Etusivu >> Kulttuuripalvelut
Kulttuuritoiminta
Kulttuuritoimintalain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja ja luoda edellytyksiä elinvoimaisuuteen.

Kulttuuritoimintaa järjestäessään kunta ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tarpeet. Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa, jonka toteuttamiseksi kunta edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Saarikan asema erityisryhmien osalta on tärkeä. Uusien palvelujen ja käytänteiden luominen vie aikaa.Kulttuurista hyvinvointia.

Maaliskuun alussa astui voimaan uusi kulttuuritoimintalaki (166/2019).  Uudessa laissa nousee esiin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma. Palveluja seurataan joka toinen vuosi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kulttuurin TEAviisarilla, joka tuottaa tietoa kulttuuritoiminnasta kunnissa ja erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä toimista.

Terveys- ja hyvinvointipalveluihin suunnitellaan uusia toimintoja ja etsitään toimivia käytänteitä. Kulttuuritoimi ja Saarikka ovat kokeilleet tänä vuonna palvelutaloissa mm. tanssityöpajaa ja oman musiikkitallenteen tekemistä.  Kokeilimme jotain uuttaa ja itse tekemisen lisäämistä jo vakiintuneen virkistystoiminnan lisäksi.  Paikkakunnan ryhmien ja järjestöjen toiminta on ollut meillä esimerkillistä. "Omia juttuja" on tehty muidenkin iloksi.

Lain tavoitteena on tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen, edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ja luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle.  Saarijärven kaupungin ”Hyvä syntyy meistä”  viesti on näkynyt aina kaupunkilaisten hengessä tuottaa palveluja itse voimallisen harrastustoiminnan kautta.  Harrastustoiminta lisää osallisuutta ja pitää meidät aktiivisena ja osallisena.  Jos sinusta tuntuu, että kaipaat sisältöä elämääsi, niin ole yhteydessä sivistystoimen viranhaltijoihin tai suoraan yhdistyksiin. Etsitään yhdessä sopivaa tekemistä.  Harrastus- ja opiskelumahdollisuudet ovat innostaneet useita saarijärvisiä opiskelemaan tunnetuksi taiteen ammattilaisiksi.

 

Tule kulttuurin pariin

Esteettömyys

Olemme ottamassa askeleita kohti esteettömyyttä, mutta vanhemmat rakennukset eivät täytä näitä vaatimuksia.  Odotamme siksi innolla uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen valmistumista.  Kehitämme myös palveluiden saatavuutta ja tarjontaa kotisivuilla.  Esim. museokohteisiin voit tutustua myös museon sivuilla.  Siellä on paljon aineistoa, oppaita  tai tietoa tutkittavaksi.
Kirjastosta voi lainata puolestaan äänikirjoja. Kirjasto-auto tuo kirjastopalavelut lähelle asuinaluettasi. Omatoimikirjasto tarjoaa laajemmat aukioloajat. Myös kirjaston sisäänkäynnin esteettömyyteen on tulossa parannuksia.
Pääsylippujen hinnat ovat edullisia ja ilmaistilaisuuksia on ympäri vuoden. Saarijärvellä on useita kulttuurikohteita ja näyttelyjä vuoden mittaan.  Osa kohteista on maksullisia, mutta usein kohteiden toimintapäivinä niihinkin on vapaa pääsy. Vuoden mittaan järjestetään monia ilmaistilaisuuksia. 

Oletkos jo käynyt Kivikaudenkylässä, Säätyläiskotimuseossa tai Juholassa.  Kohteissa käy matkailijoita eri puolelta Suomea. Lähes joka kylällä on muistomerkki, patsas tai luonnonkaunis kohde vapaasti nähtävillä. Niiden lähellä on opaste tai pieni QR-koodi  -kyltti, josta saat tarkempaa tietoa kunhan lataat ensin älypuhelimeen koodin lukijan. Suurimpien muistomerkkien kohdalla on myös pysyviä opastetauluja.

Konsertteja ja yhteislaulutilaisuuksia on lähes joka kylällä ja harrastajateatterin esityksiä kausittain  keskustassa, Pylkönmäellä ja Mahlulla.  Kaupungintalon Saarijärvi-salissa on elokuvia ympäri vuoden.  Kaupallisia elokuvia tarjoaa Kisakino. Kansalaisopiston elokuvakerhon kausimaksulla pääset keskustelemaan myös kauden elokuvista näytösten ohella.  Marraskuussa katsotaan elokuvia viikon ajan elokuvaviikon tapahtumassa.  Kultti- ja klassikko elokuvasarjan esitykset ovat Saarijärvi-salissa. Näytöksiin on vapaa pääsy.
Kesään väriä tuovat Kirmot, Kalmarin kopittomat, harrasteajoneuvopäivät, Lanneveden Keskiaikamarkkinat, kylien kesäpäivät  tai esim. myllyjen tapahtumat. Kaupungin tapahtumakalenterista pääset katsomaan mitä täällä tapahtuu.  Saarijärven seurakunnalla on oma tapahtumakalenteri ja samoin usealla kylällä.  Suurin osa tapahtumista päivittyy kaupungin sivuille.

Kaupunkimme alueella on useita luononkauniita ja suojeltuja luontokohteita. Vaeltajan kohteeksi sopivat Pyhähäkki, Julmat Lammet ja Runbergin polku tai esim. Kulhanvuori ja Syvänojan rotko. Melojat pääsevät ihailemaan luontoa koskireitillä ja lukuisten järvien selillä. Lintujaharrastajilla on oma kartta lintuhavointojen tekemiseen.

 

Harrastustoiminnan tukeminen

Kunta edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista ja tarjoaa mahdollisuuksia tavoitteelliselle taide- ja kulttuurikasvatukselle mm. koulujen ja opistojen opetusohjelmien mukaisesti.  Kunta edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä museon, kulttuuritoimen ja kotiseutuyhdistyksen toimin. 
Kaupunki tukee kuntansa harrastusryhmiä avustuksin. Avustukset ovat haettavissa helmikuussa.   Kaupungilla on lisäksi vuokrattavia tiloja esitys- ja näyttelytoimintaan.   
Apua ja tukea voi hakea myös ulkopuolelta.  Seuran- ja kylätalot voivat hakea korjausavustuksia suoraan syksyisin Suomen kotiseutuliitosta.  ”Kotiseutumuseot” eli yksittäiset keräilykohteet saavat tukea Suomen Kotiseutuliitosta. Koulutus tarjoaa eväitä paikallismuseon hoitamiseen, keinoja oman museon kehittämiseen sekä vertaistukea muilta paikallismuseotoimijoilta.  EU tarjoaa tukea myös paikallisen perinnön säilyttämiseen, korjaamishankkeisiin tai kehittämishankkeisiin.  Täällä Saarijärvellä tukena on Leader Viisari.

Kunnan tehtävä on myös edistää kulttuurin ja taidpalvelujen saamista osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa, kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa. Meillä Saarijärvellä taidetta on tuotu vapaasti nähtäville  kaupungintaloon ja Saarikan palvelutaliloihin ja ulkona taidetta on nähtävillä puistoissa. Pyrimme saamaan esille saarijärvisten tai täältä lähtöisin olevien taiteilijoiden teoksia.  Myös joka kylällä voit nähdä taidetta tai luonnonmaisemia.
Kulttuuriyhdistykset kokoavat harrastajia riveihinsä ja myös jakavat palveluja muiden koettavaksi.
Kunta luo edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle mm. palkkaamalla taiteilijoita esiintyjiksi tai esim. ohjaajiksi. Säätiöt ovat ostaneet myös taiteilijoiden töitä kokoelmiinsa. Kulttuurialan yrittäjä voit kääntyä myös yritysneuvonnan puoleen. Taiteilijat voivat hakea avustuksia Taiteen edistämiskeskuskelta. Tukea voi hakea myös Suomen kulttuurirahastolta tai säätiöiltä.

Ystävyyskunnat
Kaupungilla on ystävyyskuntasopimus Saksasalaisen Amt Trittaun kanssa. Paikalliset esiintyjät ovat olleet mukana ystävyyskuntamatkoilla ja joillakin yhdistyksillä on oma yhteistyöjärjestö.  Ystävyyskunta-asioissa voi kääntyä kaupungin puoleen.  Ranskan ystävyyskunnassa Loire-Divattessa on viimeksi vierailleet nuoret. Pohjola-Nordenin Saarijärven osaston hyppysissä on pohjoismainen yhteistyö. Kunnat ovat mukana yhteistyökumppaneina. Pohjoismaisissa asioissa saat tukea paikalliselta Pohjola-Norden yhdistykseltä. Ruotsin ystävyyskunta on Kungsbacka, Norjan Gran ja Tanskassa Favrskov (Hadsten ja Hinnerup) kuntaliittymien jälkeen. Pohjoismaiset ystävyyskuntasopimukset on solmittu 1953. Kiinassa on oleva Huai'an on uusin ystävyyskumppani vuodesta 2017 alkaen.

Tekijänoikeudet
Tapahtumia suunnitelessa on hyvä muistaa tekijänoikeudet.  Alla olevien linkkien ohella voit kysyä neuvoa myös suoraan neuvoja tekijänoikeusjärjestöiltä.

APFIexternal  (av-tuottajat), apfi.fi
Filmexexternal (näyttelijät), filmex.fi
Gramexexternal  (musiikki: esittävät taiteilijat ja äänitteiden tuottajat), gramex.fi
Kopiostoexternal (av, kirja-ala, lehdet ja kuvat; tekijänoikeudet opetuksessa), kopiosto.fi
Kuvastoexternal  (visuaalisen alan taiteilijat), kuvasto.fi
Sanastoexternal  (kirjallisuus), sanasto.fi
Teostoexternal (musiikki: säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikin kustantajat), teosto.fi
Yleistä neuvontaa tekijänoikeudesta saa sähköpsotilla  Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksesta (TTVK): info@ttvk.fi

 

Kuvassa on Arvo Siikamäen pronssinen teos Huuto Vedestä.
huuto_vedesta.jpg