Etusivu >> Kulttuuri Ja Vapaa Aika >> Kansalaisopisto >> Kuvataidekoulu
Kuvataidekoulu
Kuvataidekoulu järjestää tavoitteellista ja monipuolista, ikäryhmittäin etenevää taiteen yleisen oppimäärän mukaista perusopetusta. Opetuksen sisällöt ja menetelmät suunnitellaan nuorten ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. Opetus tukee persoonallisen kuvailmaisun kehittymistä ja tähtää pitkäjänteisen harrastusmotivaation syntymiseen.

ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2020 - 2021

 

Jatko-opiskelijat voivat palauttaa jatkamisilmoituksen kaupungintalon ulko-oven vieressä olevaan postilaatikkoon, sähköpostitse kansalaisopisto@saarijarvi.fi tai ilmoittautumisen voi tehdä myös puhelimitse 044 459 8254, 044 459 8456. Jatkamisilmoitukset tulee palauttaa 31.5.2020 mennessä.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen vapaille oppilaspaikoille 7.4.-31.7.2020,  www.opistopalvelut.fi/saarijarvi tai puhelimitse.

Vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella myös lukuvuoden aikana. Opetus käynnistyy 14.9. alkavalla viikolla. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen peruminen on maksutonta 31.8.2020 asti, myöhemmin perutusta paikasta veloitamme 50 % syksyn maksusta.

Kuvataidekoulun opetus järjestetään Viitasalo-opiston talossa, Säästölässä (Ilolantie 6).

Maksu on syyslukukauden osalta 90 € ja kevätlukukaudelta 95 €, materiaalit sisältyvät hintaan. Sosiaalisin perustein on haettavissa alennusta kevätlukukauden maksuista. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen tulee toimittaa rehtori Timo Tikalle 31.10.2020 mennessä (kevätlukukaudella aloittavien osalta 31.1.2021 mennessä), timo.tikka(at)saarijarvi.fi.

Kuvataidekoulussa on omat ikäkausiryhmät 5-12 vuotiaille, 13-18-vuotiaille on kaksi ryhmää.

1. VARHAISIÄN KUVATAIDEKASVATUS 5 - 6 VUOTIAILLE 

Yleisen oppimäärän opintoja edeltää 5-6 vuotiaille lapsille tarkoitettu varhaisiän kuvataidekasvatus. Opetus järjestetään ikäkausittain muodostetuissa ryhmissä, opetuksen laskennallinen laajuus on 50 tuntia vuodessa, yhteensä 100 tuntia. Lähtökohtana ovat 4-5 -vuotiaiden lasten elinympäristön visuaaliset ilmiöt, joita lähestytään opetuksessa leikinomaisin keinoin rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta.

Oppilaan aktiivisuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan tutkivien ja monipuolisten työskentelytapojen kautta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Monipuolisella työskentelyllä kehitetään sekä motorisia taitoja että pitkäjänteisyyttä, joita taiteen tekemisessä tarvitaan.              

2. YHTEISET OPINNOT 7 - 12 VUOTIAILLE 

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen. Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua, omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista. Yhteiset opinnot sisältävät kolme 100 tunnin laajuista opintokokonaisuutta, jotka kukin kestävät kaksi vuotta.

  • Omat kuvat 1 ja 2
  • Taiteen maailmat 1 ja 2
  • Visuaalinen ympäristö 1 ja 2

3. TEEMAOPINNOT 13 - 18 VUOTIAILLE 

Teemaopintojen arvioinnilla tuetaan oppilasta yhteisissä opinnoissa hankkimiensa taitojen laajentamisessa. Jatkuvalla arvioinnilla ja muulla palautteella kehitetään oppilaan kuvataiteellista ajattelua, kuvailmaisua, tietoja ja vaikuttamismahdollisuuksia. Teemaopinnot sisältävät neljä 50 tunnin laajuista opintokokonaisuutta jotka kukin kestävät yhden vuoden. 

  • Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot
  • Omat kuvat
  • Taiteen maailmat
  • Visuaalinen ympäristö

 

monalisa.jpg