevaa maskisuositusta.

5. Suunnittelevat ja toteuttavat sisä- ja ulkotiloissa järjestetyissä tapahtumissa asiakkaiden ja osallistujien oleskelun sillä tavoin väljästi, kuin se on kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen mahdollista ja mitoittavat tapahtuman yleisö- ja katsomokapasiteetin sen mukaisesti.

6. Noudattavat tapahtumassa OKM:n ja THL:n 1.10.2021 antamaa ohjetta koronatartuntojen torjuntaan liittyen.

Koronapassin käyttöön liittyvä ohjeistus STM:n sivuilta: https://stm.fi/koronapassi

 


Koronatiedote 2.12.2021:
 

Sivulan päiväkodissa on todettu covid19-tartunta. Mahdollisia altistuneita on noin 50. Päiväkodista on otettu yhteyttä altistuneiden lasten perheisiin tänään.
Saarikan jäljittäjät ottavat vielä yhteyttä suoraan perheisiin ja työntekijöihin ja antavat tarkemmat ohjeet lapsen karanteenista.
Mikäli lapselle tulee koronaan sopivia oireita (kuume, hengitystieoireet jne), lapsen tulee jäädä kotiin sairastamaan ja perhe on tarvittaessa yhteydessä Saarikkaan.

Lisätiedot:
Tiina Kulmala
Varhaiskasvatusjohtaja
050 3135 439


Sosiaali- ja terveysministeriön ohje 1.12.2021,  VN/31452/2021

Epidemiatilanteen muutoksen edellyttämät toimenpiteet alueilla

 


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Koronanyrkin tiedote 29.11.2021:
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue siirtyy erityisesti perusterveydenhuollon toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi kokonaisuudessaan leviämisalueeksi

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen (KSSHP) tartuntatautien torjunnan johtoryhmä (ns. Koronanyrkki) päätyi tämänpäiväisessä (29.11.2021) kokouksessaan määrittelemään koko KSSHP:n alueen leviämisalueeksi.
Kokouksessa todettiin, että KSSHP:n alue täyttää nyt suurimman osan Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) leviämisalueelle määrittelemistä epidemiologisista tunnusmerkeistä ja alueen siirto leviämisalueeksi on perusteltua.

Kokouksessa tuotiin esille, että KSSHP:n alueella tartuntojen lisääntyminen ja ilmeneminen jo useamman viikon ajan on vaikuttanut erityisesti perusterveydenhuollon toimintakyvyn heikkenemiseen ja jäljityksen hidastumiseen.
Perusterveydenhuollossa eri tehtävissä olevia henkilöitä on nyt yhä enenevässä määrin jouduttu siirtämään jäljitystehtäviin, mikä on vaikuttanut mm. avoterveydenhuollon toimintakykyyn.
Vaikka tartuntamäärät ovat KSSHP:n alueella olleet korkeat, sairaalakuormitus on edelleen matala.

KSSHP:n alueelle on tulossa uusia rajoituksia

Koronanyrkki on esittänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle pyynnön kokoontumisrajoituspäätöksestä KSSHP:n alueelle. Mahdollinen päätös kokoontumisrajoituksista tulee myöhemmin aluehallintovirastolta.
Myös leviämisalueelle kuuluvat ravintolarajoitukset astuvat STM:n päätöksellä voimaan todennäköisesti vielä tämän viikon aikana.


Saarikan koronainfo viikko 48:
 

Ylilääkäri Sakari Ritalan mukaan vilkas tahti koronatartuntojen suhteen jatkuu Saarikan alueella.
Viime viikon aikana löydettiin kaikkiaan 44 uutta tartuntaa, joista 35 oli saarijärveläisiä, 7 kannonkoskisia, 1 karstunen ja 1 kivijärvinen.
Tartuntoja on edelleen paljon perheissä, jotka ovat jo olleet karanteenissa. Kaiken kaikkiaan rokottamattomia sairastuneista oli 57 %.

Lisätiedot:
Ylilääkäri Sakari Ritala 044 4598 523


 

Saarijärven kaupungin tiedote 16.11.2021: Koronatilanne heikentynyt Saarijärvellä edelleen

Viime viikolla tartuntoja löytynyt 24 kpl. Suurin osa tartunnan saaneista on rokottamattomia lapsia. Karanteeneja asetettu satakunta.

 

Lisätietoja:
Ylilääkäri Sakari Ritala 044 4598 523

 


Saarijärven kaupungin tiedote 9.11.2021:
 

Saarikan ylilääkäri Sakari Ritalan mukaan koronatilanne Saarijärvellä on viime viikon aikana heikentynyt merkittävästi.

Saarijärvellä on todettu uusia tartuntoja viime viikon lopulla 11 tartuntaa ja tällä viikolla 10 tartuntaa. Karanteeneja tällä viikolla on asetettu yhteensä 72 henkilölle.
Karanteenien määrä vielä kasvaa, koska kaikkia altistuneita ei ole vielä saatu kartoitettua.
Sairastuneista vain 18 prosenttia on rokotettuja.
Sairastuneissa on runsaasti lapsia, jotka eivät ole vielä olleet rokotusvuorossa.
 

Saarikka ja Saarijärven kaupunki suosittelevat edelleen koronarokotusten ottamista.
Koronarokotukseen pääsee varaamalla ajan www.saarikka.fi .

 

Lisätietoja:
Ylilääkäri Sakari Ritala 044 4598 523
vs. kaupunginjohtaja Satu Autiosalo 044 4598 203

Saarijärven kaupunki

 


6.10.2021 - Koronatilanne Saarijärvellä

 

Koronatilanne on kääntynyt myös Saarijärvellä huonompaan suuntaan. Viime viikolla todettiin positiivisia näytteitä 12 kpl ja tällä viikolla samoin 12 kpl, pääosin vanhoista tartuntaketjuista. Karanteeneja on asetettu yhteensä 80 kpl. 

Saarijärven kaupunki kannustaa nuoria ja nuoria aikuisia hakeutumaan koronarokotukseen. Rokotusaikoja ja rokotteita on hyvin saatavilla. 

Ajanvaraus koronarokotukseen sähköisesti www.saarikka.fi tai puh. 040 157 8955, klo 8-10.

 

LISÄTIETOJA: 

Ylilääkäri Sakari Ritala, 044 4598 523

Kaupunginjohtaja Timo Rusanen 044 4598 201

 


Saarijärven kaupungin tiedote 29.9.2021 klo 13: Korona-altistumisia Sivulan päiväkodissa
 

Saarijärven kaupungin Sivulan päiväkodissa asetetaan 29.9.2021 kaksi ryhmää karanteeniin korona-altistumisen vuoksi.

Karanteeni määritetään tartuntatautilääkärin arvion perusteella ja yhteensä karanteeniin asetetaan n. 30 henkilöä. Varhaiskasvatusjohtaja on yhteydessä lasten vanhempiin ja antaa tarkempia ohjeita asiassa.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Tiina Kulmala 050 313 54 39

tartuntatautilääkäri Sakari Ritala 044 4598 523

kaupunginjohtaja Timo Rusanen 044 4598 201

 


18.8.2021 Saarikan tiedote: Saarikan alueen koronarokotukset
 

 • 12- 15- vuotiaat koronarokotukset tapahtuvat pääosin kouluterveydenhuollon toimesta. Kouluterveydenhuolto tiedottaa asiasta koteihin lähipäivinä tarkemmin.
  Tavoitteena on toteuttaa rokotukset mahdollisimman helposti huomioiden alaikäisten erityispiirteet.
  Mikäli koululainen haluaa tulla rokotukselle vanhemman kanssa, voi varata  ajan myös terveysasemalta.
  Myös lukiolaiset ja toisen asteen opiskelijat voivat ottaa rokotteen kouluterveydenhuollosta.
   
 • Yli 16-vuotiaat voivat edelleen varata ajan koronarokotukselle
 • Suosittelemme varaamaan rokotusajan sähköisesti
 •  Jos olet syntynyt 1957-2005 etkä ole saanut tekstiviestiä, voit varata ajan kirjautumalla ajanvaraukseen (ohjautuu suoraan tunnistautumiseen).
 •  Molemmille rokotuspaikkakunnille (Saarijärvi ja Karstula) löytyy kaksi ajanvarauskirjaa joista asukas voi valita rokoteaikansa. Aika tehosterokotteelle annetaan ensimmäisen rokotuskäynnin yhteydessä.
 •  Rokotusajanvaraus puhelimitse 040-157 8955 ma-pe klo 8-13.

 

Koronarokotus Pop Up päivät terveysasemilla ilman ajanvarausta

Kannonkoski ti 31.8. klo 12-15

Karstula ke 25.8 klo 9-12

Kivijärvi ma 23.8. klo 12-16

Kyyjärvi to 26.8. klo 12-16

Saarijärvi la 28.8.2021 klo 8-15

 

Suojaa itsesi ja läheisesi

 


9.8.2021 Saarikan tiedote: Koronarokotus ilman ajanvarausta

Järjestämme koronarokotusten Pop up-päivän Saarijärvellä keskiviikkona 11.8 klo  8-15

Paikalle voit siis saapua ilman ajanvarausta. Otathan mukaan Kela-kortin tai henkilöllisyystodistuksen.

Rokotuspäivä on tarkoitettu ensimmäistä rokotetta ottaville.

Rokotuksille sisäänkäynti terveysaseman takapihalta talon päädystä. Seuraa opasteita

Varaudu jäämään rokotuksen jälkeen 15 minuutin ajaksi seurantaan.

Halutessasi voit varata  rokotteelle sähköisesti täältä tai puhelimitse 0401578955

                          


29.7.2021 - Saarijärvellä koronatartuntoja nuorten keskuudessa
 

Alkuviikon aikana Saarijärvellä on todettu kolmella henkilöllä koronatartunta ja kuusi henkilöä tiedetään lisäksi altistuneen koronavirukselle. Kaikki henkilöt ovat olleet nuoria ja joko rokottamattomia tai vain yhden rokotteen saaneita. Kaikki sairastuneet ovat olleet lieväoireisia. Tilanteen johdosta Saarikka on tehnyt alkuviikon aikana tavallista enemmän koronatestejä.

Saarijärven kaupunki korostaa, että on edelleen erittäin tärkeää noudattaa voimassa olevia ohjeita hygieniasta, lähikontaktien välttämisestä sekä maskien käyttämisestä, että koronatilanne saadaan pysymään rauhallisena. Oireisena on jäätävä kotiin ja hakeuduttava koronatestaukseen.

Ajanvaraus koronanäytteenottoon:
Saarijärven päivystys 0444598500
Karstulan terveysasema 0401578919

Saarijärven kaupunki kannustaa nuoria ja nuoria aikuisia hakeutumaan koronarokotukseen. Rokotusaikoja on hyvin saatavilla.
Ajanvaraus koronarokotukseen sähköisesti www.saarikka.fi tai puh. 0401578955, klo 8-13

Tarvittaessa lisätietoja:
Saarikka vs. palveluvastaava Liisa Saramäki puh. 0401578920
Saarijärven kaupunki vs. kaupunginjohtaja Satu Autiosalo puh. 0444598203

 


27.7.2021 - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue siirtyy kiihtymisvaiheeseen – Nyrkki korostaa rokotuksien ja turvaohjeiden merkitystä koronaviruksen selättämisessä

 

Alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä (ns. Koronanyrkki) on tämänpäiväisessä (27.7.2021) kokouksessaan todennut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen siirtyvän kiihtymisvaiheeseen. Johtoryhmä kokoontui tänään ylimääräiseen kokoukseen, sillä alueen tartuntojen ilmaantuvuus on viime viikon aikana ollut nousussa. Tartunnat ovat olleet vahvassa nousussa lähinnä Jyväskylän sekä Äänekosken alueilla, jotka kattavat maakunnan alueesta noin 70 %. Merkittävä osa tartunnoista on ollut lähtöisin kesän yksityisistä että julkisista tapahtumista, yökerhoista ja ravintoloista.
 
Rokotus suojaa sekä sinua että läheisiäsi ja auttaa taudin selättämisessä yhteiskunnallisesti
Suurin osa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella viimeviikkoina ilmenneistä koronavirustapauksista on todettu henkilöillä, jotka eivät ole ottaneet koronarokotetta tai eivät ole vielä ehtineet saamaan tehosteannosta. Nyrkki kannustaakin viimeistään nyt kaikkia alueen asukkaita varaamaan oman rokoteajan. Myös tehosteannoksen ottamisesta kannattaa huolehtia. Suomessa käytössä olevat koronavirusrokotteet antavat erittäin tehokkaan suojan vakavaa koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan.

Lisätietoja koronarokotuksista Saarijärvellä Saarikan nettisivuilta: https://www.saarikka.fi

Turvaohjeita tulee noudattaa sekä tapahtumissa että yksityiselämässä
Turvallisen ja vastuullisen käyttäytymisen merkitys nousee tartuntojen kasvaessa etenkin kesällä, kun tapahtumia järjestetään ja ihmiset liikkuvat paljon. Nyrkki suosittelee nyt palauttamaan mieleen koronavirukseen liittyvät perusohjeet sekä noudattamaan alueellisia ohjeistuksia sekä rajoituksia sekä yleistä varovaisuutta.
Valtioneuvoston perusohjeet ovat seuraavat:

 

 • Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
 • Pese kädet, yski hihaan.
 • Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
 • Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
 • Ota rokote, kun vuorosi tulee.
   

Voit lukea lisää valtioneuvoston ohjeista valtioneuvoston sivuilta.
Nyrkki muistuttaa myös seuraavasta AVIn säädöksestä: ”Niillä alueilla, joissa ei ole voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen tartuntatautilain pykälässä 58 c säädettyjä hygieniavaatimuksia.” Voit lukea lisää AVIn sivuilta täältä.
                                                                                                                                        
Nyrkki kokoontuu seuraavan kerran 10.8.2021, ellei erillistä tarvetta ylimääräiselle kokoukselle ilmene.

 

 


24.7.2021 - Mahdollinen altistuminen koronavirukselle Puuhapuisto Veijarissa
 

Puuhapuisto Veijarissa Saarijärvellä on 21.7. keskiviikkona vieraillut ulkokuntalainen henkilö, joka on sittemmin todettu koronapositiiviseksi. Kyseinen henkilö on oleillut alueella sekä sisä- että ulkotiloissa 11.30-17.30 välisenä aikana eikä hän ole käyttänyt maskia. Hänen oireilunsa alkoi seuraavana päivänä, joten Veijarissa 21.7. vierailleet ovat voineet altistua koronavirukselle. Altistuminen katsotaan tapahtuneeksi, jos oleilee sairastuneen kanssa samassa tilassa alle 2 metrin etäisyydellä vähintään 15 minuutin ajan, joten tartuntariski ei todennäköisesti ole suuri huomioiden vierailijoiden tapa liikkua puuhapuistossa.

Tuona päivänä Veijarissa vierailleita pyydetään käymään koronatestissä, mikäli oireita ilmaantuu.

Ajanvaraus koronanäytteenottoon:
Saarijärven päivystys 0444598500
Karstulan terveysasema 0401578919

Koronanäytteenotto on keskitetty toistaiseksi Saarijärven terveysasemalle.

Tarvittaessa lisätietoja:
Saarikka vs. palveluvastaava Liisa Saramäki puh. 0401578920
Saarijärven kaupunki vs. kaupunginjohtaja puh. 0444598203
Puuhapuisto Veijari yrittäjä Elina Krook puh. 0400621663

 


Koronatiedote 4.6.2021:
 

Saarijärvellä otettiin 2.6. positiivinen koronatesti, jonka tiimoilta on asetettu 41 henkilöä karanteeniin. Suurimmalla osalla karanteeni päättyy 11.6. mutta osalla jatkuu vaalipäivään 13.6.2021 saakka.
Ennen tätä meillä oli kuukausi ilman tartuntoja.

Rokotukset etenevät hyvää vauhtia ja reilusti yli 50% yli 16-vuotiaista alueemme asukkaista on saanut ainakin ensimmäisen rokotteen.
Ensiviikolla ajanvarauksen piiriin tulevat uutena 45-49 –vuotiaat.
 

Lisätiedot:

Johtava ylilääkäri Sakari Ritala
044 4598 523

vs. kaupunginjohtaja Satu Autiosalo
044 4598 203


Koronatiedote 3.6.2021

Saarijärvi luopuu kokoontumisrajoituksista

(Johtoryhmä 3.6.2021)

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 1.6.2021 ohjauskirjeen, jossa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei jatka 1.6.2021 asti voimassa olevia tartuntatautilain mukaisia määräyksiä niissä kunnissa,
jotka ovat epidemian perustasolla.

Saarijärven kaupunki kuuluu perustasoon ja yksityistilaisuuksia koskeva suositus osallistujamäärästä poistuu 1.6. Kokoontumissa tulee muistaa turvavälit sekä hyvä käsihygienia.
Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia.
Esimerkkejä yksityisistä tilaisuuksista ovat syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

 

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto päätti 28.5.2021, ettei se enää tee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella päätöstä julkisten tilaisuuksien kokoontumisrajoituksista.
Yleisötilaisuuksien järjestäjän tulee kuitenkin edelleen tehdä selvitys siitä, miten järjestäjä varmistaa tilaisuuden terveysturvallisuuden ja toteuttaa hygieniakäytännöt eli mm. mahdollisuuden käsien puhdistamisen sekä varmistaa riittävien etäisyyksien ylläpidon ja tilojen puhdistamisen.
Samoja käytäntöjä tullaan noudattamaan Saarijärven kaupungin yleisölle avoimissa tiloissa ja tapahtumissa.

Tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset velvoitteet covid 19-epidemian leviämisen estämiseksi ovat edelleen voimassa ja järjestäjien on turvattava terveysturvalliset kokoontumiset.
Mikäli tartuntatilanne Saarijärvellä oleellisesti muuttuu, niin johtoryhmä arvioi kokoontumisrajoitusten käyttöönottoa tilanteen niin edellyttäessä.

Saarijärven kaupunki suosittaa edelleen maskien käyttöä julkisilla paikoilla ja yleisötilaisuuksissa.

Lisätietoja: vs. kaupunginjohtaja Satu Autiosalo 044 4598 203

Aluehallintoviraston ohjauskirje 1.6.2021

 


Koronatiedote 12.5.2021:

Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintovirasto on antanut uudet määräykset kokoontumisrajoituksista Keski-Suomeen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Keski-Suomen, Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet
ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Näiden kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia,
joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta,
joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.

Määräys on voimassa ajalla 12.5. – 1.6.2021.

Tämä päätös korvaa ajalla 12.5. – 16.5.2021 aluehallintoviraston 26.4.2021 antaman päätöksen Pirkanmaan,
Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kuntien osalta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 11.5.2021
 

Saarijärvellä ei ole ollut uusia tartuntoja tai karanteeneja tämän viikon aikana.
 

Koronarokotukset etenevät ja rokotusten etenemistä ja ajantasaista ajanvaraustilannetta voi seurata www.saarikka.fi

 


Koronatiedote 7.5.2021

Saarijärvellä todettu neljä uutta koronatartuntaa

Saarijärvellä on todettu tällä viikolla neljä uutta koronatartuntaa. Saarikan alueella on karanteenissa 20 henkilöä, joista lähes kaikki ovat saarijärveläisiä. Altistuneet on saatu nopeasti kartoitettua ja osasta testatuista on jo saatu negatiivinen testitulos.Uusia rajoitustoimenpiteitä kaupungin palveluihin ei ole tällä hetkellä suunnitteilla. Koronarokotukset etenevät suunnitellusti ja Saarikan rokotusinfo löytyy sivulta www.saarikka.fi.

Saarijärven kaupunki ja Saarikka muistuttavat kaupunkilaisia edelleen noudattamaan turvallisuusohjeita mm.  turvaväleistä, maskien käytöstä ja hyvästä käsihygieniasta.

Lisätietoja Ylilääkäri Sakari Ritala tai vs. kaupunginjohtaja Satu Autiosalo 044 4598 203

Koronatiedote 29.4.2021

Koronatilanteen suosituksia jatketaan Saarijärvellä edelleen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt kokonaisuudessaan koronaepidemian perustasolle. Koronatilanteen rauhoittuessa kokoontumisrajoitukset ovat toukokuussa aiempaa lievemmät Keski-Suomessa.
Aluehallintoviraston päätöksellä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella osallistujamäärä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa rajoitetaan enintään 20 henkilöön ajalla 1.5.-16.5.
Tapahtumia voi järjestää sallitulla osallistujamäärällä, jos ne pystytään järjestämään terveysturvallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä ja päätöksessä mainittuja edellytyksiä noudattaen.
Aluehallintovirasto kuitenkin painokkaasti suosittelee, että turhia lähikontakteja jaksettaisiin edelleen sinnikkäästi välttää.

Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui torstaina 29.4 käsittelemään uusia viranomaissuosituksia. Johtoryhmä suosittelee edelleen laajaa maskien käyttöä.

Saarijärven kouluissa noudatetaan edelleen Opetushallituksen suosituksia varotoimenpiteistä lukuvuoden loppuun saakka.
Vuoden 2021 ylioppilasjuhlat järjestetään rajoitetusti ja ylioppilasjuhla nähdään verkossa Livestriimattuna. Lukio tiedottaa juhlakäytännöistä erikseen.

Kaupungin tiloissa on noudatettava edelleen hygieniasta ja turvaväleistä annettuja toimintaohjeita, jotka ovat esillä paikan päällä.
Osa kaupungin työntekijöistä jatkaa etätöissä toistaiseksi, yhteydenottoa suositellaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla.

Yritysten kustannustuen kolmas hakukierros on avattu tiistaina 27.4.2021 Valtiokonttorin verkkopalvelussa.
Ohjeita tuen hakemiseen löytyy yrityspalveluiden kotisivulta http://www.saarijarvenyrityspalvelut.fi/.
Korona-asioissa neuvontaa antaa elinkeinojohtaja Jyrki Rahkonen ja yritysneuvoja Tiina Toivonen.

Lisätietoja: vs. kaupunginjohtaja Satu Autiosalo 044 4598 203 


 

Koronatiedote 23.4.2021

Saarijärven kaupungin koronatilanne on pysynyt rauhallisena.
Saarijärvellä on todettu yhteensä 30 tartuntaa koko koronapandemian aikana.

Saarijärven kaupunki seuraa aktiivisesti viranomaisten ohjeistuksia rajoituksista ja niiden mahdollista purkamista.
Saarijärven kaupunki noudattaa rajoitusten osalta annettuja viranomaisohjeistuksia ja linjaa asiaa kaupungin johtoryhmässä.

Johtoryhmä kokoontuu käsittelemään seuraavan kerran asiaa kokouksessaan 29.4.2021.

Yleisömäärärajoitus yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa sisä- ja ulkotiloissa on edelleen 10 henkilöä.

Koko Suomea koskevat uudet ohjeet koskien ravintoloita ovat voimassa 23.4. alkaen.
Rajoitukset ravintoloiden aukioloaikoihin ja asiakasmääriin vaihtelevat eri maakunnissa.
 

Rajoitukset Keski-Suomessa:

• Ravitsemisliikkeet voivat olla auki klo 5–23.

• Anniskelu on sallittu klo 9–22. Avin luvalla anniskelun voi aloittaa klo 7 majoituspalvelun aamiaistarjoilun yhteydessä.

• Sisätiloissa ruokaravintoloissa on käytössä 75 % ja anniskeluravintoloissa 50 % asiakaspaikoista

 

Saarikassa koronarokotukset etenevät tasaisesti. Saarikka kutsuu henkilöt rokotettavaksi edelleen terveysasemalta soittamalla rokotusjärjestyksen mukaisesti.

Lähiviikkoina Saarikka  on suunnitellut avaavansa sähköisen ajanvarauksen ikäryhmittäin.

Saarikan tiedote asiasta

Saarijärven kaupunki korostaa, että on edelleen erittäin tärkeää noudattaa voimassa olevia ohjeita hygieniasta, lähikontaktien välttämisestä sekä mm. maskien käyttämisestä, että koronatilanne saadaan pysymään rauhallisena.

Oireisena on jäätävä kotiin ja hakeuduttava koronatestaukseen.

Lisätietoja: vs.kaupunginjohtaja Satu Autiosalo 044 4598 203


19.4.2021 - KSSHP:N TIEDOTE
 

KSSHP:n alue palaa perustasolle Jyväskylää lukuun ottamatta. Alueiden ravintoloiden täytyy kuitenkin noudattaa KSSHP:n alueella ravintoloille asetettuja kiihtymisvaiheen kriteerejä, kunnes STM arvioi ja Valtioneuvosto päättää viikoittain uusista asetusmuutoksista.

Alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä totesi tänään kokouksessaan, että KSSHP:n alue pois lukien Jyväskylä palaa koronatartuntojen epidemiologisen tilannekatsauksen perusteella perustasolle. Maakunnan tunnusluvut täyttivät perustason tunnusmerkit, mutta Jyväskylän luvuilla perustasolle ei vielä tällä viikolla ihan päästy. Viime viikko oli Jyväskylässäkin hyvin rauhallinen ja jos tilanne jatkuu tällaisena, myös Jyväskylässä mietitään mahdolliselle perustasolle siirtymistä ensi viikolla.
 
KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen informoi välittömästi kokouksen jälkeen STM:ää siitä, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue, pois lukien Jyväskylä on nyt perustasolla ja Jyväskyläkin sen kynnyksellä. Toiveena on, että STM tarkastelisi KSSHP:n alueen perustasolla olevien kuntien tilannetta jo tämän viikon loppupuolella. Päätösten aikataulun osalta on mahdollista, että  myös ravintolatoiminta voisi alkaa koko sairaanhoitopiirin alueella perjantaina. 
 
Lisätietoja:
Juha Kinnunen, KSSHP:n johtaja, Alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän pj. 
040 567 5415

 

 


16.4.2021 kororarokotusten eteneminen Saarikassa

Päivitetyn tiedotteen rokotustilanteesta näet täältä

Rokotusten inforuutu

 

 


15.4.2021 - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote

KSSHP:n alueella riskiryhmään 1 kuuluvien rokotukset ovat käynnistyneet

Keski-Suomen koronarokoteryhmän kokouksessa todettiin tänään, että riskiryhmään 1 kuuluvien rokotukset ovat käynnistyneet hyvin koko sairaanhoitopiirin alueella. Jyväskylän alueella, Muuramessa ja Saarikassa on alettu rokottamaan jo myös riskiryhmään 2 kuuluvia henkilöitä.
Myös muualla riskiryhmään 2 kuuluvia aloitetaan rokottaa lähiviikkoina ensimmäisellä rokotteella. Kansalaisia pyydetään seuraamaan rokotustilanteen etenemistä oman kuntansa tai kuntayhtymän alueella.
Tällä tavoin kansalaiset voivat varmistaa, että he saavat rokotteen heille tarkoitettuna ajankohtana.

Koronarokotekoordinaatioryhmä haluaa muistuttaa KSSHP:n asukkaita vielä siitä, että AstraZeneca rokotteen hyödyt ovat paljon suuremmat kuin siihen liitetyt mahdolliset haitat.
Kokouksessa todettiinkin, että AstraZeneca on turvallinen ja tehokas rokote yli 65-vuotiaille, eikä rokotetta voi valita rokotustilanteessa. Koronaan liittyvä vakavan sairauden riski rokotteen ottamiseen verrattuna on erittäin paljon suurempi.

Kokouksessa keskusteltiin myös massarokotuksista, joiden arveltiin käynnistyvän näillä näkymin kesäkuussa. Tämän hetken tiedon mukaan myös massarokotukset annettaisiin ikäjärjestyksessä.
Tähän odotetaan vielä THL:n virallista ohjeistusta.

Alueen terveyskeskuksiin on tullut paljon kyselyitä myös siitä, milloin koronaan sairastuneiden henkilöiden tulisi ottaa rokote. Linjaus sairaanhoitopiirin alueella on THL:n ohjeiden mukainen. Ohjeiden mukaan koronavirusrokote kannattaa antaa koronaan sairastuneille puolen vuoden päästä sairastumisesta.

 


6.4.2021 - KSSHP:n TIEDOTE: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue pidetään edelleen kiihtymisvaiheessa

 

Keski-Suomen alueellinen tartuntatautien johtoryhmän kokouksessa oltiin tänään yksimielisiä siitä, että vaikka epidemiologinen kokonaiskuva on koko sairaanhoitopiirin alueella rauhoittumaan päin, tilannekuvaa ei ole syytä vielä muuttaa. Kokouksessa todettiin myös, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antamat 10 henkilön yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa, Jyväskylää lukuun ottamatta koko KSSHP:n alueella 30.4.2021 saakka.

Kansalaisia muistutetaan edelleen myös maskien käytön tärkeydestä, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvavälien tärkeydestä.

Rajoitusten jatkamisella pyritään siihen, että tilanne alueella pysyisi edelleen rauhallisena ja alueellisella tartuntatautien johtoryhmällä olisi mahdollista muuttaa KSSHP:n epidemiologista statusta ennen kesää.
Johtoryhmä arvioi KSSHP:n alueen epidemiologista tilannetta kokouksissaan viikoittain ja tekee siitä tarvittavat johtopäätökset.

Lisätietoja:
Juha Paloneva, KSSHP:n vs. johtajaylilääkäri
alueellisen tartuntatautien johtoryhmän varapj.
050 3363 695

 


31.3.2021 kororarokotusten eteneminen Saarikassa

Päivitetyn tiedotteen rokotustilanteesta näet täältä

 


29.3.2021 - Koronanyrkin tiedote
 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue jatkaa kiihtymisvaiheessa ja rajoitukset säilyvät ennallaan
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä (Koronanyrkki) totesi tämänpäiväisessä (29.3.2021) kokouksessaan, että koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue jatkaa kiihtymisvaiheessa. Myöskään voimassa oleviin rajoituksiin ei nähty tarpeen tehdä muutoksia. Koronaviruksen ilmaantuvuus on viime aikoina pysynyt KSSHP:n alueella hyvin vakaana ja tartuntojen määrä on edelliseen vertailujaksoon verrattuna jopa hieman hiipunut. Tilanteen rauhallisesta luonteesta huolimatta kiihtymisvaiheen tunnusmerkit täyttyvät ja alueen todettiin jatkavan kiihtymisvaiheessa. Voimassa oleviin rajoituksiin ei nähty tarpeen tehdä muutoksia ja AVIn kokoontumisrajoituksia jatketaan edelleen.

Vaikka tilanne on säilynyt rauhallisena, ilmenee tartuntoja alueella kuitenkin jatkuvasti. Nyrkki toivookin pääsiäisen pyhiä ja vapaapäiviä vietettävän THL:n suositusten mukaisesti oman ydinperheen kesken tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Seuraava kokous järjestetään ensiviikon tiistaina 6.4. pääsiäisen pyhien vuoksi. Tilannetta seurataan ja kokous voidaan kutsua koolle tarvittaessa aiemmin.

Koronanyrkin puolesta,
Juha Kinnunen, KSSHP:n johtaja, Koronanyrkin puheenjohtaja
 


25.3.2021 - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote
 

KSSHP:n alueella yli 80 -vuotiaat henkilöt on pääosin rokotettu – nyt katseet ja rokotteet suunnataan ikäryhmälle 70-79 -vuotiaat
KSSHP:n koronarokotekoordinaatioryhmä kävi tänään läpi oman sairaanhoitopiirin rokotekattavuutta yli 70 -vuotiaiden osalta. Eri kuntien ja kuntayhtymien antamien raporttien perusteella osoittautui, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on rokotettu tähän mennessä pääosin kaikki yli 80 -vuotiaat. Yli 70 -vuotiaiden rokotekattavuudessa on puolestaan suuriakin eroja, riippuen kuntien väestörakenteesta. Esimerkiksi pohjoisessa Keski-Suomessa yli 70 -vuotiaiden osuus kunnan väestöstä on suurempi kuin esimerkiksi Muuramessa tai Jyväskylässä. Jotta KSSHP:n alueella saadaan rokotuskattavuus täytettyä yli 70 -vuotiaiden osalta, rokotusannoksia tullaan jakamaan maakunnan alueelle ikäjakauman perusteella. THL:n ohjeistuksen mukaan koko Suomessa täytyy huolehtia siitä, että suurimpaan riskiryhmään kuuluvat henkilöt eli yli 70-vuotiaat täytyy rokottaa kokonaisuudessaan ennen kaikkia muita ryhmiä. Tämän ryhmän rokotukset halutaan myös KSSHP:n alueella saada nopeasti ja tasapuolisesti toteutettua, ennen kuin siirrytään alle 70 -vuotiaiden riskiryhmien rokotuksiin.

Kokouksessa todettiin myös, että tällä hetkellä odotetaan THL:n virallista tietoa siitä, toteutuuko ensi viikon maanantaista alkaen se, että Astra Zeneca rokotetta saisi antaa vain yli 65 -vuotiaille ja jos näin, mitä tehdään niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat alle 65 -vuotiaina jo saaneet yhden Astra Zeneca annoksen.
Kokouksessa muistutettiin kuntien edustajia myös siitä, että he varmentaisivat omalla alueellaan mahdollisen yhteistyötarpeen massarokotusten aikana yksityisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Juha Paloneva
KSSHP:n vs. johtajaylilääkäri, Rokotekoordinaatioryhmän pj.
050 336 3695
 


19.3.2021 kororarokotusten eteneminen Saarikassa

Päivitetyn tiedotteen rokotustilanteesta näet täältä

 


10.3.2021 koronarokotusten eteneminen Saarikassa

Päivitetyn tiedotteen rokotustilanteesta näet täältä.
 

 


5.3.2021 - TIEDOTE

 

Keski-Suomen alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä on 5.3.2021 arvioinut koronaepidemian tilannetta Keski-Suomessa. Johtoryhmän mukaan Saarijärven kaupungin koronatilanne on edelleen perustasolla ja mahdollistaa koulujen lähiopetuksen myös yläkoulussa ja lukiossa.

Saarijärven kaupungin opetustoiminta jatkuu lähiopetuksena. Koronaepidemian hallintaan on kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota ja maskisuositus yli 12- vuotiaille on edelleen voimassa.

Ravintoloiden aukiolojen rajoittamista koskeva laki on valmistelussa ja astuu voimaan arviolta 9.3.2021.
Saarijärvi kuuluu lain valmisteluasiakirjoissa alueeseen, jota koskee määräys sulkea ravintolat.
Varmuus ravintoloita koskevista rajoituksista saadaan lähipäivinä. Saarijärven kaupungilla ei ole päätösvaltaa asian suhteen.

Yleisömäärä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa sisä- ja ulkotiloissa on 10 henkilöä AVI:n voimassa olevan päätöksen mukaan 31.3.2021 saakka.
Alle 12- vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta jatkuu nykyisessä muodossa.
Uimahalli, laskettelukeskus, kirjasto ja museo ovat edelleen avoinna.

Saarijärven kaupunki korostaa, että edelleen erittäin tärkeää noudattaa voimassa olevia ohjeita hygieniasta,  lähikontaktien välttämisestä sekä mm. maskien käyttämisestä.
Oireisena on jäätävä kotiin ja hakeuduttava koronatestaukseen.

Katso myös sairaanhoitopiirin tiedote 5.3.2021:

https://www.ksshp.fi/fi-FI/KSSHPn_Koronanyrkki_KeskiSuomen_sairaanh(62973)

lisätietoja:
Timo Rusanen
kaupunginjohtaja
Puh. 044 4598 201

 


1.3.2021- TIEDOTE

 

Keski-Suomen alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä on 1.3.2021 antanut uusia ohjeita koronapandemian hallintaan liittyen.
Johtoryhmän mukaan Saarijärven kaupungin koronatilanne on perustasolla ja mahdollistaa koulujen lähiopetuksen myös yläkoulussa ja lukiossa.

Saarijärven kaupunki on varautunut etäopetuksen järjestämiseen, mutta noudattaa toistaiseksi uutta alueellista ohjeistusta.

Mikäli 8.3.2021 mennessä ei anneta uusia määräyksiä, opetus yläkoulussa ja lukiossa jatkuu voimassa olevien määräysten mukaan lähiopetuksena.

Saarijärven kaupunki korostaa, että edelleen tärkeää noudattaa  voimassa olevia ohjeita hygieniasta,  lähikontaktien välttämisestä sekä mm. maskien käyttämisestä.
Oireisena on jäätävä kotiin ja hakeuduttava koronatestaukseen.

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän eli ns.koronanyrkin tiedote 1.3.2021

 

lisätietoja:
Timo Rusanen
kaupunginjohtaja
Puh. 044 4598 201

 


27.2.2021- TIEDOTE: Koronarokotusten eteneminen Saarikassa

Päivitetyn tiedotteen rokotustilanteesta näet täältä.

 


TIEDOTE: 10 hengen kokoontumisrajoitus jatkuu Saarijärvellä  31.3.2021 saakka
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 26.2.2021  tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Keski-Suomen alueella voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta, joka on ollut voimassa 21.9.2020 alkaen.  

Määräys on voimassa ajalla 2.3.–31.3.2021

Saarijärven kaupungin käytössä olevat toimintarajoitukset jatkuvat nykyisellään.
Kaupungin sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta on mahdollista enintään 10 hengen ryhmissä. 
Uimahalli ja laskettelukeskus jatkavat toimintaansa.
Kaikessa toiminnassa on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota epidemian leviämisen estämiseen.

 


26.2.2021 - SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TIEDOTE

Saarijärvi valmistautuu etäopetukseen 8.3. alkaen.

Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui 26.2.2021 klo 8.00.  Johtoryhmä päätti, että kaupunki valmistautuu siihen, että 7- 9 luokkien ja lukion opetus siirtyvät etäopetukseen aikavälille 8. -28.3.2021.
Opetuksen järjestely perustuu Valtioneuvoston päätöksestä 25.2.2021 saatuihin ennakkotietoihin.  Asiasta tiedotetaan lisää, kun aluehallintovirasto antaa asiasta tarkemmat määräykset ja ohjeet.

Saarijärvellä voimassa oleva aluehallintoviraston kokoontumisrajoitus päättyy 1.3.2021. Kaupunki odottaa AVIn uutta määräystä sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta epidemian hallintaan liittyen.
Mahdollisista uusista rajoituksista ja suosituksista tiedotetaan, kun niitä koskevat AVIn päätökset on tehty.

Saarijärven koronatilanne on säilynyt rauhallisena. Uusia tartuntoja ei ole havaittu helmikuun alun jälkeen.
On kuitenkin tärkeää, että jokapäiväisessä kanssakäymisessä jaksetaan jatkaa epidemian hallintaa.
Etätyö- ja kasvomaskisuositus jatkuvat. Tärkeää on edelleen huolehtia käsihygieniasta, välttää lähikontakteja, jäädä oireisena kotiin ja käydä korona-testauksessa.

Lisätietoja:
Timo Rusanen, kaupunginjohtaja
044 4598 201

 


19.2.2021- TIEDOTE: Koronarokotusten eteneminen Saarikassa

Päivitetyn tiedotteen rokotustilanteesta näet täältä.

 


12.2.2021 - TIEDOTE: Koronarokotusten eteneminen Saarikassa

 

Ohessa päivitetty tiedote rokotusten etenemisestä Saarikassa. Rokotteita on Saarikkaan tullut vielä pienehköjä määriä kerrallaan. Ne on jaettu THL:n ja shp ohjeistusten mukaan.

Iäkkäiden asumispalveluyksiköt on ensi viikolla (vko 7) rokotettu. Tämän jälkeen siirrytään kotihoidon asiakkaisiin ja iäkkäisiin omaishoitajiin sekä vammaispalveluyksiköihin. Rinnalla aloitetaan jo pienellä volyymillä myös riskiryhmäläisten rokotukset.

Alkuvaiheessa Saarikasta soitetaan rokotusvuorossa oleville. Jatkossa, isompien rokotusmäärien varmentuessa, avataan sähköinen ajanvaraus ja puhelinlinja kulloinkin rokotusvuorossa olevan ryhmän käyttöön.

Päivitettyä tietoa rokotustilanteesta näet tästä

 

 


8.2.2021 - TIEDOTE: Koronarokotusten eteneminen Saarikassa

 

Koronarokotukset on aloitettu Saarikassa 13.1.2021 THL:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronarokotusnyrkin ohjeistusta noudattaen. Saamme Saarikkaan viikoittain rokotteita, mutta alkuvaiheessa erät ovat olleet valitettavasti pieniä, koska rokotteiden saanti Suomeen on viivästynyt. Tarkka rokotusaikataulu riippuu siitä, milloin ja kuinka paljon rokotetta saadaan. Saarikalla on rokotussuunnitelma muilta osin valmiina ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Henkilökunta, tilat, välineistö ja ajanvarausjärjestelyt ovat suunniteltuna.

Rokotukset etenevät THL:n rokotusjärjestyksen mukaisesti. Olemme etenemässä koronavirusrokottamisessa ympärivuorokautisen hoivan asumispalveluyksiköissä ja niistä etenemme kotihoidon asiakkaisiin ja samassa taloudessa asuviin iäkkäisiin omaishoitajiin. 

Näillä rokotemäärillä tässä vaiheessa kestää vielä muutama viikko, mutta toivomme, että meille toimitettavat rokotemäärät kasvaisivat ja rokottaminen nopeutuisi. Päivitämme rokotussuunnitelmaamme saatavuuden ja mahdollisten THL:n ohjeiden mukaisesti. Väestön rokotukset aloitetaan iäkkäimmistä yli 80 vuotiaista. Arviolta helmikuun lopulta alkaen terveysasemalta aletaan soittamaan ja tarjoamaan rokotusaikaa.

Seuraa aktiivisesti Saarikan nettisivuja, tiedotamme rokotusaikataulun etenemisestä, toimintakäytännöistä ja mahdollisista muutoksista sivuillamme. 

 


8.2.2021 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA: Tartuntatautilain 58 § mukainen päätös
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (Päätös: 5.2.2021).

Keski-Suomen kunnissa voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (katso liite).

Määräys on voimassa ajalla 9.2. – 1.3.2021.

 


7.2.2021 - Saarijärven kaupungin koronatiedote 7.2. klo 16.30

 

Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui 7.2. 2021 klo 15.00 päättämään ajankohtaisen koronatilanteen hoidosta. Kokoukseen osallistuivat myös tartuntatautilääkäri sekä yhtenäiskoulun ja lukion rehtorit.

Saarijärven yhtenäiskoulussa todettiin koronatartunta perjantaina 5.2.2021. Altistuneet on kartoitettu ja karanteeniin on asetettu yhteensä 55 henkilöä.

Tartuntaketjun laajuudesta saadaan lisätietoa testauksien perusteella lähipäivien aikana. Varotoimenpiteenä yhtenäiskoulussa ja lukiossa otetaan käyttöön maskisuositus, joka koskee 12- vuotiaita ja sitä vanhempia. Suositus on voimassa toistaiseksi. Lisäksi ajalle 8.2. – 14.2 2021 nuorisotilat suljetaan ja ryhmäharrastustoiminta kaupungin tiloissa keskeytetään. Uimahalli ja laskettelukeskus jatkavat toimintaansa.

Karanteenissa olevilla koululaisilla on oikeus kouluruokaan ja ruokakassien jakelusta tiedotetaan erikseen Wilma- viesteillä.

Kaupunki muistuttaa, että on tärkeää hakeutua koronatestaukseen lievissäkin flunssan oireissa.

 

Lisätietoja:

yhtenäiskoulun rehtori Anssi Hemminki puh. 044 4598 305
lukion rehtori Ulla Valkola, puh. 044 4598 260
sivistysjohtaja Arja Siikström, puh. 044 4598 250
ylilääkäri Sakari Ritala, puh. 044 4598 523

 


5.2.2021 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA: Yhtenäiskoulussa koronatartunta, yksi luokka karanteeniin

 

Saarijärven yhtenäiskoulussa on todettu tänään yksi koronatartunta. Tapahtuneen johdosta luokka  5B asetetaan karanteeniin. Terveydenhuollon viranomaiset arvioivat altistumisen laajuuden ja ovat suoraan yhteydessä heihin, joita karanteeni koskee. 

Lisätietoja:
Anssi Hemminki, yhtenäiskoulun rehtori 
puh. 044 4598 305

 


1.2.2021 - KAUPUNGINJOHTAJAN VIDEOTERVEISET

 

Kaupunginjohtaja Timo Rusasen videoterveiset helmikuussa 2021.

 


1.2.2021 - SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KORONATIEDOTE: Nykyiset rajoitukset jatkuvat Saarijärvellä

 

Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui arvioimaan koronaepidemian tilannetta 1.2.2021. Saarijärven epidemian tilanne on hallinnassa ja todettuja tartuntoja on epidemian aikana yhteensä 20. Jyväskylän laajojen tartuntaketjujen vuoksi on kuitenkin varauduttu nopeisiin toimiin rajoitusten tiukentamiseksi. Saarijärvi noudattaa voimassa olevaa aluehallintoviraston määräystä ja sairaanhoitopiirin suosituksia. Tehokkain tapa estää koronaa on jatkaa sinnikkäästi lähikontaktien välttämistä ja noudattaa hygieniaohjeita.

Yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa ovat edelleen kielletty 8.2.2021 saakka. Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Saarijärven kaupungin käytössä olevat toimintarajoitukset jatkuvat. Kaupungin sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta on mahdollista enintään 10 hengen ryhmissä. Pyydämme, että erilaiset joukkueet välttäisivät kuntien välistä liikkumista esimerkiksi pelien vuoksi, eikä kisamatkoja tehtäisi myöskään muiden sairaanhoitopiirien alueelle ainakaan seuraavien kahden viikon aikana.

Paavonrinteiden laskettelukeskus on avoinna normaalisti. Myös siellä on huolellisesti noudatettava voimassa olevia ohjeita ja vältettävä lähikontakteja. 

Tartuntatautilääkärin ohjeistukseen nojaten Saarijärven koululaisilla ei ole maskipakkoa. Maskia suositellaan kuitenkin yleisesti käytettäväksi aina, kun lähikontakteja ei voida välttää. 

Rokotukset ovat käynnissä. Saarikan alueella rokotetaan palvelukoteja. Samalla rokotteen saavat sekä asukkaat että henkilökunta. Saarikka tiedottaa laajemmista rokotuksista heti, kun rokotteiden saanti sen mahdollistaa. 

Lisätietoja: Timo Rusanen, kaupunginjohtaja, puh. 044 4598 201

 


15.1.2021 - SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KORONATIEDOTE 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.1.2021 päätöksen, jonka mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on edelleen kielletty.
Kielto koskee myös Saarijärven kaupunkia ja on voimassa 8.2.2021 saakka.

Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turva-etäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.
Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä.
Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myös niissä kuitenkin suositetaan 10 hengen ylärajaa.

Saarijärven kaupungin käytössä olevat toimintarajoitukset jatkuvat. Kaupungin sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta on mahdollista enintään 10 hengen ryhmissä.
Paavonrinteiden laskettelukeskus on avoinna normaalisti. Myös siellä on huolellisesti noudatettava voimassa olevia ohjeita ja vältettävä lähikontakteja.

Tartuntatautilääkärin ohjeistukseen nojaten Saarijärven koululaisilla ei ole maskipakkoa.
Maskia suositellaan kuitenkin käytettäväksi aina kun lähikontakteja ei voida välttää.

Lisätietoja: Timo Rusanen, kaupunginjohtaja, puh. 044 4598 201

 


18.12.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA: Määräys enintään 10 hengen kokoontumisrajoituksista 22.12.2020 alkaen

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9. antamaa ohjetta. Tuo ohje sisältää ohjeistuksen mm. käsihygieniasta ja lähikontaktien välttämisestä.

Määräys on voimassa 22.12.2020 – 17.1.2021.

Määräyksen lisäksi Saarijärven kaupungissa on voimassa 14.12.2020 alkaen sairaanhoitopiirin suositus, jonka mukaan myös yksityistilaisuuksissa noudatettaisiin edellä mainittua enintään 10 henkilön kokoontumisrajoitusta. 

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Timo Rusanen
Puh. 044 4598 201

 


14.12.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA - Saarijärven kaupungin johtoryhmän tiedote

 

Saarijärvellä käyttöön uudet suositukset: Kokoontumisrajoituksille suositellaan 10 henkilön ylärajaa

Koronatilanne Keski-Suomessa on menossa huonompaan suuntaan. Saarijärven kaupungin johtoryhmä suosittaa, että kaupungin alueella otetaan käyttöön Keski-Suomen alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän tänään antamat uudet suositukset. Niiden mukaan Saarijärvellä tulisi järjestää enintään 10 henkilön yleisö- tai yksityistilaisuuksia. Tämä suositus on voimassa 6.1.2021 saakka.

Seurakunnilla on Suomessa oikeus päättää itse kirkollisten toimitusten osallistujamäärien rajoista mm. jumalanpalveluksissa, häissä ja hautajaisissa. Johtoryhmä toivoo, että myös kirkollisiin menoihin liittyvissä tilaisuuksissa yleisömäärät minimoitaisiin. Nyt on tärkeä aika muistuttaa kaikilla työpaikoilla etätyön tärkeyttä myös joulun jälkeen, jotta eripuolilla Suomea liikkuneet kansalaiset eivät levittäisi koronaa työpaikoillaan hallitsemattomasti joulun jälkeen. 

Lisäksi annetaan vahva maskisuositus sekä taksin kuljettajille, että heidän asiakkailleen.  Maskia käyttävä henkilöt ovat parhaiten turvassa koronalta. Muutoinkin maskia suositellaan käytettäväksi aina, kun lähikontakteja ei voida välttää.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Timo Rusanen

Puh. 044 4598 201

 


11.12.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA - Saarijärven koronatilanne

 

THL:n 10.12.2020 tilaston mukaan Saarijärvellä on ollut epidemian alusta alkaen laskettuna yhteensä 16 tartuntaa.
Paikallisen terveydenhuollon seurannan mukaan viimeisin uusi tartunta Saarijärvellä todettiin 6.12.2020. Tartunnan lähde on selvillä ja tarvittavat karanteenit on tehty.

Kaupungin asukkaita on viime aikoina asetettu karanteeniin lähes viikoittain, kun on ollut syytä epäillä tartuntaketjujen ulottumista Saarijärvelle.
Kaupunki muistuttaa edelleen, että kaikkien tulee huolellisesti noudattaa voimassa olevia ohjeita hygieniasta ja turvaetäisyyksistä.
Epidemian laajeneminen on mahdollista maakuntamme kaikissa kunnissa.
Maskeja suositellaan käytettäväksi, jos lähikontakteja ei voida välttää.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Timo Rusanen
puh. 044 4598 201

 


2.12.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA - Kaupungin johtoryhmän ohjeet

 

Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui 2.12. klo 14 ja laati koronaepidemiaan liittyvät uudet ohjeet. Ohjeistus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin antamiin ohjeisiin ja määräyksiin.

1. THL:n ohjeita on noudatettava kaikissa tilanteissa: 
Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 1–2 m.” Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi, mikäli lähikontakteja ei ole koko tilaisuuden ajan mahdollista välttää.
Linjaus kaupungin asiakastapaamisissa ja sisäisissä kokouksissa: Asiakaskontakteissa suositaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Henkilöstö käyttää välittömissä asiakaskontakteissa maskia. Sisäiset kokoukset järjestetään sähköisesti etäkokouksina.

2. Kaupungin työntekijöiden etätyösuositus jatkuu.
Etätyötä suositetaan kaikille, joiden tehtävät sen mahdollistavat. Etätyötä tehdään esimiehen luvalla. 

3. Kaupungin järjestämät yli 20 hengen tilaisuudet perutaan.
Kaupungin eri yksiköissä keskitytään perustyöhön. Esimerkiksi opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa perustoiminta jatkuu voimassa olevin ohjein, mutta erilliset joulun ajan tilaisuudet, joissa ryhmät kokoontuvat yhteen, perutaan kokonaan. Yksittäiset luokat voivat järjestää oman ryhmän sisäisiä tilaisuuksia.
Runeberginpuiston yleisötilaisuus 2.12.2020 järjestetään enintään 20 hengen osallistujamäärällä ja tilaisuudet perutaan kokonaan aikavälillä 3.12. -21.12.2020.

4. Kaupungin sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään toistaiseksi. 
Keskeytys koskee yli 18-vuotiaille tarkoitettujen ryhmien toimintaa mm. Uimahalli - kuntokeskus Aarresaaressa sekä monitoimihallissa. Päätös ei koske jäähallia, jonka hallinnasta ja käytöstä vastaa Saarijärven Urheilukeskus Oy.

5. Suositus yksityistilaisuuksien järjestämiseen
Sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti kaupunki suosittaa, että Saarijärven alueella ei järjestetä yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia 30.11. – 14.12.2020 Tämän jälkeen asiaa tarkastellaan uudelleen. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat, ylioppilasjuhlat sekä yksityiset illanvietot ja muut yksityisesti järjestetyt vastaavat tilaisuudet.

Lisätietoja: 
Timo Rusanen, kaupunginjohtaja 
044 4598 201

 


2.12.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA  - Yleisötilaisuuksien henkilömäärä enintään 20

 
Saarijärvellä on astunut 2.12.2020 voimaan aluehallintoviraston uusi määräys. Sen mukaan kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräys on voimassa 2.12.-21.12.2020.
 
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus voidaan niissä varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Ohjeessa on jo usein esillä olleet yksityiskohtaisemmat määräykset mm. turvaväleistä ja hygieniasta.
 
Kaupungin johtoryhmä kokoontuu 2.12. klo 14.00 arvioimaan koronatilannetta ja täsmentää ohjeistusta valtioneuvoston suositusten mukaisesti.

 


30.11.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KORONATIEDOTE

 

Saarijärven kaupungin johtoryhmä on päättänyt ottaa käyttöön Saarijärven alueella KSSHP:n alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän 30.11.2020 suositukset.

Ennakoivia toimia täytyy tehdä tarpeeksi ajoissa, etteivät Keski-Suomen tapausmäärät lähtisi hallitsemattomaan nousuun ennen juhlakautta.

Kiihtymisvaiheen suositusten mukaisesti Saarijärven kaupunki suosittelee, ettei Saarijärven alueella järjestetä yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia seuraavan kahden viikon aikana. Tämän jälkeen asiaa tarkastellaan  uudelleen.
Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat, ylioppilasjuhlat sekä yksityiset illanvietot ja muut yksityisesti järjestetyt vastaavat tilaisuudet.

Julkisten yleisötilaisuuksien osallistujamääristä Aluehallintoviranomainen tekee uudet linjaukset tämän viikon aikana.

 

Lisätietoja:

Timo Rusanen
kaupunginjohtaja
044 4598 201

 


25.11.2020 - AJANKOHTAISTA SAARIJÄRVEN KORONATILANTEEESTA
 

Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskuksen työmaalla on työskennellyt 16.-17.11.2020 henkilö, jolla on myöhemmin todettu koronatartunta.

Asiasta vastaava terveydenhuollon viranomainen on kartoittanut henkilön lähikontaktit ja asettanut altistuneet karanteeniin.

Koulu- ja kulttuurikeskuksen rakentaminen jatkuu suunnitelmien mukaan.

Varotoimenpiteenä työmaalle on määrätty maskipakko, joka koskee kaikkia työmaalla liikkuvia.

 

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044 4598 201

tekninen johtaja Vesa Ronkainen, puh. 044 4598 358

 


30.10.2020 - AJANKOHTAISTA SAARIJÄRVEN KORONATILANTEEESTA

 

Saarijärven tilanne on säilynyt lokakuun ajan rauhallisena. Uusia tartuntoja ei ole ilmennyt 2.10.2020 jälkeen. Saarijärvellä noudatetaan Valtioneuvoston ja THL:n suosituksia ja ohjeita. 

Saarijärvi kuuluu tällä hetkellä epidemian perustason alueeseen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan THL:n ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. 
Etätyötä suositellaan, jos työtehtävät sen mahdollistavat.

Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 1–2 m.
Myös harrastustoiminnassa on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontaktia toisiinsa.

Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi, mikäli lähikontakteja ei ole koko tilaisuuden ajan mahdollista välttää.

Lisätietoja:
THL:n ohjeet
Valtioneuvoston suositukset

 


23.10.2020 - LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS

 

Tartuntatautilain mukainen päätös huomioitavaksi tapahtumien järjestäjille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58§:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi), Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueella sekä Punkalaitumen kunnassa, joka kuuluu Pirkanmaan maakuntaan, kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (katso liite). 

Määräykset ovat voimassa ajalla 1.11. – 30.11.2020. Lue päätös kokonaisuudessaan tästä.

 


8.10.2020 - KAUPUNGINJOHTAJAN VIDEOTERVEISET

 

Kaupunginjohtaja Timo Rusasen videoterveiset lokakuussa 2020.

 


2.10.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

 

Saarijärvellä on todettu 2.10.2020 neljä uutta koronatartuntaa

Kaikki tartunnan saaneet henkilöt ovat olleet karanteenissa 14.9.2020 alkaen. Kyseessä on jo aiemmin esillä ollut tartuntaketju ja tartunnat ovat tapahtuneet kotioloissa. Koska uudet tartunnat ovat tapahtuneet karanteeniolosuhteissa, niistä ei aiheudu muutoksia Saarijärvellä voimassa oleviin koronaohjeisiin.

Saarijärven kaupunki korostaa edelleen, että ohjeiden noudattaminen on tärkeää:
• vältä lähikontakteja
• sairasta flunssan oireita kotona
• pidä huolta käsihygieniasta
• käytä maskia silloin, jos ja kun lähikontakteja ei voida välttää

Tarkemmat ohjeet suojautumisesta THL:n sivulta.

Lisätietoja:
ylilääkäri Sakari Ritala, puh. 044 4598 523
kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044 4598 201

 


15.9.2020 - KAUPUNGINJOHTAJAN VIDEOTERVEISET

 

Kaupunginjohtaja Timo Rusasen videoterveiset syyskuussa 2020.

 


13.9.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

 

17 karanteeniin, opetus jatkuu lukiossa sekä yhtenäiskoulussa

Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui 13.9. klo 15.00. Kokouksessa oli mukana Saarikan ylilääkäri Sakari Ritala sekä lukion että yhtenäiskoulun rehtorit. Kokouksessa todettiin, että Saarijärven lukion kolmella opiskelijalla on todettu koronavirustartunta. Kolmen tartunnan saaneen kontaktit on kartoitettu ja niiden pohjalta karanteeniin on asetettu henkilöiden lähipiiristä 17 henkilöä.

Kyseiset kolme opiskelijaa osallistuivat koulutyöhön maanantain 7.9. ja keskiviikon 9.9. välisenä aikana. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin infektiolääkärin ja Saarikan ylilääkäri Sakari Ritalan arvion mukaan tuona aikana koulutyöhön osallistuminen väestökoulun tiloissa ei ole aiheuttanut altistusta. 

Ylilääkärin suosituksesta johtoryhmä päätti, että lukio-opetus jatkuu Saarijärvellä aiempien päätösten mukaisesti. Lukion abiturientit ovat etäopetuksessa 10. – 29.9.2020 välisen ajan ja syksyn ylioppilaskirjoitukset järjestetään normaalisti turvavälit huomioiden. Saarijärven johtoryhmä korostaa, että muussa kaikessa opetustyössä noudatetaan voimassa olevaa THL:n ohjeistusta.
 
Lisätietoja:
Ylilääkäri Sakari Ritala, puh. 044-4598523
Lukion rehtori Ulla Valkola, puh. 044-4598260
Kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044-4598201

 


13.9.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

 

Kolmella oppilaalla on todettu korona-tartunta

Kolmella karanteenissa olleella Saarijärven lukion oppilaalla on todettu koronatartunta. Tapaukset liittyvät jo aiemmin tiedotettuun altistumiseen Äänekoskella ja kyseiset henkilöt ovat olleet karanteenissa viime torstaista alkaen. Kaupunki odottaa terveysviranomaisilta tarkempia tietoja tilanteesta ja päättää sunnuntain aikana siitä, miten lukio-opetus voidaan järjestää turvallisesti maanantaista eteenpäin.
 
Lisätietoja:
Lukion rehtori Ulla Valkola, puh. 044 4598 260
Kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044 4598 201

 


10.9.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

 

Saarijärven lukiolaisia karanteeniin

Mahdollinen altistuminen on tapahtunut vapaa-ajalla ja koulun ulkopuolella. Saarijärven kaupunki korostaa, että tilanteen hoidossa noudatetaan tarkasti lääkäreiden antamia ohjeita. Lukion muiden oppilaiden opetus jatkuu normaalin opetussuunnitelman mukaisesti. Jo aiemmin oli päätetty, että abiturienttien opetus järjestetään etäopetuksena yo-kirjoitusten aikana 10.-29.9.2020.

Lisätietoja:
Lukion rehtori Ulla Valkola, puh. 044 4598 260
Kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044 4598 201