Home >> Korona
KORONA-INFO
Tältä sivulta voit lukea ajankohtaiset tiedotteet ja uutiset liittyen koronavirukseen Saarijärvellä. Terveyteen liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä suoraan Saarikan henkilökuntaan ja noudattaa heiltä saatuja neuvoja.

Saarijärven kaupunki ja Saarikka tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta koronavirustilanne kaupungissamme olisi mahdollisimman turvallinen kaikille kuntalaisille. Saarijärven kaupunki noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassaolevia THL:n suosituksia. Myös kuntalaisten on tärkeää kiinnittää jatkuvaa huomiota yskimis- ja käsihygieeniaan sekä turvaväleihin. Jos tuntee olonsa sairaaksi, kannattaa välttää kontakteja muihin ihmisiin ja hakeutua koronatestiin tarpeen mukaan.
 

Kuinka tiedottaminen Saarijärvellä koronaan liittyvistä asioista hoidetaan?
 
Jos koronavirustilanteessa tapahtuu muutoksia, käytäntö on seuraavanlainen: Saarikan ylilääkäri yhdessä sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden kanssa tekee arvion jokaisesta tartuntatapauksesta tapauskohtaisesti. Saarikka selvittää tartuntaketjut, määrää henkilöitä tarvittaessa karanteeniin ja tiedottaa Saarijärven kaupunkia mahdollisista jatkotoimenpiteistä, jos tarvetta sellaisille on. Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontuu arvioimaan Saarikan ylilääkäriltä saamansa tiedon ja suositusten pohjalta tilanteen ja mahdolliset jatkotoimenpiteet. Kaupungilla on jatkuva valmius toimipisteiden sulkemiseen ja toimintojen rajoittamiseen. Kaupunki tiedottaa koronasta aina, kun asialla on yleistä merkitystä ja kun tartuntojen leviämisen estämiseen tarvitaan uusia toimenpiteitä. On erittäin tärkeää, että kaupungin asukkailla on ajantasainen tieto epidemian tilanteesta. Erityistä huomiota kiinnitetään kaikkiin tiloihin ja tapahtumiin, jossa ihmisiä on koolla. Siitä syystä muun muassa yleisötilaisuuksien järjestämiset, koulut ja päiväkodit nousevat kuntien tiedotuksessa esille.
 
Kaupunki ei tiedota yksittäisten henkilöiden tartunnoista. Niistä tiedotetaan ainoastaan silloin, jos tartuntaan liittyneitä altistumisia ei ole pystytty kartoittamaan ja tilanne edellyttää tartuntatautilääkärin arvion mukaan yleistä tiedottamista.
 

Onko minulla koronavirustartunta?

Mikäli epäilet koronatartuntaa, ota yhteys Saarijärven terveysasemalle Klinikin kautta tai soittamalla Saarikan päivystysnumeroon 044 459 8500. Saarikan nettisivuille pääset tästä.

Mistä saan ajankohtaisimmat tiedot koronaviruspandemiasta?

Ajantasaisimmat tiedot koronaviruksesta ja siihen liittyvistä suosituksista saat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n verkkosivuilta. Avaa THL:n koronasivu tästä.

 

AJANKOHTAISET KORONAUUTISET SAARIJÄRVELLÄ6.4.2021 - KSSHP:n TIEDOTE: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue pidetään edelleen kiihtymisvaiheessa

 

Keski-Suomen alueellinen tartuntatautien johtoryhmän kokouksessa oltiin tänään yksimielisiä siitä, että vaikka epidemiologinen kokonaiskuva on koko sairaanhoitopiirin alueella rauhoittumaan päin, tilannekuvaa ei ole syytä vielä muuttaa. Kokouksessa todettiin myös, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antamat 10 henkilön yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa, Jyväskylää lukuun ottamatta koko KSSHP:n alueella 30.4.2021 saakka.

Kansalaisia muistutetaan edelleen myös maskien käytön tärkeydestä, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvavälien tärkeydestä.

Rajoitusten jatkamisella pyritään siihen, että tilanne alueella pysyisi edelleen rauhallisena ja alueellisella tartuntatautien johtoryhmällä olisi mahdollista muuttaa KSSHP:n epidemiologista statusta ennen kesää.
Johtoryhmä arvioi KSSHP:n alueen epidemiologista tilannetta kokouksissaan viikoittain ja tekee siitä tarvittavat johtopäätökset.

Lisätietoja:
Juha Paloneva, KSSHP:n vs. johtajaylilääkäri
alueellisen tartuntatautien johtoryhmän varapj.
050 3363 695

 


31.3.2021 kororarokotusten eteneminen Saarikassa

Päivitetyn tiedotteen rokotustilanteesta näet täältä

 


29.3.2021 - Koronanyrkin tiedote
 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue jatkaa kiihtymisvaiheessa ja rajoitukset säilyvät ennallaan
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä (Koronanyrkki) totesi tämänpäiväisessä (29.3.2021) kokouksessaan, että koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue jatkaa kiihtymisvaiheessa. Myöskään voimassa oleviin rajoituksiin ei nähty tarpeen tehdä muutoksia. Koronaviruksen ilmaantuvuus on viime aikoina pysynyt KSSHP:n alueella hyvin vakaana ja tartuntojen määrä on edelliseen vertailujaksoon verrattuna jopa hieman hiipunut. Tilanteen rauhallisesta luonteesta huolimatta kiihtymisvaiheen tunnusmerkit täyttyvät ja alueen todettiin jatkavan kiihtymisvaiheessa. Voimassa oleviin rajoituksiin ei nähty tarpeen tehdä muutoksia ja AVIn kokoontumisrajoituksia jatketaan edelleen.

Vaikka tilanne on säilynyt rauhallisena, ilmenee tartuntoja alueella kuitenkin jatkuvasti. Nyrkki toivookin pääsiäisen pyhiä ja vapaapäiviä vietettävän THL:n suositusten mukaisesti oman ydinperheen kesken tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Seuraava kokous järjestetään ensiviikon tiistaina 6.4. pääsiäisen pyhien vuoksi. Tilannetta seurataan ja kokous voidaan kutsua koolle tarvittaessa aiemmin.

Koronanyrkin puolesta,
Juha Kinnunen, KSSHP:n johtaja, Koronanyrkin puheenjohtaja
 


25.3.2021 - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote
 

KSSHP:n alueella yli 80 -vuotiaat henkilöt on pääosin rokotettu – nyt katseet ja rokotteet suunnataan ikäryhmälle 70-79 -vuotiaat
KSSHP:n koronarokotekoordinaatioryhmä kävi tänään läpi oman sairaanhoitopiirin rokotekattavuutta yli 70 -vuotiaiden osalta. Eri kuntien ja kuntayhtymien antamien raporttien perusteella osoittautui, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on rokotettu tähän mennessä pääosin kaikki yli 80 -vuotiaat. Yli 70 -vuotiaiden rokotekattavuudessa on puolestaan suuriakin eroja, riippuen kuntien väestörakenteesta. Esimerkiksi pohjoisessa Keski-Suomessa yli 70 -vuotiaiden osuus kunnan väestöstä on suurempi kuin esimerkiksi Muuramessa tai Jyväskylässä. Jotta KSSHP:n alueella saadaan rokotuskattavuus täytettyä yli 70 -vuotiaiden osalta, rokotusannoksia tullaan jakamaan maakunnan alueelle ikäjakauman perusteella. THL:n ohjeistuksen mukaan koko Suomessa täytyy huolehtia siitä, että suurimpaan riskiryhmään kuuluvat henkilöt eli yli 70-vuotiaat täytyy rokottaa kokonaisuudessaan ennen kaikkia muita ryhmiä. Tämän ryhmän rokotukset halutaan myös KSSHP:n alueella saada nopeasti ja tasapuolisesti toteutettua, ennen kuin siirrytään alle 70 -vuotiaiden riskiryhmien rokotuksiin.

Kokouksessa todettiin myös, että tällä hetkellä odotetaan THL:n virallista tietoa siitä, toteutuuko ensi viikon maanantaista alkaen se, että Astra Zeneca rokotetta saisi antaa vain yli 65 -vuotiaille ja jos näin, mitä tehdään niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat alle 65 -vuotiaina jo saaneet yhden Astra Zeneca annoksen.
Kokouksessa muistutettiin kuntien edustajia myös siitä, että he varmentaisivat omalla alueellaan mahdollisen yhteistyötarpeen massarokotusten aikana yksityisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Juha Paloneva
KSSHP:n vs. johtajaylilääkäri, Rokotekoordinaatioryhmän pj.
050 336 3695
 


19.3.2021 kororarokotusten eteneminen Saarikassa

Päivitetyn tiedotteen rokotustilanteesta näet täältä

 


10.3.2021 koronarokotusten eteneminen Saarikassa

Päivitetyn tiedotteen rokotustilanteesta näet täältä.
 

 


5.3.2021 - TIEDOTE

 

Keski-Suomen alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä on 5.3.2021 arvioinut koronaepidemian tilannetta Keski-Suomessa. Johtoryhmän mukaan Saarijärven kaupungin koronatilanne on edelleen perustasolla ja mahdollistaa koulujen lähiopetuksen myös yläkoulussa ja lukiossa.

Saarijärven kaupungin opetustoiminta jatkuu lähiopetuksena. Koronaepidemian hallintaan on kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota ja maskisuositus yli 12- vuotiaille on edelleen voimassa.

Ravintoloiden aukiolojen rajoittamista koskeva laki on valmistelussa ja astuu voimaan arviolta 9.3.2021.
Saarijärvi kuuluu lain valmisteluasiakirjoissa alueeseen, jota koskee määräys sulkea ravintolat.
Varmuus ravintoloita koskevista rajoituksista saadaan lähipäivinä. Saarijärven kaupungilla ei ole päätösvaltaa asian suhteen.

Yleisömäärä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa sisä- ja ulkotiloissa on 10 henkilöä AVI:n voimassa olevan päätöksen mukaan 31.3.2021 saakka.
Alle 12- vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta jatkuu nykyisessä muodossa.
Uimahalli, laskettelukeskus, kirjasto ja museo ovat edelleen avoinna.

Saarijärven kaupunki korostaa, että edelleen erittäin tärkeää noudattaa voimassa olevia ohjeita hygieniasta,  lähikontaktien välttämisestä sekä mm. maskien käyttämisestä.
Oireisena on jäätävä kotiin ja hakeuduttava koronatestaukseen.

Katso myös sairaanhoitopiirin tiedote 5.3.2021:

https://www.ksshp.fi/fi-FI/KSSHPn_Koronanyrkki_KeskiSuomen_sairaanh(62973)

lisätietoja:
Timo Rusanen
kaupunginjohtaja
Puh. 044 4598 201

 


1.3.2021- TIEDOTE

 

Keski-Suomen alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä on 1.3.2021 antanut uusia ohjeita koronapandemian hallintaan liittyen.
Johtoryhmän mukaan Saarijärven kaupungin koronatilanne on perustasolla ja mahdollistaa koulujen lähiopetuksen myös yläkoulussa ja lukiossa.

Saarijärven kaupunki on varautunut etäopetuksen järjestämiseen, mutta noudattaa toistaiseksi uutta alueellista ohjeistusta.

Mikäli 8.3.2021 mennessä ei anneta uusia määräyksiä, opetus yläkoulussa ja lukiossa jatkuu voimassa olevien määräysten mukaan lähiopetuksena.

Saarijärven kaupunki korostaa, että edelleen tärkeää noudattaa  voimassa olevia ohjeita hygieniasta,  lähikontaktien välttämisestä sekä mm. maskien käyttämisestä.
Oireisena on jäätävä kotiin ja hakeuduttava koronatestaukseen.

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän eli ns.koronanyrkin tiedote 1.3.2021

 

lisätietoja:
Timo Rusanen
kaupunginjohtaja
Puh. 044 4598 201

 


27.2.2021- TIEDOTE: Koronarokotusten eteneminen Saarikassa

Päivitetyn tiedotteen rokotustilanteesta näet täältä.

 


TIEDOTE: 10 hengen kokoontumisrajoitus jatkuu Saarijärvellä  31.3.2021 saakka
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 26.2.2021  tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Keski-Suomen alueella voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää
yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta, joka on ollut voimassa 21.9.2020 alkaen.  

Määräys on voimassa ajalla 2.3.–31.3.2021

Saarijärven kaupungin käytössä olevat toimintarajoitukset jatkuvat nykyisellään.
Kaupungin sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta on mahdollista enintään 10 hengen ryhmissä. 
Uimahalli ja laskettelukeskus jatkavat toimintaansa.
Kaikessa toiminnassa on edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota epidemian leviämisen estämiseen.

 


26.2.2021 - SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TIEDOTE

Saarijärvi valmistautuu etäopetukseen 8.3. alkaen.

Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui 26.2.2021 klo 8.00.  Johtoryhmä päätti, että kaupunki valmistautuu siihen, että 7- 9 luokkien ja lukion opetus siirtyvät etäopetukseen aikavälille 8. -28.3.2021.
Opetuksen järjestely perustuu Valtioneuvoston päätöksestä 25.2.2021 saatuihin ennakkotietoihin.  Asiasta tiedotetaan lisää, kun aluehallintovirasto antaa asiasta tarkemmat määräykset ja ohjeet.

Saarijärvellä voimassa oleva aluehallintoviraston kokoontumisrajoitus päättyy 1.3.2021. Kaupunki odottaa AVIn uutta määräystä sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta epidemian hallintaan liittyen.
Mahdollisista uusista rajoituksista ja suosituksista tiedotetaan, kun niitä koskevat AVIn päätökset on tehty.

Saarijärven koronatilanne on säilynyt rauhallisena. Uusia tartuntoja ei ole havaittu helmikuun alun jälkeen.
On kuitenkin tärkeää, että jokapäiväisessä kanssakäymisessä jaksetaan jatkaa epidemian hallintaa.
Etätyö- ja kasvomaskisuositus jatkuvat. Tärkeää on edelleen huolehtia käsihygieniasta, välttää lähikontakteja, jäädä oireisena kotiin ja käydä korona-testauksessa.

Lisätietoja:
Timo Rusanen, kaupunginjohtaja
044 4598 201

 


19.2.2021- TIEDOTE: Koronarokotusten eteneminen Saarikassa

Päivitetyn tiedotteen rokotustilanteesta näet täältä.

 


12.2.2021 - TIEDOTE: Koronarokotusten eteneminen Saarikassa

 

Ohessa päivitetty tiedote rokotusten etenemisestä Saarikassa. Rokotteita on Saarikkaan tullut vielä pienehköjä määriä kerrallaan. Ne on jaettu THL:n ja shp ohjeistusten mukaan.

Iäkkäiden asumispalveluyksiköt on ensi viikolla (vko 7) rokotettu. Tämän jälkeen siirrytään kotihoidon asiakkaisiin ja iäkkäisiin omaishoitajiin sekä vammaispalveluyksiköihin. Rinnalla aloitetaan jo pienellä volyymillä myös riskiryhmäläisten rokotukset.

Alkuvaiheessa Saarikasta soitetaan rokotusvuorossa oleville. Jatkossa, isompien rokotusmäärien varmentuessa, avataan sähköinen ajanvaraus ja puhelinlinja kulloinkin rokotusvuorossa olevan ryhmän käyttöön.

Päivitettyä tietoa rokotustilanteesta näet tästä

 

 


8.2.2021 - TIEDOTE: Koronarokotusten eteneminen Saarikassa

 

Koronarokotukset on aloitettu Saarikassa 13.1.2021 THL:n ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronarokotusnyrkin ohjeistusta noudattaen. Saamme Saarikkaan viikoittain rokotteita, mutta alkuvaiheessa erät ovat olleet valitettavasti pieniä, koska rokotteiden saanti Suomeen on viivästynyt. Tarkka rokotusaikataulu riippuu siitä, milloin ja kuinka paljon rokotetta saadaan. Saarikalla on rokotussuunnitelma muilta osin valmiina ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Henkilökunta, tilat, välineistö ja ajanvarausjärjestelyt ovat suunniteltuna.

Rokotukset etenevät THL:n rokotusjärjestyksen mukaisesti. Olemme etenemässä koronavirusrokottamisessa ympärivuorokautisen hoivan asumispalveluyksiköissä ja niistä etenemme kotihoidon asiakkaisiin ja samassa taloudessa asuviin iäkkäisiin omaishoitajiin. 

Näillä rokotemäärillä tässä vaiheessa kestää vielä muutama viikko, mutta toivomme, että meille toimitettavat rokotemäärät kasvaisivat ja rokottaminen nopeutuisi. Päivitämme rokotussuunnitelmaamme saatavuuden ja mahdollisten THL:n ohjeiden mukaisesti. Väestön rokotukset aloitetaan iäkkäimmistä yli 80 vuotiaista. Arviolta helmikuun lopulta alkaen terveysasemalta aletaan soittamaan ja tarjoamaan rokotusaikaa.

Seuraa aktiivisesti Saarikan nettisivuja, tiedotamme rokotusaikataulun etenemisestä, toimintakäytännöistä ja mahdollisista muutoksista sivuillamme. 

 


8.2.2021 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA: Tartuntatautilain 58 § mukainen päätös
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset (Päätös: 5.2.2021).

Keski-Suomen kunnissa voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (katso liite).

Määräys on voimassa ajalla 9.2. – 1.3.2021.

 


7.2.2021 - Saarijärven kaupungin koronatiedote 7.2. klo 16.30

 

Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui 7.2. 2021 klo 15.00 päättämään ajankohtaisen koronatilanteen hoidosta. Kokoukseen osallistuivat myös tartuntatautilääkäri sekä yhtenäiskoulun ja lukion rehtorit.

Saarijärven yhtenäiskoulussa todettiin koronatartunta perjantaina 5.2.2021. Altistuneet on kartoitettu ja karanteeniin on asetettu yhteensä 55 henkilöä.

Tartuntaketjun laajuudesta saadaan lisätietoa testauksien perusteella lähipäivien aikana. Varotoimenpiteenä yhtenäiskoulussa ja lukiossa otetaan käyttöön maskisuositus, joka koskee 12- vuotiaita ja sitä vanhempia. Suositus on voimassa toistaiseksi. Lisäksi ajalle 8.2. – 14.2 2021 nuorisotilat suljetaan ja ryhmäharrastustoiminta kaupungin tiloissa keskeytetään. Uimahalli ja laskettelukeskus jatkavat toimintaansa.

Karanteenissa olevilla koululaisilla on oikeus kouluruokaan ja ruokakassien jakelusta tiedotetaan erikseen Wilma- viesteillä.

Kaupunki muistuttaa, että on tärkeää hakeutua koronatestaukseen lievissäkin flunssan oireissa.

 

Lisätietoja:

yhtenäiskoulun rehtori Anssi Hemminki puh. 044 4598 305
lukion rehtori Ulla Valkola, puh. 044 4598 260
sivistysjohtaja Arja Siikström, puh. 044 4598 250
ylilääkäri Sakari Ritala, puh. 044 4598 523

 


5.2.2021 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA: Yhtenäiskoulussa koronatartunta, yksi luokka karanteeniin

 

Saarijärven yhtenäiskoulussa on todettu tänään yksi koronatartunta. Tapahtuneen johdosta luokka  5B asetetaan karanteeniin. Terveydenhuollon viranomaiset arvioivat altistumisen laajuuden ja ovat suoraan yhteydessä heihin, joita karanteeni koskee. 

Lisätietoja:
Anssi Hemminki, yhtenäiskoulun rehtori 
puh. 044 4598 305

 


1.2.2021 - KAUPUNGINJOHTAJAN VIDEOTERVEISET

 

Kaupunginjohtaja Timo Rusasen videoterveiset helmikuussa 2021.

 


1.2.2021 - SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KORONATIEDOTE: Nykyiset rajoitukset jatkuvat Saarijärvellä

 

Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui arvioimaan koronaepidemian tilannetta 1.2.2021. Saarijärven epidemian tilanne on hallinnassa ja todettuja tartuntoja on epidemian aikana yhteensä 20. Jyväskylän laajojen tartuntaketjujen vuoksi on kuitenkin varauduttu nopeisiin toimiin rajoitusten tiukentamiseksi. Saarijärvi noudattaa voimassa olevaa aluehallintoviraston määräystä ja sairaanhoitopiirin suosituksia. Tehokkain tapa estää koronaa on jatkaa sinnikkäästi lähikontaktien välttämistä ja noudattaa hygieniaohjeita.

Yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa ovat edelleen kielletty 8.2.2021 saakka. Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Saarijärven kaupungin käytössä olevat toimintarajoitukset jatkuvat. Kaupungin sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta on mahdollista enintään 10 hengen ryhmissä. Pyydämme, että erilaiset joukkueet välttäisivät kuntien välistä liikkumista esimerkiksi pelien vuoksi, eikä kisamatkoja tehtäisi myöskään muiden sairaanhoitopiirien alueelle ainakaan seuraavien kahden viikon aikana.

Paavonrinteiden laskettelukeskus on avoinna normaalisti. Myös siellä on huolellisesti noudatettava voimassa olevia ohjeita ja vältettävä lähikontakteja. 

Tartuntatautilääkärin ohjeistukseen nojaten Saarijärven koululaisilla ei ole maskipakkoa. Maskia suositellaan kuitenkin yleisesti käytettäväksi aina, kun lähikontakteja ei voida välttää. 

Rokotukset ovat käynnissä. Saarikan alueella rokotetaan palvelukoteja. Samalla rokotteen saavat sekä asukkaat että henkilökunta. Saarikka tiedottaa laajemmista rokotuksista heti, kun rokotteiden saanti sen mahdollistaa. 

Lisätietoja: Timo Rusanen, kaupunginjohtaja, puh. 044 4598 201

 


15.1.2021 - SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KORONATIEDOTE 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.1.2021 päätöksen, jonka mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on edelleen kielletty.
Kielto koskee myös Saarijärven kaupunkia ja on voimassa 8.2.2021 saakka.

Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turva-etäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.
Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä.
Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myös niissä kuitenkin suositetaan 10 hengen ylärajaa.

Saarijärven kaupungin käytössä olevat toimintarajoitukset jatkuvat. Kaupungin sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta on mahdollista enintään 10 hengen ryhmissä.
Paavonrinteiden laskettelukeskus on avoinna normaalisti. Myös siellä on huolellisesti noudatettava voimassa olevia ohjeita ja vältettävä lähikontakteja.

Tartuntatautilääkärin ohjeistukseen nojaten Saarijärven koululaisilla ei ole maskipakkoa.
Maskia suositellaan kuitenkin käytettäväksi aina kun lähikontakteja ei voida välttää.

Lisätietoja: Timo Rusanen, kaupunginjohtaja, puh. 044 4598 201

 


18.12.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA: Määräys enintään 10 hengen kokoontumisrajoituksista 22.12.2020 alkaen

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9. antamaa ohjetta. Tuo ohje sisältää ohjeistuksen mm. käsihygieniasta ja lähikontaktien välttämisestä.

Määräys on voimassa 22.12.2020 – 17.1.2021.

Määräyksen lisäksi Saarijärven kaupungissa on voimassa 14.12.2020 alkaen sairaanhoitopiirin suositus, jonka mukaan myös yksityistilaisuuksissa noudatettaisiin edellä mainittua enintään 10 henkilön kokoontumisrajoitusta. 

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Timo Rusanen
Puh. 044 4598 201

 


14.12.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA - Saarijärven kaupungin johtoryhmän tiedote

 

Saarijärvellä käyttöön uudet suositukset: Kokoontumisrajoituksille suositellaan 10 henkilön ylärajaa

Koronatilanne Keski-Suomessa on menossa huonompaan suuntaan. Saarijärven kaupungin johtoryhmä suosittaa, että kaupungin alueella otetaan käyttöön Keski-Suomen alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän tänään antamat uudet suositukset. Niiden mukaan Saarijärvellä tulisi järjestää enintään 10 henkilön yleisö- tai yksityistilaisuuksia. Tämä suositus on voimassa 6.1.2021 saakka.

Seurakunnilla on Suomessa oikeus päättää itse kirkollisten toimitusten osallistujamäärien rajoista mm. jumalanpalveluksissa, häissä ja hautajaisissa. Johtoryhmä toivoo, että myös kirkollisiin menoihin liittyvissä tilaisuuksissa yleisömäärät minimoitaisiin. Nyt on tärkeä aika muistuttaa kaikilla työpaikoilla etätyön tärkeyttä myös joulun jälkeen, jotta eripuolilla Suomea liikkuneet kansalaiset eivät levittäisi koronaa työpaikoillaan hallitsemattomasti joulun jälkeen. 

Lisäksi annetaan vahva maskisuositus sekä taksin kuljettajille, että heidän asiakkailleen.  Maskia käyttävä henkilöt ovat parhaiten turvassa koronalta. Muutoinkin maskia suositellaan käytettäväksi aina, kun lähikontakteja ei voida välttää.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Timo Rusanen

Puh. 044 4598 201

 


11.12.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA - Saarijärven koronatilanne

 

THL:n 10.12.2020 tilaston mukaan Saarijärvellä on ollut epidemian alusta alkaen laskettuna yhteensä 16 tartuntaa.
Paikallisen terveydenhuollon seurannan mukaan viimeisin uusi tartunta Saarijärvellä todettiin 6.12.2020. Tartunnan lähde on selvillä ja tarvittavat karanteenit on tehty.

Kaupungin asukkaita on viime aikoina asetettu karanteeniin lähes viikoittain, kun on ollut syytä epäillä tartuntaketjujen ulottumista Saarijärvelle.
Kaupunki muistuttaa edelleen, että kaikkien tulee huolellisesti noudattaa voimassa olevia ohjeita hygieniasta ja turvaetäisyyksistä.
Epidemian laajeneminen on mahdollista maakuntamme kaikissa kunnissa.
Maskeja suositellaan käytettäväksi, jos lähikontakteja ei voida välttää.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Timo Rusanen
puh. 044 4598 201

 


2.12.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA - Kaupungin johtoryhmän ohjeet

 

Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui 2.12. klo 14 ja laati koronaepidemiaan liittyvät uudet ohjeet. Ohjeistus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintoviraston ja sairaanhoitopiirin antamiin ohjeisiin ja määräyksiin.

1. THL:n ohjeita on noudatettava kaikissa tilanteissa: 
Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 1–2 m.” Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi, mikäli lähikontakteja ei ole koko tilaisuuden ajan mahdollista välttää.
Linjaus kaupungin asiakastapaamisissa ja sisäisissä kokouksissa: Asiakaskontakteissa suositaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä. Henkilöstö käyttää välittömissä asiakaskontakteissa maskia. Sisäiset kokoukset järjestetään sähköisesti etäkokouksina.

2. Kaupungin työntekijöiden etätyösuositus jatkuu.
Etätyötä suositetaan kaikille, joiden tehtävät sen mahdollistavat. Etätyötä tehdään esimiehen luvalla. 

3. Kaupungin järjestämät yli 20 hengen tilaisuudet perutaan.
Kaupungin eri yksiköissä keskitytään perustyöhön. Esimerkiksi opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa perustoiminta jatkuu voimassa olevin ohjein, mutta erilliset joulun ajan tilaisuudet, joissa ryhmät kokoontuvat yhteen, perutaan kokonaan. Yksittäiset luokat voivat järjestää oman ryhmän sisäisiä tilaisuuksia.
Runeberginpuiston yleisötilaisuus 2.12.2020 järjestetään enintään 20 hengen osallistujamäärällä ja tilaisuudet perutaan kokonaan aikavälillä 3.12. -21.12.2020.

4. Kaupungin sisätiloissa tapahtuva aikuisten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään toistaiseksi. 
Keskeytys koskee yli 18-vuotiaille tarkoitettujen ryhmien toimintaa mm. Uimahalli - kuntokeskus Aarresaaressa sekä monitoimihallissa. Päätös ei koske jäähallia, jonka hallinnasta ja käytöstä vastaa Saarijärven Urheilukeskus Oy.

5. Suositus yksityistilaisuuksien järjestämiseen
Sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti kaupunki suosittaa, että Saarijärven alueella ei järjestetä yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia 30.11. – 14.12.2020 Tämän jälkeen asiaa tarkastellaan uudelleen. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat, ylioppilasjuhlat sekä yksityiset illanvietot ja muut yksityisesti järjestetyt vastaavat tilaisuudet.

Lisätietoja: 
Timo Rusanen, kaupunginjohtaja 
044 4598 201

 


2.12.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA  - Yleisötilaisuuksien henkilömäärä enintään 20

 
Saarijärvellä on astunut 2.12.2020 voimaan aluehallintoviraston uusi määräys. Sen mukaan kielletään kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräys on voimassa 2.12.-21.12.2020.
 
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus voidaan niissä varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Ohjeessa on jo usein esillä olleet yksityiskohtaisemmat määräykset mm. turvaväleistä ja hygieniasta.
 
Kaupungin johtoryhmä kokoontuu 2.12. klo 14.00 arvioimaan koronatilannetta ja täsmentää ohjeistusta valtioneuvoston suositusten mukaisesti.

 


30.11.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN KORONATIEDOTE

 

Saarijärven kaupungin johtoryhmä on päättänyt ottaa käyttöön Saarijärven alueella KSSHP:n alueellisen tartuntatautien torjunnan johtoryhmän 30.11.2020 suositukset.

Ennakoivia toimia täytyy tehdä tarpeeksi ajoissa, etteivät Keski-Suomen tapausmäärät lähtisi hallitsemattomaan nousuun ennen juhlakautta.

Kiihtymisvaiheen suositusten mukaisesti Saarijärven kaupunki suosittelee, ettei Saarijärven alueella järjestetä yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia seuraavan kahden viikon aikana. Tämän jälkeen asiaa tarkastellaan  uudelleen.
Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat, ylioppilasjuhlat sekä yksityiset illanvietot ja muut yksityisesti järjestetyt vastaavat tilaisuudet.

Julkisten yleisötilaisuuksien osallistujamääristä Aluehallintoviranomainen tekee uudet linjaukset tämän viikon aikana.

 

Lisätietoja:

Timo Rusanen
kaupunginjohtaja
044 4598 201

 


25.11.2020 - AJANKOHTAISTA SAARIJÄRVEN KORONATILANTEEESTA
 

Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskuksen työmaalla on työskennellyt 16.-17.11.2020 henkilö, jolla on myöhemmin todettu koronatartunta.

Asiasta vastaava terveydenhuollon viranomainen on kartoittanut henkilön lähikontaktit ja asettanut altistuneet karanteeniin.

Koulu- ja kulttuurikeskuksen rakentaminen jatkuu suunnitelmien mukaan.

Varotoimenpiteenä työmaalle on määrätty maskipakko, joka koskee kaikkia työmaalla liikkuvia.

 

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044 4598 201

tekninen johtaja Vesa Ronkainen, puh. 044 4598 358

 


30.10.2020 - AJANKOHTAISTA SAARIJÄRVEN KORONATILANTEEESTA

 

Saarijärven tilanne on säilynyt lokakuun ajan rauhallisena. Uusia tartuntoja ei ole ilmennyt 2.10.2020 jälkeen. Saarijärvellä noudatetaan Valtioneuvoston ja THL:n suosituksia ja ohjeita. 

Saarijärvi kuuluu tällä hetkellä epidemian perustason alueeseen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan THL:n ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. 
Etätyötä suositellaan, jos työtehtävät sen mahdollistavat.

Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 1–2 m.
Myös harrastustoiminnassa on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontaktia toisiinsa.

Kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi, mikäli lähikontakteja ei ole koko tilaisuuden ajan mahdollista välttää.

Lisätietoja:
THL:n ohjeet
Valtioneuvoston suositukset

 


23.10.2020 - LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS

 

Tartuntatautilain mukainen päätös huomioitavaksi tapahtumien järjestäjille

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58§:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi), Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien kuntien alueella sekä Punkalaitumen kunnassa, joka kuuluu Pirkanmaan maakuntaan, kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta (katso liite). 

Määräykset ovat voimassa ajalla 1.11. – 30.11.2020. Lue päätös kokonaisuudessaan tästä.

 


8.10.2020 - KAUPUNGINJOHTAJAN VIDEOTERVEISET

 

Kaupunginjohtaja Timo Rusasen videoterveiset lokakuussa 2020.

 


2.10.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

 

Saarijärvellä on todettu 2.10.2020 neljä uutta koronatartuntaa

Kaikki tartunnan saaneet henkilöt ovat olleet karanteenissa 14.9.2020 alkaen. Kyseessä on jo aiemmin esillä ollut tartuntaketju ja tartunnat ovat tapahtuneet kotioloissa. Koska uudet tartunnat ovat tapahtuneet karanteeniolosuhteissa, niistä ei aiheudu muutoksia Saarijärvellä voimassa oleviin koronaohjeisiin.

Saarijärven kaupunki korostaa edelleen, että ohjeiden noudattaminen on tärkeää:
• vältä lähikontakteja
• sairasta flunssan oireita kotona
• pidä huolta käsihygieniasta
• käytä maskia silloin, jos ja kun lähikontakteja ei voida välttää

Tarkemmat ohjeet suojautumisesta THL:n sivulta.

Lisätietoja:
ylilääkäri Sakari Ritala, puh. 044 4598 523
kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044 4598 201

 


15.9.2020 - KAUPUNGINJOHTAJAN VIDEOTERVEISET

 

Kaupunginjohtaja Timo Rusasen videoterveiset syyskuussa 2020.

 


13.9.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

 

17 karanteeniin, opetus jatkuu lukiossa sekä yhtenäiskoulussa

Saarijärven kaupungin johtoryhmä kokoontui 13.9. klo 15.00. Kokouksessa oli mukana Saarikan ylilääkäri Sakari Ritala sekä lukion että yhtenäiskoulun rehtorit. Kokouksessa todettiin, että Saarijärven lukion kolmella opiskelijalla on todettu koronavirustartunta. Kolmen tartunnan saaneen kontaktit on kartoitettu ja niiden pohjalta karanteeniin on asetettu henkilöiden lähipiiristä 17 henkilöä.

Kyseiset kolme opiskelijaa osallistuivat koulutyöhön maanantain 7.9. ja keskiviikon 9.9. välisenä aikana. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin infektiolääkärin ja Saarikan ylilääkäri Sakari Ritalan arvion mukaan tuona aikana koulutyöhön osallistuminen väestökoulun tiloissa ei ole aiheuttanut altistusta. 

Ylilääkärin suosituksesta johtoryhmä päätti, että lukio-opetus jatkuu Saarijärvellä aiempien päätösten mukaisesti. Lukion abiturientit ovat etäopetuksessa 10. – 29.9.2020 välisen ajan ja syksyn ylioppilaskirjoitukset järjestetään normaalisti turvavälit huomioiden. Saarijärven johtoryhmä korostaa, että muussa kaikessa opetustyössä noudatetaan voimassa olevaa THL:n ohjeistusta.
 
Lisätietoja:
Ylilääkäri Sakari Ritala, puh. 044-4598523
Lukion rehtori Ulla Valkola, puh. 044-4598260
Kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044-4598201

 


13.9.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

 

Kolmella oppilaalla on todettu korona-tartunta

Kolmella karanteenissa olleella Saarijärven lukion oppilaalla on todettu koronatartunta. Tapaukset liittyvät jo aiemmin tiedotettuun altistumiseen Äänekoskella ja kyseiset henkilöt ovat olleet karanteenissa viime torstaista alkaen. Kaupunki odottaa terveysviranomaisilta tarkempia tietoja tilanteesta ja päättää sunnuntain aikana siitä, miten lukio-opetus voidaan järjestää turvallisesti maanantaista eteenpäin.
 
Lisätietoja:
Lukion rehtori Ulla Valkola, puh. 044 4598 260
Kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044 4598 201

 


10.9.2020 - SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TIEDOTTAA

 

Saarijärven lukiolaisia karanteeniin

Mahdollinen altistuminen on tapahtunut vapaa-ajalla ja koulun ulkopuolella. Saarijärven kaupunki korostaa, että tilanteen hoidossa noudatetaan tarkasti lääkäreiden antamia ohjeita. Lukion muiden oppilaiden opetus jatkuu normaalin opetussuunnitelman mukaisesti. Jo aiemmin oli päätetty, että abiturienttien opetus järjestetään etäopetuksena yo-kirjoitusten aikana 10.-29.9.2020.

Lisätietoja:
Lukion rehtori Ulla Valkola, puh. 044 4598 260
Kaupunginjohtaja Timo Rusanen, puh. 044 4598 201