Home >> Kulttuuripalvelut
Kulttuuritoiminta
Kulttuuritoimintaa järjestäessään kunta ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Kunnan tehtävänä on edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä.

Vuoden 2020 maaliskuun alussa astui voimaan uusi kulttuuritoimintalaki (166/2019).  Laissa nousee esiin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma. Palveluja seurataan joka toinen vuosi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kulttuurin TEAviisarilla, joka tuottaa tietoa kulttuuritoiminnasta kunnissa ja erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä toimista. Lain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.

Kunnan tehtävä on myös edistää kulttuurin ja taidepalvelujen saamista osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa. Kunta luo edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle mm. palkkaamalla taiteilijoita esiintyjiksi tai esim. ohjaajiksi. Kulttuurialan yrittäjä voi kääntyä myös yritysneuvonnan puoleen.

Saarijärven kaupungin ”Hyvä syntyy meistä”  viesti on näkynyt aina kaupunkilaisten hengessä tuottaa palveluja itse voimallisen harrastustoiminnan kautta. Harrastustoiminta lisää osallisuutta ja pitää meidät aktiivisena ja osallisena. Harrastus- ja opiskelumahdollisuudet ovat innostaneet useita saarijärvisiä opiskelemaan tunnetuksi taiteen ammattilaisiksi. Meillä Saarijärvellä taidetta on tuotu vapaasti nähtäville  kaupungintaloon ja Saarikan palvelutaloihin ja ulkona taidetta on nähtävillä puistoissa. Pyrimme saamaan esille saarijärvisten tai täältä lähtöisin olevien taiteilijoiden teoksia. Myös joka kylällä voit nähdä taidetta tai luonnonmaisemia. Kulttuuriyhdistykset kokoavat harrastajia riveihinsä ja myös jakavat palveluja muiden koettavaksi.

 

 

Kuvassa on Arvo Siikamäen pronssinen teos Huuto Vedestä.
huuto_vedesta.jpg