Etusivu >> Kulttuuritoiminta >> Avustuksia Kulttuuritoimijoille
Avustuksia kulttuuritoimijoille
Tässä listassa on tietoja niistä tahoista, jotka myöntävät avustuksia kulttuuritoimijoille.

Taiteen edistämiskeskushttps://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset

Taiteen edistämiskeskus:  Liikkuvuusapurahat: Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.
Hakuaika: 19.11.2019 - 02.03.2020


Saarijärven sivistyslautakunta myöntää useita avustuksia paikallisten järjestöjen ja yhteisöjen toimintaan. Vuoden 2020 hakulomakkeen löydät tästä. Kulttuuritoimen kohdeapurahaa voivat hakea vain yhteisöt ja järjestöt, ei yksityinen hakija. Hankkeesta on tehtävä tilitys 3 – 4 kuukauden kuluessa päätöksestä, viimeistään 1.12. hankevuonna, jotta avustussumma voidaan maksaa yhteisön tilille. Maksua ei voi siirtää seuraavalle vuodelle. Tilityslomakkeen voit täyttää ja lähettää sähköisesti tästä linkistä. Mikäli haluat täyttää asiakirjan mieluummin paperiversiona, löydät lomakkeen tästä. Tulosta lomake, täytä se huolellisesti ja toimita kulttuuripalveluihin. Lomakkeen lisäksi tulee toimittaa kuitit niistä menoista, joihin avustus on myönnetty (Kaupungintalo, Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi tai postitse Saarijärven kaupunki/ Kulttuuritoimi, PL 13, 43010 Saarijärvi).

Hakija on velvollinen osoittamaan kuittien oikeudellisuuden tarvittaessa kaupungin tilintarkastajille. Hakuaika on kunkin vuoden helmi-maaliskuussa.

Kulttuuristipendiä voivat hakea Saarijärvellä kirjoilla olevat alle 24 - vuotiaat eri taiteen alojen harrastelijat ja opiskelijat. Stipendiä ei myönnetä opintomaksuihin. Hakemus voi olla vapaamuotoinen.


Juuri nyt ajankohtaista:

Tiedoksi paikallismuseoille ja kotiseutuyhdistyksille Keski-Suomessa

Kotiseutuyhdistysten ja paikallismuseoiden hankkeiden toteuttamiseksi on mahdollista hakea avustuksia alkuvuodesta 2020:  

 Museovirasto, Avustus yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin
Hakuaika 7.1.2020-14.2.2020
Yhteisöjen kulttuuriperintötoimintaan liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Museovirasto painottaa hankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista toimintaan, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja.
Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Avustusta ei myönnetä kunnille tai apurahana yksityishenkilöille. Apurahaa ei myönnetä museotoimintaan.
Avustusta myönnetään ensisijaisesti seuraaviin hankkeisiin:

Kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennus, dokumentointi ja tiedon välittäminen
Aineistojen esille saattaminen: julkaisut, verkkojulkaisut, verkkoaineistot, näyttelyt, muut julkaisut (liikkuvan kuvan ja musiikin tallenteet jne.)
Kulttuuriperintötoimintaan liittyvät hankkeet, jotka lisäävät yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön ja tukevat sen elinvoimaisuutta

Museoviraston avustusta haetaan sähköisen järjestelmän kautta. Tähän tarvitaan 1.1.2020 lähtien Suomi.fi-tunnukset. Aiemmin käytetyt Katso-tunnukset poistuvat loppuvuodesta 2019.
https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/kulttuuriperinnon-ja-kulttuuri....


Leader Keski-Suomi laittaa maaseuturahaston viimeiset rahat jakoon vuonna 2020

http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/vuonna_2020_maaseuturaha...


Suomen Kotiseutuliiton Vuoden kotiseututeos 2020 -kilpailu on avoinna maaliskuun loppuun 2020 saakka

Ks. https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/palkinnot-ja-kilpailut/vuoden-kotise...


Museoviraston jakamiin valtionavustuksiin liittyvä asiointi tapahtuu sähköisessä asiointipalvelussa. Kirjautuminen asiointipalveluun muuttuu tammikuun 2020 aikana. Katso-palvelun käyttö päättyy ja tilalle tulee suomi.fi-tunnistus. Varmistattehan, että organisaationne suomi.fi-valtuutukset on kunnossa.

 Suomi.fi-valtuutus koskee organisaatioita, joilta löytyy Y-tunnus ja lisäksi tieto organisaation edustamisoikeudellisesta henkilöstä. Näiden organisaatioiden tulee määritellä tarvittavat valtuutukset Suomi.fi-valtuudet -palvelussa ennen valtuuksien käyttöä asiointipalvelussamme, sillä uudistuksen jälkeen Katso-valtuudet eivät enää anna oikeutta asioida asiointipalvelussa.

Lisätietoa valtuuksista ja suomi.fi-palvelusta:

https://www.suomi.fi/valtuudet/

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki

https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/valtuudet/katson-korvaaminen/

 Jos teillä on kysymyksiä suomi.fi-tunnistautumisesta, yhteystiedot löytyvät yllä olevista linkeistä.

 

Ystävällisin terveisin,

Museovirasto


Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto

Hakuaika 10.1. – 10.2.2020
Apurahainfot 7.1. Jämsässä, 8.1. Jyväskylässä, 9.1. Saarijärvellä
Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto rahoittaa työskentely- ja kuluapurahoin tieteellistä ja taiteellista työskentelyä, lasten ja nuorten kulttuuria sekä kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita
Etusijalla ovat Keski-Suomessa syntyneet ja/tai siellä asuvat hakijat sekä maakunnassa tapahtuva ja/tai siihen kohdentuva työskentely
Hakemus verkkopalvelussa
https://skr.fi/rahastot/keski-suomen-rahasto/keski-suomen-apurahat


 Leader Keski-Suomi laittaa maaseuturahaston viimeiset rahat jakoon vuonna 2020

Vuosi 2020 on maaseuturahaston viimeinen rahoitusvuosi ohjelmakaudella 2014-2020, joten nyt viimeistään kannattaa laittaa hanke- ja yritystuki -ideat liikkeelle! Keski-Suomen Leader-ryhmissä on vielä rahaa jaossa parhaille ideoille. Tarkista rahoitustilanne ja hakemusten käsittelyaikataulut oman alueen ryhmästä. Keski-Suomen ELY-keskuksessa on hanketukien osalta jäljellä seuraavat valintajaksot: 1.11.2019-31.3.2020 ja 1.4.-30.9.2020. ELY-keskuksessa yritystukien ja yritysryhmähankkeiden hakemukset käsitellään valintajaksoittain kahden kuukauden välein. Yritysryhmähankkeiden viimeinen haku päättyy 30.9.2020 ja yritystukien viimeinen hakupäivä on 31.10.2020. 
Maaseuturahaston hankkeilla on toteutusaikaa 31.12.2022 asti, tarkista oman hankkeesi toteutusaika rahoituspäätöksestä.
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/ajankohtaista/vuonna_2020_maaseuturaha...


 Suomen Kotiseutuliitto on koonnut tietopankkiinsa yhdistystoiminnan rahoituksen lähteitä:
Ks. rahoituksen lähteet: https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/yhdistystoiminta/rahoituksen-laht...

 Suomen Kotiseutuliiton Vuoden kotiseututeos 2020 -kilpailu on avoinna maaliskuun loppuun 2020 saakka

Vuoden kotiseututeos 2020 -kilpailu on avoinna maaliskuun 2020 loppuun saakka. Ilmoittaa voi vuonna 2018, 2019 ja 2020 ennen ilmoittautumisajan päättymistä julkaistavat kirjat.
Ehdotukset lähetetään sähköisellä lomakkeella. Voittajan valitsee kulttuurintutkija emeritusprofessori Seppo Knuuttila.
Ks. https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/palkinnot-ja-kilpailut/vuoden-kotise...


 

 

Muita hyödyllisiä linkkejä apurahoja hakeville:
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Suomen kulttuurirahaston avustukset. Apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin suomalaisille tai Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille. Tukea myönnetään myös muille hakijoille, joiden hakemuksella on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin. Hakuaikoja on vuosittain neljä: tammikuun, maaliskuun, elokuun ja lokakuun haku.

Taiteen edistämiskeskus https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset
 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Paulon säätiö
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta
Kansan Sivitysrahasto
.
Vuoden 2020 apurahat haetaan elokuun 2019 aikana. Apurahasovellus aukeaa 1.8.2019 klo 00.01 ja sulkeutuu 31.8.2019 klo 23.59.

Museoviraston avustukset. Museoviraston vuoden 2020 paikallismuseoiden hankeavustusten hakuaika on 9.9.2019 - 18.10.2019.

Seurantalojen korjausavustus ja -neuvonta. Avustusten hakuaika on vuosittain syyskuussa päättyen 30.9. Avustushakemus täytetään sähköisessä verkkopalvelussa.

Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta. Hakuajat ovat vuosittain elo- ja tammikuussa.

Koneen säätiö: Myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestään teemahakuja.  Seuraavan vuosittaisen apurahahaun on syyskuussa 2019.
Apurahat - Suomen Säveltäjät ry. Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi.

 


 

Väinö Viitasalon rahasto tukee Saarijärveläistä musiikkitoimintaa harkintansa mukaan. Rahastoa hoitaa Saarijärven Laulumiehet ry. 
Sen jäseniin kuuluvat Saarijärven kaupunki, Saarijärven seurakunta, Kirkkokuoro, Saarijärven Laulumiehet ry, Lions Club Saarijärvi ry, Lions Club Saarijärvi Kalmari ry, Lions Club Saarijärvi Palvasalmi ry, Saarijärven Yrittäjät ry, Saarijärven Martat ry, Saarijärven Maa- ja Kotitalousnaiset ry sekä Hopeavuosien laulajat ja Ikikukat -kuoro.

 

 

 

 

 

 

 

           
                                                           
               
                                  

Asiasanat: