Home >> Kulttuuri Ja Vapaa Aika >> Musiikkiopisto >> Oppilasvalinnat
Oppilasvalinnat

Päivitetty 26.11.2020

Viitasalo-opistoon voi edelleen hakeutua!  viitasalo.eepos.fi 

Viitasalo-opiston oppilaaksi voi hakea ilmoittautumalla.
Musiikin perusopetus on tarkoitettu kouluikäisille lapsille ja nuorille. Musiikin perusopetuksessa opiskellaan jonkin soittimen soittamista ja muita musiikkiin liittyviä asioita tavoitteellisesti. Musiikin perusopetusta pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan kaikissa toimintakunnissa.

Tanssin opetusta järjestetään sekä lapsille että nuorille, ryhmiä muodostetaan ikäkausittain 4 – 16 vuotiaille. Tanssinopetusta järjestetään Saarijärvellä.

Oppilaaksi hakeminen: Musiikin perusopetukseen (kouluikäiset) ja tanssin opetukseen haetaan sähköisillä lomakkeilla osoitteessa viitasalo.eepos.fi 

Hakeudu oppilaaksi -> Valitse sopiva lomake (Musiikin perusopinnot tai Tanssin perusopinnot) -> Ilmoittaudu -> Täytä lomake huolellisesti ja lähetä.

Oppilasvalinnoista päätetään musiikkiopiston opettajienkokouksessa. Ensimmäiset oppilasvalinnat tehdään alkukesällä, oppilasvalintoja tehdään myös syyslukukauden alkaessa kevään oppilashakuun osallistuneiden hakijoiden joukosta. Hakulomakkeet ovat avoimina vielä hakuajan jälkeenkin, mutta oppilasvalinnoissa etusijalla ovat hakuaikana hakemuksensa jättäneet.
Oppilasvalinnoista ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Musiikkileikkikouluun voi ilmoittautua!

Hakuohje: viitasalo.eepos.fi -> Hakeudu oppilaaksi -> Ilmoittautuminen musiikkileikkikouluun ja soitinvalmennukseen -> Ilmoittaudu ->
Valitse sopiva ryhmä ja täytä lomake