Home >> Kuulutukset >> Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös Multian jätteenkuljetusjärjestelmästä
01/04/2021 - 15:24
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös Multian jätteenkuljetusjärjestelmästä
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut välipäätöksellään 5.2.2021 (21/0040/2) täytäntöönpanoluvan Multian kuljetusjärjestelmäpäätöksestä.

Päätös on nähtävänä Saarijärven kaupungin verkkosivuilla 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 108 §:n 1 momentien säännös huomioon ottaen tähän päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.

Suosittele