Home >> Kuulutukset >> Ilmoitus hakemusasian kuuluttamisesta
28/07/2020 - 15:07
Ilmoitus hakemusasian kuuluttamisesta
Iso-Haarasen valuma-alueen tiloilla Ahola, Hiekkala, Riihimäki ja Veräjäaho sijaitsevien luonnonravintolammikoiden ympäristöluvan raukeaminen ja toimintaa koskevan vesilain mukaisen luvan muuttaminen, Saarijärvi (Dnro LSSAVI/9166/2019)

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Tannermäki Matti, Tannermäki Riikka, Niemi Harri
Dnro LSSAVI/9166/2019
Asia Iso-Haarasen valuma-alueen tiloilla Ahola, Hiekkala, Riihimäki ja Veräjäaho sijaitsevien luonnonravintolammikoiden ympäristöluvan raukeaminen ja toimintaa koskevan vesilain mukaisen luvan muuttaminen, Saarijärvi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 28.7. – 3.9.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.

 

Ilmoitus kuulutuksesta luettavissa kokonaisuudessaan tästä: Ilmoitus kuulutuksesta 28.7.2020

Suosittele